Services - 217347-2017

08/06/2017    S108    - - Storitve - Obvestilo o javnem naročilu - Odprti postopek 

Slovenija-Ljubljana: Storitve gradbenega projektiranja

2017/S 108-217347

Obvestilo o naročilu

Storitve

Legal Basis:

Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Direkcija RS za infrastrukturo
5300177000
Tržaška cesta 19
Ljubljana
1000
Slovenija
Kontaktna oseba: Služba za javna naročila
Telefon: +386 22341422
E-naslov: jn.drsi@gov.si
Telefaks: +386 22341495
Šifra NUTS: SI

Internetni naslovi:

Glavni naslov: http://www.di.gov.si

I.2)Informacije o skupnem javnem naročilu
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: http://portal.drsc.si/dcjn/kazalo.html
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov
I.4)Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5)Glavna področja dejavnosti
Druga dejavnost: cestna in železniška infrastruktura

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Izdelava izvedbenega načrta za nadgradnjo železniške postaje Grosuplje.

II.1.2)Glavna koda CPV
71320000
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Izdelava izvedbenega načrta za nadgradnjo železniške postaje Grosuplje.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
71320000
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI
II.2.4)Opis javnega naročila:

Izdelava izvedbenega načrta za nadgradnjo železniške postaje Grosuplje.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 8
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.12)Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.1)Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Seznam in kratek opis pogojev:

Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.

III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5)Informacije o pridržanih naročilih
III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1)Informacije o določeni stroki
Izvedba storitve je omejena na določeno stroko
Sklic na ustrezen zakon ali druge predpise:

Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.

III.2.2)Pogoji za izvedbo javnega naročila:

Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.

III.2.3)Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4)Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6)Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.1)Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 11/07/2017
Lokalni čas: 10:00
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Slovenščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do: 20/10/2017
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 11/07/2017
Lokalni čas: 11:00
Kraj:

Direkcija RS za infrastrukturo, Kopitarjeva ul. 5, Maribor.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.2)Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov
Uporabljeno bo elektronsko plačilo
VI.3)Dodatne informacije:

Ponudbe se posredujejo na naslov: Direkcija RS za infrastrukturo, Kopitarjeva ul. 5, SI-2000 Maribor, (vložišče), kot je navedeno v Navodilih za pripravo ponudbe.

Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 30.6.2017, 10:00.

VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Državna revizijska komisija
Slovenska cesta 54
Ljubljana
1000
Slovenija
VI.4.2)Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3)Postopek revizije
VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Direkcija RS za infrastrukturo
Tržaška cesta 19
Ljubljana
1000
Slovenija
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
05/06/2017