Blago - 216340-2015

Prikaži skrčeni pogled

24/06/2015    S119

Italija-Ispra: Okvirno naročilo za dobavo potrošnega materiala in reagentov za instrument PCR Droplet Digital™ Bio-Rad QX200™

2015/S 119-216340

Popravek

(Dopolnilo k Uradnemu listu Evropske unije, 6.6.2015, 2015/S 108-195066)

Evropska komisija, Skupno raziskovalno središče, Inštitut za zdravje in varstvo potrošnikov, Enota za molekularno biologijo in genomiko, v roke: B.5 Finance in javna naročila, via Enrico Fermi 2749, 21027 Ispra VA, ITALIJA. Kontakt: g. Marius Patachia. Faks +39 0332789434. E-pošta: jrc-ihcp-procurement@ec.europa.eu

Namesto 

III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:

[...]

Najnižja(-e) raven(-vni) standardov, ki se lahko zahteva(-jo):

V zvezi s točko III.2.2 – povprečni letni promet za pretekla 3 poslovna leta mora znašati vsaj 440 000 EUR.

[...]

Beri 

III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:

[...]

Najnižja(-e) raven(-vni) standardov, ki se lahko zahteva(-jo):

V zvezi s točko III.2.2 – povprečni letni promet za pretekla 3 poslovna leta mora znašati vsaj 90 000 EUR.

[...]