Dienstleistungen - 217219-2020

11/05/2020    S91

Sverige-NYBRO: Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster

2020/S 091-217219

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Nybro kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-0753
Postadress: Dunderbergsgatan 2
Ort: NYBRO
Nuts-kod: SE213 Kalmar län
Postnummer: 382 80
Land: Sverige
Kontaktperson: Amanda Hanell-Nybro
E-post: amanda.hanell@ecenea.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://nybro.se/templates/Page____216.aspx
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afiuxtuemb&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afiuxtuemb&GoTo=Tender
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Tekniska konsulter inom utredning inom dagvatten, geoteknik, miljöteknisk markundersökning, buller samt planhandläggare

Referensnummer: 2020/01-011
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
71000000 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Upphandling av tekniska konsulter enligt angivna områden

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
Anbud får lämnas för alla delar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
Del nr: 1
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
71311000 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad
71322000 Ingenjörstjänster avseende väg- och vattenbyggnation
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE SVERIGE
Nuts-kod: SE213 Kalmar län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Utredning inom dagvatten

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Pris
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/07/2020
Slut: 30/06/2022
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

1 + 1 år

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
Del nr: 2
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
71332000 Geotekniska ingenjörstjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE SVERIGE
Nuts-kod: SE213 Kalmar län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Utredning inom geoteknik

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Pris
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/07/2020
Slut: 30/06/2022
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

1 + 1 år

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
Del nr: 3
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
71312000 Byggnadsteknisk rådgivning
71313000 Miljötekniska konsulttjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE SVERIGE
Nuts-kod: SE213 Kalmar län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Miljöteknisk markundersökning

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Pris
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/07/2020
Slut: 30/06/2022
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

1 + 1 år

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
Del nr: 4
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
71313100 Konsulttjänster för bullerkontroll
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE SVERIGE
Nuts-kod: SE213 Kalmar län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Utredning inom buller

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Pris
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/07/2020
Slut: 30/06/2022
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

1 + 1 år

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
Del nr: 5
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
71240000 Arkitekt-, ingenjörs- och planeringstjänster
71243000 Utkast till planer (system och integration)
71245000 Tillståndsplaner, arbetsritningar och specifikationer
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE SVERIGE
Nuts-kod: SE213 Kalmar län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Planhandläggare

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Pris
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/07/2020
Slut: 30/06/2022
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

1 + 1 år

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 07/06/2020
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 07/09/2020
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 08/06/2020
Lokal tid: 08:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten
Ort: Växjö
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
07/05/2020