Tjenesteydelser - 217147-2020

11/05/2020    S91

Danmark-Kvistgård: Snerydning

2020/S 091-217147

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Nordsjællands Park og Vej I/S
CVR-nummer: 35418733
Postadresse: Kongevejen 425C
By: Kvistgård
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Postnummer: 3490
Land: Danmark
Kontaktperson: Jonny Nehman Madsen
E-mail: jnm11@helsingor.dk
Telefon: +45 25312254

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/129103034.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.helsingorkommune.dk/

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Anden type: § 60 fællesskab
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Høring vedr. offentligt udbud af glatførebekæmpelse og snerydning 2020-2024

Sagsnr.: 19/33569
II.1.2)Hoved-CPV-kode
90620000 Snerydning
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Høring vedr. kommende udbud af glatførebekæmpelse og snerydning 2020-2024.

Udbuddet vil omfatte glatførebekæmpelse og snerydning på kørebaner, herunder parkeringspladser buslommer o.l., og institutioner i Helsingør og Fredensborg Kommuner. Udbuddet vil omfatte klasse I, II og III-entrepriser og institutions-entrepriser, i alt 55 delaftaler.

Der anmodes om høringssvar senest 25. maj 2020.

Der modtages kun høringssvar via Mercell.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 14 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Hovedudførelsessted:

Nordsjælland

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Høring vedr. kommende udbud af glatførebekæmpelse og snerydning 2020-2024.

Udbuddet vil omfatte glatførebekæmpelse og snerydning på kørebaner, herunder parkeringspladser buslommer o.l., og institutioner i Helsingør og Fredensborg Kommuner. Udbuddet vil omfatte klasse I, II og III-entrepriser og institutions-entrepriser, i alt 55 delaftaler.

Aftalen vil være 4-årig (4 vintersæsoner) og træder i kraft den15. oktober 2020 og udløber den 15. april 2024.

Det bemærkes, at der er tale om udkast til materiale. Det samlede materiale er stadig under udarbejdelse.

Der anmodes om høringssvar senest 25. maj 2020.

Der modtages kun høringssvar via Mercell.

Det forventes, at udbuddet kan offentliggøres kort efter høringens afslutning.

II.2.14)Yderligere oplysninger
II.3)Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
26/05/2020

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
07/05/2020