Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest dla Ciebie szansą na przedstawienie swoich pomysłów i kształtowanie przyszłości Europy. Zabierz głos!

Usługi - 217351-2020

Submission deadline has been amended by:  282394-2020
TITytułPolska-Rzeszów: Usługi holownicze
NDNumer publikacji ogłoszenia217351-2020
PDData publikacji11/05/2020
OJNumer wydania Dz.U. S91
TWMiejscowość nabywcyRZESZÓW
AUNazwa urzędowa nabywcyKomenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie
OLJęzyk oryginałuPL
CYKraj nabywcyPL
AARodzaj nabywcy1 - Ministerstwo lub inny organ państwowy lub federalny
HAInstytucja/agencja UE-
DSDokument wysłany07/05/2020
DTTermin składania ofert19/06/2020
NCRodzaj zamówienia4 - Usługi
PRRodzaj procedury1 - Procedura otwarta
TDRodzaj ogłoszenia3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RPLegislacja4 - Unia Europejska
TYRodzaj oferty1 - Wniosek dotyczący wszystkich partii
ACKryteria udzielenia zamówienia2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PCWspólny Słownik Zamówień (CPV)50118110 - Usługi holownicze
63712400 - Usługi w zakresie obsługi parkingów
RCMiejsce realizacji (NUTS)PL
IAAdres internetowy (URL)www.podkarpacka.policja.gov.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa w sprawie zamówień publicznych 2014/24/UE