Pakalpojumi - 216306-2014

28/06/2014    S122    Eiropas Savienības Tiesa - Pakalpojumi - Papildu informācija - Atklāta procedūra 

Luksemburga-Luksemburga: Elektronisko iekārtu visaptveroša apdrošināšana

2014/S 122-216306

Paziņojums par labojumu

(Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša pielikums, 18.6.2014, 2014/S 115-201816)

Eiropas Savienības Tiesa, Infrastruktūras ģenerāldirektorāts, IT organizācijas un resursu daļa, 2925Luksemburga, LUKSEMBURGA. E-pasts: dti-ao-2014-02@curia.europa.eu

Šī teksta vietā 

"II.1.3) Informācija par publisko iepirkumu līgumu, vispārīgo vienošanos vai dinamisko iepirkumu sistēmu (DIS):

Paziņojums paredz vispārīgās vienošanās izveidi.

IV.3.3) Nosacījumi specifikāciju un papildu dokumentu vai aprakstošā dokumenta saņemšanai:

Termiņš dokumentu pieprasījumu saņemšanai vai piekļuvei dokumentiem: 31.7.2014.

(..)

IV.3.4) Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš:

4.8.2014."

Jābūt 

"II.1.3) Informācija par publisko iepirkumu līgumu, vispārīgo vienošanos vai dinamisko iepirkumu sistēmu (DIS):

Paziņojums paredz publiskā iepirkuma līguma slēgšanu.

IV.3.3) Nosacījumi specifikāciju un papildu dokumentu vai aprakstošā dokumenta saņemšanai:

Termiņš dokumentu pieprasījumu saņemšanai vai piekļuvei dokumentiem: 18.8.2014.

(..)

IV.3.4) Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš:

18.8.2014."