Varer - 215868-2019

10/05/2019    S90    - - Varer - Supplerende oplysninger - Offentligt udbud 

Danmark-København Ø: Lægemidler

2019/S 090-215868

Berigtigelse

Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Varer

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 2019/S 088-210411)

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Amgros I/S
14479880
Dampfærgevej 22
København Ø
2100
Danmark
Kontaktperson: Flemming Sonne
Telefon: +45 88713000
E-mail: udbud@amgros.dk
Fax: +45 88713008
NUTS-kode: DK0

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.amgros.dk

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Amgros 2020-1.602.b.

II.1.2)Hoved-CPV-kode
33600000
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Amgros er et interessentskab med de 5 regioner som interessenter. Med henblik på at forsyne interessenternes sygehusapoteker med lægemidler samt enkelte interessenters videresalg til Færøerne og Grønland, ønsker Amgros I/S at indgå rammeaftaler for de i afsnit II.2.4 angivne lægemidler. Rammeaftalerne er ikke-eksklusive. Amgros I/S videresælger lægemidlerne til sygehusapotekerne til Amgros I/S' indkøbspris med et tillæg. Rammeaftaler indgås uden købepligt, og sygehusapotekerne i regionerne er ikke forpligtet til at anvende Amgros' rammeaftaler.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
07/05/2019
VI.6)Oprindelig bekendtgørelsesreference
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 088-210411

Del VII: Ændringer

VII.1)Oplysninger, der skal ændres eller tilføjes
VII.1.2)Tekststykke, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse
Afsnit nummer: IV.2.6
Placering af det tekststykke, der skal ændres: Vedståelsesfrist
I stedet for:
Dato: 31/01/2019
Læses:
Dato: 31/01/2020
VII.2)Yderligere supplerende oplysninger: