Услуги - 216306-2014

28/06/2014    S122    Съд на Европейския съюз - Услуги - Допълнителна информация - Открита процедура 

Люксембург-Люксембург: Пълна застраховка на електрониката

2014/S 122-216306

Обявление за поправка

(Приложение към Официален вестник на Европейския съюз, 18.6.2014 г., 2014/S 115-201816)

Съд на Европейския съюз, Генерална дирекция „Инфраструктура“, на вниманието на: отдел „ИТ организация и ресурси“, 2925Люксембург, ЛЮКСЕМБУРГ. Електронна поща: dti-ao-2014-02@curia.europa.eu

Вместо 

II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП):

Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение.

IV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ:

Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи: 31.7.2014.

(...)

IV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие:

4.8.2014.

Да се чете 

II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП):

Това обявление включва обществена поръчка.

IV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ:

Срок за получаване на заявления за документи или за достъп до документи: 18.8.2014.

(...)

IV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие:

18.8.2014.