Sedan den 2 november 2022 är TED-webbplatsen redo för eForms. Ändrad sökfunktion: du måste anpassa dina fördefinierade expertsökningar. Läs mer om förändringarna i TED-nyheterna och på de uppdaterade hjälpsidorna.

Tjänster - 217480-2019

13/05/2019    S91

Luxemburg-Luxemburg: Externt tillhandahållande av it-tjänster: Expertis för korrigerande, adaptivt och utvecklande underhåll av projektet avseende det finansiella förvaltningssystemet

2019/S 091-217480

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Tjänster

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2019/S 075-176842)

Rättslig grund:
Förordning (EU, Euratom) nr 2018/1046

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europaparlamentet, Directorate-General for Finance
Postadress: Plateau de Kirchberg
Ort: Luxembourg
Nuts-kod: LU000 Luxembourg
Postnummer: L-2929
Land: Luxemburg
Kontaktperson: Didier Klethi
E-post: dgfins.Marches@ep.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.europarl.europa.eu

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Externt tillhandahållande av it-tjänster: Expertis för korrigerande, adaptivt och utvecklande underhåll av projektet avseende det finansiella förvaltningssystemet

Referensnummer: PE/FINS-FMS 19
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
72000000 IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Syftet med kontraktet är att tillhandahålla it-expertis för korrigerande, adaptivt och utvecklande underhåll av Europaparlamentets finansiella förvaltningssystem (FMS – Financial Management System), baserat på en S4/HANA (SAP)-lösning. Adaptivt underhåll avser uppgradering till en ny S4/HANA-version (17/09-versionen kommer att användas för idriftsättning), och utvecklande underhåll avser andra SAP-projekt med nära anknytning till FMS (t.ex. kostnadsredovisningstillägget, nya uppföljningsförfaranden, förbättringar av WH-databas, förstärkning av rapportering, elektronisk signatur, etc.) eller andra SAP-projekt från Europaparlamentet.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
08/05/2019
VI.6)Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 075-176842

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1)Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2)Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: III.1.2)
Plats där texten ska ändras: Ekonomisk och finansiell ställning
I stället för:

– Årsredovisningar för de 3 senaste räkenskapsåren ska vara avslutade och publicerade eller som minst godkända av revisorer.

Ska det stå:

– Bokslut eller utdrag ur dessa för en period som motsvarar, eller är kortare än, de senaste 3 år för vilka årsbokslut har upprättats.

Avsnitt nummer: IV.2.2)
Plats där texten ska ändras: Tidsfrist för mottagande av anbud eller ansökan om att delta
I stället för:
Datum: 24/05/2019
Lokal tid: 12:00
Ska det stå:
Datum: 29/05/2019
Lokal tid: 12:00
VII.2)Övriga upplysningar: