Szolgáltatások - 215423-2020

08/05/2020    S90

Magyarország-Budapest: Parkolóhely-üzemeltetési szolgáltatások

2020/S 090-215423

Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_52150953
Postai cím: Pétervárad utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1145
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Varga Dóra Katalin
E-mail: drvarga@vddr.hu
Telefon: +36 17880856
Fax: +36 17880856
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://www.zuglo.hu/
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Park.automaták beszerzés,üzembe hely.,karbantartás

Hivatkozási szám: EKR000204242019
II.1.2)Fő CPV-kód
98351000 Parkolóhely-üzemeltetési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

1. Nyertes ajánlattevő feladata mindösszesen 76 darab parkoló automata beszerzése, leszállítása, telepítése és üzembe helyezése, műszaki jellegű folyamatos üzemeletetése (karbantartása) az általa készített telepítési tervnek megfelelően.

A parkoló automaták szállításának és üzembe helyezésének a határideje a szerződéskötéstől számított legfeljebb 90 naptári nap (bírálati részszempont).

A telepítéssel és a működtetésével kapcsolatos feladatokat (karbantartás, hibaelhárítás stb.) a műszaki dokumentáció tartalmazza.

2. A Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata közigazgatási területén 76 db parkoló automatából álló parkolási rendszer üzemkész állapotának biztosítása, rendszám alapú on-line parkolás - összekötve a parkolás ellenőrzési szoftverrel - biztosítása, karbantartása, eseti hibaelhárítása, vandalizmusból eredő rongálások javítása, szükség szerinti áttelepítések elvégzése az Ajánlatkérő külön megrendelései alapján.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 278 920 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
50316000 Jegykiadó automata karbantartása és javítása
51214000 Parkolóórával kapcsolatos szerelési szolgáltatások
60000000 Szállítási szolgáltatások (kivéve szemétszállítás)
63712400 Parkolói szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest XIV. kerület

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

1. Nyertes ajánlattevő feladata mindösszesen 76 darab parkoló automata beszerzése, leszállítása, telepítése és üzembe helyezése, műszaki jellegű folyamatos üzemeletetése (karbantartása) az általa készített telepítési tervnek megfelelően.

A parkoló automaták szállításának és üzembe helyezésének a határideje a szerződéskötéstől számított legfeljebb 90 naptári nap (bírálati részszempont).

A telepítéssel és a működtetésével kapcsolatos feladatokat (karbantartás, hibaelhárítás stb.) a műszaki dokumentáció tartalmazza.

2. A Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata közigazgatási területén 76 db parkoló automatából álló parkolási rendszer üzemkész állapotának biztosítása, rendszám alapú on-line parkolás – összekötve a parkolás ellenőrzési szoftverrel – biztosítása, karbantartása, eseti hibaelhárítása, vandalizmusból eredő rongálások javítása, szükség szerinti áttelepítések elvégzése az Ajánlatkérő külön megrendelései alapján.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Telepítési határidő (naptári nap) / Súlyszám: 30
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Ajánlati ár bontása:1.1. Nettó vételár/automata. Súlyszám 30;1.2. Nettó üzemeltetési díj/ hó/ automata. Súlyszám 40;1.2.1. Nettó üzemeltetési díj/ hó/ automata jótállás időtartama alatt (24 hónap). Súlyszám 20; 1.2.2. Nettó üzemeltetési díj/ hó/ automata jótállási időtartamon (24 hónapon) túl. Súlyszám 20. Adható pont: 1-10.Módszer: fordított értékarányosítás valamennyi rész- és alszmepont esetén.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Előzetes közzététel nélküli tárgyalásos eljárás
  • Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
    • a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Magyarázat:

A szerződés műszaki-technikai sajátosságok és kizárólagos jogok védelme miatt kizáarólag egy meghatározott gazdasági szereplővel, az ajánlattételre felhívott C-WARE Kft-vel köthető meg (Kbt. 98. § (2) bekedzés c) pont).

A Közbeszerzési Hatóság HNT-00058-03-2019. iktatószámú döntése alapján a megjelölt hirdetmény

Nélküli tárgyalásos eljárás jogalapja megalapozott.

IV.1.3)Keretmegállapodásra vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)Az eljárást lezáró döntés meghozatalának időpontja:
28/04/2020
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: C-WARE Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_48416674
Postai cím: Peterdy utca 6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1071
Ország: Magyarország
E-mail: n.szolyak@cware.hu
Telefon: +36 302051031
Fax: +36 1413494935
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv lesz.: igen
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió eredetileg becsült összértéke: 412 680 000.00 HUF
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 278 920 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Kbt. 131. § (8) bekezdése e) pontja alapján a Kbt. 131. § (6) bekezdéstől eltérően az ott rögzített tíz-, illetve ötnapos időtartam letelte előtt is megköthető a szerződés, ha a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást a 98. § (2) bekezdés c) pontja alapján, egyetlen ajánlattevő felhívásával indították és a 152. § (3) bekezdése szerinti határidőben a Közbeszerzési Hatóság elnöke nem élt a jogorvoslati eljárás megindításának jogával.

A Kbt. 103. § (5) bekezdése alapján az ajánlatkérő a 98. § (2) bekezdés c) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazása esetén legalább tíz nappal a szerződés megkötését megelőzően köteles a 137. § (2) bekezdésében meghatározott hirdetményt közzétenni, melyre figyelemmel a szerződéskötésre a 137. § (2) bekezdésében meghatározott hirdetmény közzétételét követő 10 napon belül nem kerülhet sor.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148-149. §-ai szerint, különös tekintettel a Kbt. 148. §-ának (3), (5) és (7) bekezdéseiben foglaltakra.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
05/05/2020