A TED honlapja 2022. november 2-a óta meg tudja jeleníteni az e-hirdetményeket. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból.

Árubeszerzések - 21674-2016

Normál nézet megjelenítése

22/01/2016    S15

Magyarország-Budapest: Kép

2016/S 015-021674

Tájékoztató az eljárás eredményéről

Árubeszerzés

2004/18/EK irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név: Magyar Nemzeti Bank
Nemzeti azonosító szám: AK04799
Postai cím: Szabadság tér 8–9.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Címzett: dr. Cseh Katalin
E-mail: kozbeszerzes@mnb.hu
Telefon: +36 14282600-2073
Fax: +36 14298000

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://kozbeszerzes.mnb.hu

I.2)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.3)Fő tevékenység
Egyéb: jegybanki tevékenység
I.4)Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem

II. szakasz: A szerződés tárgya

II.1)Meghatározás
II.1.1)A szerződéshez rendelt elnevezés
Adásvételi szerződés.
II.1.2)A szerződés típusa és a teljesítés helye
Árubeszerzés
Adásvétel
A teljesítés helye: Szépművészeti Múzeum (1146 Budapest, Dózsa György út 41.).

NUTS-kód HU101 Budapest

II.1.3)Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
II.1.4)A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása
A Magyar Nemzeti Bank Értéktár programja keretében a „Csendélet gyümölccsel, tenger gyümölcseivel és értékes edényekkel (1654)” című festmény (alkotó: Abraham van Beijeren) tulajdonjogának megszerzése.
II.1.5)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

22312000 Kép, 37000000 Hangszerek, sportfelszerelések, játékok, játékszerek, kézműves, művészeti anyagok és kiegészítők

II.1.6)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
II.2)A szerződés(ek) végleges összértéke
II.2.1)A szerződés(ek) végleges összértéke
Érték: 380 000 EUR
Áfa nélkül

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Az eljárás fajtája
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Ajánlati/részvételi felhívás közzététele nélküli/hirdetmény nélküli tárgyalásos
Ajánlati/részvételi felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában (HL) történő közzététele nélkül megvalósított beszerzés indokolása:
2004/18/EK irányelv

1) Közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény előzetes, a HL-ben való közzététele nélküli, tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2004/18/EK irányelv 31. cikke alapján történő indokolása

Az építési beruházás kivitelezését, az áruk szállítását vagy a szolgáltatások teljesítését kizárólag egy meghatározott ajánlattevő képes teljesíteni, a következő okok miatt:
művészeti,
kizárólagos jogok védelme
Az ajánlatkérő uniós eljárásrend szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást folytatott le a Kbt. 94. § (2) bekezdés c) pontja alapján (összhangban a 2004/18/EK irányelv 31. cikkének 1. b) pontjával), tekintettel arra, hogy a szerződés művészeti szempontok és kizárólagos jogok védelme miatt kizárólag egy meghatározott személlyel köthető meg.
Tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgya szerinti festmény Kero den Hartog (Donksesteenweg 74, 2930 Brasschaat, Belgium) kizárólagos tulajdonában van, a festmény kizárólag Kero den Hartogtól vásárolható meg.
Mivel a tulajdonjog a Kbt. 94. § (2) bekezdés c) pontja szerinti kizárólagos jognak minősül, ezért a Kbt. 94. § (2) bekezdés c) pontja szerinti feltétel és a 2004/18/EK irányelv 31. cikkének 1. b) pontja szerinti feltétel maradéktalanul fennáll.
IV.2)Bírálati szempontok
IV.2.1)Bírálati szempontok
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
IV.2.2)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak: nem
IV.3)Adminisztratív információk
IV.3.1)Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám
195167/2015
IV.3.2)Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre
nem

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 - Elnevezés: Adásvételi szerződés
V.1)Az eljárást lezáró döntés meghozatalának időpontja:
18.12.2015
V.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
V.3)A nyertes gazdasági szereplő neve és címe

Hivatalos név: Kero den Hartog
Postai cím: Donksesteenweg 74.
Város: Brasschaat
Postai irányítószám: 2930
Ország: Belgium

V.4)A szerződés értékére vonatkozó információk
A szerződés eredetileg becsült összértéke:
Érték: 380 000 EUR
Áfa nélkül
A szerződés végleges összértéke:
Érték: 380 000 EUR
Áfa nélkül
V.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez: nem

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
VI.2)További információk:
1. Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívást 29.10.2015-én küldte meg az ajánlattevő részére és ugyanezen a napon megküldte a Közbeszerzési Döntőbizottság részére a Kbt. 100. § (1) bekezdése szerinti tájékoztatást.
2. A nyertes ajánlattevő nem tartozik a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény hatálya alá.
3. Szerződéskötés időpontja: 31.12.2015.
4. Az ajánlatot kizárólag Keo den Hartog (2930 Belgium, Brasschaat, Donksesteenweg 74.) ajánlattevő nyújtotta be.
VI.3)Jogorvoslati eljárás
VI.3.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593

VI.3.2)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény Ötödik Része – különösen 137. §-a – szerint.
VI.3.3)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593

VI.4)E hirdetmény feladásának időpontja:
20.1.2016