Būvdarbi - 216337-2015

24/06/2015    S119    Eiropas Savienības Tiesa - Būvdarbi - Papildu informācija - Paātrināta slēgta procedūra 

Luksemburga-Luksemburga: Ēku speciālo tehnisko iekārtu pārveidošana

2015/S 119-216337

Nepabeigta procedūra

(Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša pielikums, 12.6.2015, 2015/S 112-202091)

Eiropas Savienības Tiesa, ēku apsaimniekošanas direktors, plateau de Kirchberg, 2925 Luksemburga, LUKSEMBURGA. Tālr. +352 4303-1. Fakss +352 4303-3637. E-pasts: immeubles@curia.europa.eu


NB!

Piešķiršanas procedūra tika pārtraukta.

Konkursa procedūra tika atcelta, jo sākotnējais termiņš bija pārāk īss un tādējādi varēja pārmērīgi ierobežot konkurenci.