A TED honlapja 2022. november 2-a óta meg tudja jeleníteni az e-hirdetményeket. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból.

Árubeszerzések - 21677-2016

Normál nézet megjelenítése

22/01/2016    S15

Magyarország-Budapest: Levelezőlap, üdvözlőkártya és más nyomtatott anyag

2016/S 015-021677

Tájékoztató az eljárás eredményéről

Árubeszerzés

2004/18/EK irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név: Magyar Nemzeti Bank
Nemzeti azonosító szám: AK04799
Postai cím: Szabadság tér 8–9.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Címzett: dr. Cseh Katalin
E-mail: kozbeszerzes@mnb.hu
Telefon: +36 14282600-2073
Fax: +36 14298000

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://kozbeszerzes.mnb.hu

I.2)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.3)Fő tevékenység
Egyéb: jegybanki tevékenység
I.4)Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem

II. szakasz: A szerződés tárgya

II.1)Meghatározás
II.1.1)A szerződéshez rendelt elnevezés
Adásvételi szerződés.
II.1.2)A szerződés típusa és a teljesítés helye
Árubeszerzés
Adásvétel
A teljesítés helye: Szépművészeti Múzeum Artpool Művészetkutató Központ (1061 Budapest, Liszt Ferenc tér 10.) és raktár (1061 Budapest, Liszt Ferenc tér 6.).

NUTS-kód HU101 Budapest

II.1.3)Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
II.1.4)A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása
A Magyar Nemzeti Bank Értéktár Programja keretében a 13 172 tételből álló Artpool Archívum (Galántai–Klaniczay-gyűjtemény) tulajdonjogának megszerzése.
II.1.5)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

22300000 Levelezőlap, üdvözlőkártya és más nyomtatott anyag, 22400000 Bélyegek, csekkek, bankjegyek, részvények, kereskedelmi hirdetési anyagok, katalógusok és kézikönyvek, 22315000 Fénykép, 32353000 Hangdokumentumok, 32354000 Filmtermékek

II.1.6)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
II.2)A szerződés(ek) végleges összértéke
II.2.1)A szerződés(ek) végleges összértéke
Érték: 90 000 000 HUF
Áfa nélkül

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Az eljárás fajtája
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Ajánlati/részvételi felhívás közzététele nélküli/hirdetmény nélküli tárgyalásos
Ajánlati/részvételi felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában (HL) történő közzététele nélkül megvalósított beszerzés indokolása:
2004/18/EK irányelv

1) Közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény előzetes, a HL-ben való közzététele nélküli, tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2004/18/EK irányelv 31. cikke alapján történő indokolása

Az építési beruházás kivitelezését, az áruk szállítását vagy a szolgáltatások teljesítését kizárólag egy meghatározott ajánlattevő képes teljesíteni, a következő okok miatt:
művészeti,
kizárólagos jogok védelme
IV.2)Bírálati szempontok
IV.2.1)Bírálati szempontok
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
IV.2.2)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak: nem
IV.3)Adminisztratív információk
IV.3.1)Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám
KBE/15/2015
IV.3.2)Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre
nem

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 - Elnevezés: Adásvételi szerződés
V.1)Az eljárást lezáró döntés meghozatalának időpontja:
15.9.2015
V.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
V.3)A nyertes gazdasági szereplő neve és címe

Hivatalos név: Galántai György és Klaniczay Júlia
Postai cím: Frankel Leó u. 68/B.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1023
Ország: Magyarország

V.4)A szerződés értékére vonatkozó információk
A szerződés eredetileg becsült összértéke:
Érték: 90 000 000 HUF
Áfa nélkül
A szerződés végleges összértéke:
Érték: 90 000 000 HUF
Áfa nélkül
V.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez: nem

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
VI.2)További információk:
1. Az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívást 19.3.2015-én adta át az ajánlattevő részére, és ugyanezen a napon megadta a Közbeszerzési Döntőbizottság részére a Kbt. 100. § (1) bekezdése szerinti tájékoztatást.
2. A nyertes ajánlattevő nem tartozik a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény hatálya alá.
3. A szerződéskötés időpontja: 30.9.2015.
4. Ajánlatot kizárólag Gálantai György és Klaniczay Júlia (mindkettő: 1023 Budapest, Frankel Leó u. 68/B.) közös ajánlattevő nyújtott be.
VI.3)Jogorvoslati eljárás
VI.3.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593

VI.3.2)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény Ötödik Része – különösen 137. §-a – szerint.
VI.3.3)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593

VI.4)E hirdetmény feladásának időpontja:
20.1.2016