Varor - 216340-2015

Visa förkortad version

24/06/2015    S119

Italien-Ispra: Ramavtal för tillhandahållande av förbrukningsvaror och reagenser som ska användas tillsammans med instrumentet Bio-Rad QX200™ Droplet Digital™ PCR System

2015/S 119-216340

Rättelse

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 6.6.2015, 2015/S 108-195066)

Europeiska kommissionen, gemensamma forskningscentrumet, institutet för hälsa och konsumentskydd, enheten för molekylärbiologi och genomik, att. B.5 Ekonomi och upphandling, via Enrico Fermi 2749, 21027 Ispra VA, ITALIEN. Kontaktpunkt: Marius Patachia. Fax +39 0332789434. E-post: jrc-ihcp-procurement@ec.europa.eu

I stället för 

III.2.2) Ekonomisk och finansiell kapacitet:

[...]

Eventuella minimistandardnivåer:

För punkt III.2.2 ska den genomsnittliga årsomsättningen för de 3 senaste räkenskapsåren vara minst 440 000 EUR.

[...]

Skall det stå 

III.2.2) Ekonomisk och finansiell kapacitet:

[...]

Eventuella minimistandardnivåer:

För punkt III.2.2 ska den genomsnittliga årsomsättningen för de 3 senaste räkenskapsåren vara minst 90 000 EUR.

[...]