S radosťou oznamujeme, že nová verzia portálu TED bude spustená 29. 1. 2024 (orientačný dátum, čaká sa na jeho potvrdenie) Chcete zistiť, aké sú jeho nové funkcie, zlepšenia a dosah na používateľov? Prečítajte si náš článok a zistite viac o najdôležitejších zmenách a nových funkciách.

Niektoré oznámenia v elektronických formulároch sa zobrazujú chybne. Na riešení tohto problému sa už pracuje. Ďalšie informácie a pokyny nájdete na našej osobitnej stránke.

Registrácia na 4. seminár pre opätovných používateľov údajov z databázy TED, ktorý sa uskutoční 14. decembra 2023, je otvorená.

Služby - 216346-2015

TINázovBelgicko-Brusel: Zaistenie kvality v ROM (monitorovanie projektov a programov financovaných Európskou úniou orientované na výsledky)
NDČíslo zverejnenia oznámenia216346-2015
PDDátum uverejnenia24/06/2015
OJČíslo vydania série S úradného vestníka119
TWMesto kupujúcehoBRUSEL
AUOficiálny názov kupujúcehoEurópska komisia, Generálne riaditeľstvo pre medzinárodnú spoluprácu a rozvoj
OLPôvodný jazykEN
CYKrajina kupujúcehoBE
AATyp kupujúceho5 - Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
HAInštitúcia/agentúra EÚEurópska komisia
DSDokument bol zaslaný12/06/2015
DTLehota na predloženie12/08/2015
NCTyp zmluvy4 - Služby
PRTyp postupu1 - Verejná súťaž
TDTyp oznámenia3 - Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
RPNariadenie3 - Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
TYTyp ponuky1 - Ponuka pre všetky časti
ACKritériá pridelenia zákazky2 - Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
PCSpoločný slovník obstarávania (CPV)79420000 - Služby súvisiace s riadením
IAInternetová adresa (URL)http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm
DIPrávny základKlasická smernica 2004/18/ES