Dodávky - 216340-2015

Zobraziť úsporné zobrazenie

24/06/2015    S119

Taliansko-Ispra: Rámcová zmluva na dodávku spotrebného materiálu a reagentov, ktoré sa majú použiť v nástroji kvapkového digitálneho systému na polymerázovú reťazovú reakciu Bio-Rad QX200™ Droplet Digital™

2015/S 119-216340

Korigendum

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 6.6.2015, 2015/S 108-195066)

Európska komisia, Spoločné výskumné centrum, Inštitút pre zdravie a ochranu spotrebiteľa, oddelenie molekulárnej biológie a genomiky, do rúk: B.5 Financie a verejné obstarávanie, via Enrico Fermi 2749, 21027 Ispra VA, TALIANSKO. Kontakt: pán Marius Patachia. Fax +39 0332789434. E-mail: jrc-ihcp-procurement@ec.europa.eu

Namiesto 

III.2.2) Ekonomická a finančná spôsobilosť:

[...]

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

K bodu III.2.2: priemer ročného obratu za posledné 3 finančné roky musí byť aspoň 440 000 EUR.

[...]

Viď 

III.2.2) Ekonomická a finančná spôsobilosť:

[...]

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

K bodu III.2.2: priemer ročného obratu za posledné 3 finančné roky musí byť aspoň 90 000 EUR.

[...]