Tjänster - 216925-2021

30/04/2021    S84

Tyskland-Stuttgart: IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd

2021/S 084-216925

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Universität Stuttgart
Nationellt registreringsnummer: DE 147 794 196
Postadress: Keplerstr. 7
Ort: Stuttgart
Nuts-kod: DE111 Stuttgart, Stadtkreis
Postnummer: 70174
Land: Tyskland
Kontaktperson: Zentrale Beschaffungsstelle
E-post: beschaffung@verwaltung.uni-stuttgart.de
Internetadress(er):
Allmän adress: https://www.uni-stuttgart.de
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Offentligrättsligt organ
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Utbildning

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Unterstützung bei der Erstellung von Leitlinien für Servicerobotik Domänenstrukturen

Referensnummer: 21-014
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
72000000 IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Unterstützung bei der Erstellung von Leitlinien für Servicerobotik Domänenstrukturen.

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 80 000.00 EUR
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
42997300 Industrirobotar
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: DE111 Stuttgart, Stadtkreis
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Universität Stuttgart, Institut für Steuerungstechnik der Werkzeugmaschinen und Fertigungseinrichtungen (ISW)

Seidenstraße 36

70174 Stuttgart

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Analyse von Softwareschnittstellen in der Servicerobotik und Ableitung von Leitlinien (Schnittstellenstandard) für SeRoNet-konforme Schnittstellenentwicklung mittels SmartMDSD und verwandter Domänenstrukturen.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2021/S 057-144200
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:

Auftragsvergabe Toolify Robotics GmbH

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
22/04/2021
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 1
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag: 1
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Toolify Robotics GmbH
Postadress: Weinbergweg 216
Ort: Ulm
Nuts-kod: DE144 Ulm, Stadtkreis
Postnummer: 89075
Land: Tyskland
E-post: stampfer@toolify.eu
Telefon: +49 73179032691
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 80 000.00 EUR
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:

Bekanntmachungs-ID: CXUEYY8YYHF

VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Vergabekammer Baden-Württemberg im Regierungspräsidium Karlsruhe
Postadress: Durlacher Allee 100
Ort: Karlsruhe
Postnummer: 76137
Land: Tyskland
E-post: poststelle@rpk.bwl.de
Telefon: +49 721 / 926-8730
Fax: +49 721 / 926-3985
Internetadress: http://www.rp-karlsruhe.de/servlet/PB/menu/1159131/index.html
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
Officiellt namn: Universität Stuttgart, Zentrale Beschaffungssstelle
Postadress: Breitscheidstr. 2 C
Ort: Stuttgart
Postnummer: 70174
Land: Tyskland
E-post: beschaffung@verwaltung.uni-stuttgart.de
Internetadress: https://www.uni-stuttgart.de
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
26/04/2021