Storitve - 217473-2019

13/05/2019    S91

Belgija-Bruselj: „Celovito in ekološko vzdrževanje zunanjih zelenih površin, zelenih streh, sobnih rastlin in bambusovih zaves“

2019/S 091-217473

Obvestilo o naročilu

Storitve

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Evropski odbor regij
Poštni naslov: Rue Belliard 101
Kraj: Bruxelles
Šifra NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Poštna številka: 1040
Država: Belgija
E-naslov: procurement-pgfc@cor.europa.eu
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.cor.europa.eu
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Evropski ekonomsko-socialni odbor
Poštni naslov: Rue Belliard 99
Kraj: Bruxelles
Šifra NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Poštna številka: 1040
Država: Belgija
E-naslov: procurement-pgfc@cor.europa.eu
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.eesc.europa.eu
I.2)Informacije o skupnem javnem naročilu
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4836
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

„Celovito in ekološko vzdrževanje zunanjih zelenih površin, zelenih streh, sobnih rastlin in bambusovih zaves“

Referenčna številka dokumenta: CDR/DL/22/2019
II.1.2)Glavna koda CPV
77300000 Vrtnarske storitve
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Naročilo zajema naslednje storitve in dobave:

— celovito vzdrževanje zunanjih zelenih površin, zelenih streh, sobnih rastlin in bambusovih zaves,

— storitve, plačane na podlagi časa in sredstev (ureditve in preureditve novih ali obstoječih zelenih površin ter dobava novih rastlin ali nasadov ali raznega materiala ali opreme v zvezi s predmetom naročila),

— dobava, namestitev in vzdrževanje zelenih sten.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 740 200.00 EUR
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
71421000 Storitve krajinskega vrtnarstva
77211500 Storitve vzdrževanja dreves
77310000 Storitve sajenja in vzdrževanja zelenih površin
45112700 Krajinsko oblikovanje
45112712 Krajinsko oblikovanje za vrtove
45112713 Krajinsko oblikovanje za strešne vrtove
45451300 Notranji vrtovi
03451000 Rastline
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
II.2.4)Opis javnega naročila:

Glejte spletni naslov, naveden v oddelku I.3).

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Cena
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 740 200.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: da
Opis podaljšanj:

Glejte spletni naslov, naveden v oddelku I.3).

II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: da
Identifikacijska oznaka projekta:

Sredstva EU za upravo

II.2.14)Dodatne informacije

Glejte spletni naslov, naveden v oddelku I.3).

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.1)Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Seznam in kratek opis pogojev:

Glejte spletni naslov, naveden v oddelku I.3).

III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.2)Pogoji za izvedbo javnega naročila:

Glejte spletni naslov, naveden v oddelku I.3).

III.2.3)Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 17/06/2019
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Angleščina, Bolgárščina, Danščina, Nemščina, Grščina, Estonščina, Finščina, Francoščina, Irščina, Hrvaščina, Madžarščina, Italijanščina, Latvijščina, Litvanščina, Malteščina, Nizozemščina, Poljščina, Portugalščina, Romunščina, Slovaščina, Slovenščina, Španščina, Švedščina, Češčina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 21/06/2019
Lokalni čas: 10:30
Kraj:

Evropski odbor regij, rue Belliard 101, 1040 Bruxelles, BELGIJA.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:

Glejte spletni naslov, naveden v oddelku I.3).

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.3)Dodatne informacije:

Glejte spletni naslov, naveden v oddelku I.3).

VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Splošno sodišče
Poštni naslov: Rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: L-2925
Država: Luksemburg
Telefon: +352 4303-1
Internetni naslov: http://www.curia.europa.eu
VI.4.3)Postopek revizije
Natančne informacije o roku(-ih) za postopke revizije:

Glejte spletni naslov, naveden v oddelku I.3).

VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
06/05/2019