Tjänster - 216514-2022

Submission deadline has been amended by:  271752-2022
25/04/2022    S80

Sverige-Ekerö: Undersöknings- och säkerhetstjänster

2022/S 080-216514

Sociala tjänster och andra särskilda tjänster – offentliga kontrakt

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: EKERÖ KOMMUN
Nationellt registreringsnummer: 212000-0050
Postadress: Tappströmsvägen 2
Ort: Ekerö
Nuts-kod: SE110 Stockholms län
Postnummer: 178 23
Land: Sverige
Kontaktperson: Johan Adner
E-post: johan.adner@ekero.se
Telefon: +46 8-12457184
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.ekero.se
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: AB Ekerö Bostäder
Nationellt registreringsnummer: 556519-3645
Postadress: Box 241
Ort: Ekerö
Nuts-kod: SE110 Stockholms län
Postnummer: 178 24
Land: Sverige
E-post: ann.soderstrom@ekerobostader.se
Internetadress(er):
Allmän adress: https://www.ekerobostader.se/
I.2)Information om gemensam upphandling
Kontraktet inbegriper gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://www.e-avrop.com/ekero/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=64010
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://www.e-avrop.com/ekero/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=64010
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Bevakningstjänster

Referensnummer: KSUH22/12
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
79700000 Undersöknings- och säkerhetstjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Ekerö kommun genomför tillsammans med AB Ekerö Bostäder en upphandling av bevakningstjänster och störningsjour.

 

Upphandlingen avser utförande av bevakningstjänster åt Ekerö kommun samt störningsjour åt AB Ekerö Bostäder. I huvudsak genomförs uppdraget genom rondering av kommunens fastigheter med två (2) områdesbilar.

 

En stor och viktig del i uppdraget är att bedriva socialt brottsförebyggande arbete och att etablera lokala kontakter med ungdomar/unga vuxna i syfte att bygga upp ett förtroende och en ömsesidig respekt mellan unga och vuxna. Områdesbilarna har också en viktig uppgift att tillsammans med polisen avdramatisera och normalisera förhållandet mellan ungdomar/unga vuxna och uniformerade yrkesgrupper.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 12 000 000.00 SEK
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
79700000 Undersöknings- och säkerhetstjänster
79710000 Säkerhetstjänster
79713000 Vakttjänster
79714000 Övervakningstjänster
79715000 Patrullering
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE110 Stockholms län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Ekerö kommun

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen avser två (2) områdesbilar för Ekerö kommun samt störningsjour åt AB Ekerö Bostäder. 

 

Upphandlingen innehåller även möjligheter för Ekerö kommun och AB Ekerö Bostäder att avropa extra tjänster som t.ex. extra väktare, ordningsvakter, personskydd och tillfällig kameraövervakning.

II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 12 000 000.00 SEK
II.2.7)Kontraktets eller ramavtalets varaktighet
Start: 15/10/2022
Slut: 14/10/2024
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal
IV.1.10)Angivelse av de nationella regler som gäller för förfarandet:
IV.1.11)Tilldelningsförfarandets viktigaste delar:
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar / Sista datum för mottagande av intresseanmälningar
Datum: 23/05/2022
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Stockholm och migrationsdomstol
Ort: Stockholm
Postnummer: 115 76
Land: Sverige
E-post: forvaltningsrattenistockholm@dom.se
Telefon: +46 8-56168000
Fax: +46 8-56168001
Internetadress: http://www.forvaltningsrattenistockholm.domstol.se
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
20/04/2022