Ehitustööde hanke... - 216337-2015

24/06/2015    S119    Euroopa Liidu Kohus - Ehitustööde hankelepingud - Lisateave - Kiirendatud piiratud menetlus 

Luksemburg-Luxembourg: Hoonetesse paigaldatud tehniliste eriseadmete ümberehitamised

2015/S 119-216337

Mittetäielik menetlus

(Euroopa Liidu Teataja lisa, 12.6.2015, 2015/S 112-202091)

Euroopa Liidu Kohus, teadmiseks: hoonete haldusjuht, plateau de Kirchberg, 2925 Luxembourg, LUKSEMBURG. Tel +352 4303-1. Faks +352 4303-3637. E-post: immeubles@curia.europa.eu


NB!

Lepingu sõlmimise menetlus katkestati.

Pakkumismenetlus tühistati, kuna esialgne tähtaeg oli liiga lühike ja võis seetõttu liigselt konkurentsi piirata.