Roba - 217475-2019

13/05/2019    S91

Italija-Ispra: Nabava i održavanje zatvorenog kućišta za određivanje isparavanja (Sealed Housing for Evaporative Determination – SHED)

2019/S 091-217475

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Roba

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2019/S 078-184651)

Pravna osnova:
Uredba (EU, Euratom) br. 2018/1046

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska komisija, JRC – Joint Research Centre, JRC.C – Energy, Transport and Climate (Petten), JRC.C.4 – Sustainable Transport
Poštanska adresa: Via Enrico Fermi 2749
Mjesto: Ispra (VA)
NUTS kod: ITC41 Varese
Poštanski broj: I-21027
Država: Italija
E-pošta: jrc-ispra-dir-c-procurement@ec.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://ec.europa.eu/jrc/

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Nabava i održavanje zatvorenog kućišta za određivanje isparavanja (Sealed Housing for Evaporative Determination – SHED)

Referentni broj: JRC/IPR/2019/OP/0800
II.1.2)Glavna CPV oznaka
38433200 Oprema za mjerenje emisija
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

Cilj je ovog poziva na nadmetanje nabava potpunog zatvorenog kućišta za određivanje isparavanja (Sealed Housing for Evaporative Determination – SHED) po načelu „ključ u ruke” kako je propisno Uredbom (EU) br. 2018/1832.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
08/05/2019
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2019/S 078-184651

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.2)
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za zaprimanje ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Umjesto:
Datum: 23/05/2019
Lokalno vrijeme: 16:00
Glasi:
Datum: 03/06/2019
Lokalno vrijeme: 16:00
Broj odjeljka: IV.2.7)
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Uvjeti za otvaranje ponuda
Umjesto:
Datum: 24/05/2019
Lokalno vrijeme: 09:30
Glasi:
Datum: 04/06/2019
Lokalno vrijeme: 10:00
VII.2)Ostali dodatni podaci: