Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Roba - 215576-2021

30/04/2021    S84

Hrvatska-Šibenik: Multimedijska oprema

2021/S 084-215576

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Roba

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2021/S 067-172942)

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode Šibensko-kninske županije – Priroda
Nacionalni registracijski broj: 95903273622
Poštanska adresa: Prilaz tvornici 39
Mjesto: Šibenik
NUTS kod: HR034 Šibensko-kninska županija
Poštanski broj: 22000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Nika Vuletin Bujas
E-pošta: nvuletin@zpv-sibenik.hr
Telefon: +385 22218462
Telefaks: +385 22218462
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://priroda-skz.com/
Adresa profila kupca: https://priroda-skz.com/

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Izrada i instalacija poučno-edukacijskih i interpretacijskih sadržaja Posjetiteljskog centra

Referentni broj: 1/21 JN VV
II.1.2)Glavna CPV oznaka
32322000 Multimedijska oprema
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

Izrada i instalacija poučno-edukacijskih i interpretacijskih sadržaja Posjetiteljskog centra koja uključuje dobavu, izradu, isporuku, montažu, instaliranja, programiranja, puštanje u rad i edukaciju, te sve ostale aktivnosti tražene projektno-tehničkom dokumentacijom i pojedinim troškovnikom za potpuno uređenje i opremanje interijera i interpretacijskih izložaka, uređenje stalne muzejske izložbe te instalacija i podešavanje softverskih aplikacija sukladno detaljnim opisima, vrstama i količinama određenim u Troškovniku te sukladno projektno-tehničkoj dokumentaciji koji su sastavni dio ove Dokumentacije o nabavi, a sve u vezi interijera i eksterijera objekata centralne zgrade i caffe bara budućeg Posjetiteljskog centra.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
27/04/2021
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2021/S 067-172942

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.2
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda
Umjesto:
Datum: 06/05/2021
Lokalno vrijeme: 12:00
Glasi:
Datum: 10/05/2021
Lokalno vrijeme: 12:00
Broj odjeljka: IV.2.7
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda
Umjesto:
Datum: 06/05/2021
Lokalno vrijeme: 12:00
Glasi:
Datum: 10/05/2021
Lokalno vrijeme: 12:00
VII.2)Ostali dodatni podaci: