Tjenesteydelser - 217512-2020

11/05/2020    S91

Danmark-Herning: Reparations- og vedligeholdelsestjenester

2020/S 091-217512

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Herningsholm Erhvervsskole og Gymnasier
CVR-nummer: 17783092
Postadresse: Lillelundvej 21
By: Herning
NUTS-kode: DK041 Vestjylland
Postnummer: 7400
Land: Danmark
Kontaktperson: Jørgen Dahl Petersen
E-mail: jdp@herningsholm.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.herningsholm.dk/

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=moffmzuhkz
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=moffmzuhkz
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Uddannelse

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Rammeaftaler for vedligehold

II.1.2)Hoved-CPV-kode
50000000 Reparations- og vedligeholdelsestjenester
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Dette udbud er benævnt ”Rammeaftaler for vedligehold” og det omfatter parallelle, ikke-eksklusive rammeaftaler for vedligehold af ordregivers bygningsmasse indenfor 7 fagspecifikke områder:

1) Tømrer/snedker

2) Elektriker/data

3) VVS

4) Anlæg

5) Murer

6) Gulvlæggere

7) Maler.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 18 400 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Tømrer/snedker

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45210000 Byggearbejde
45260000 Tagarbejde og andet specialarbejde inden for byggefagene
45421100 Isætning af døre og vinduer og hermed beslægtede komponenter
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK041 Vestjylland
Hovedudførelsessted:

Ikast og Herning Kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Parallelle rammeaftaler for udførelse af tømrer- og snedkerarbejder i forbindelse med løbende drift, vedligehold, reparation og ombygning af ordregivers bygningsmasse, herunder flytning af skillevægge, flytning/istandsættelse af døre og vinduer mv.

Rammeaftalen indeholder vagtforpligtelser med kort udkaldevarsel.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 6 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/09/2020
Slut: 31/08/2022
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Forlængelse af løbetiden ad en eller flere gange med op til 24 måneder ialt.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 6
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Hvis der foreligger mere end 6 ansøgere, der opfylder mindstekravene indenfor samme delaftale, udvælges tilbudsgiverne med henblik på at opnå optimal konkurrence og størst mulig sikkerhed for ordregiver. Dette betyder at blandt eventuelle ansøgere, der via koncernfællesskab, overlap af ejerkreds, etablerede samarbejdsrelationer eller lignende giver anledning til risiko for reduceret konkurrenceeffektivitet, vil der blive fravalgt enheder indenfor relationen, der har fremlagt de mindst relevante referencer. Hvis der fortsat er flere end 6 principielt egnede ansøgere, søges konkurrencen optimeret ved at udvælge et felt bestående af forskellige størrelse virksomheder, om muligt således at der inviteres såvel 2 små som 2 mellemstore og 2 store virksomheder. Små virksomheder er virksomheder med omsætning i seneste regnskabsår på mindre end 75 mio. DKK. Mellemstore virksomheder har tilsvarende haft en omsætning på mellem 75 og 375 mio. DKK, og store virksomheder over 375 mio. DKK. I denne proces udvælges inden for hver gruppe ansøgere med referencer der er mest sammenlignelige med de typer af opgaver der forventes løst under rammeaftalen, jf. udbudsmaterialets oversigt over typiske opgaver.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Forlængelse af rammeaftalens løbetid som beskrevet i del II.2.7.

II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Elektriker/data

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45310000 Udførelse af elektriske installationer
50700000 Reparation og vedligeholdelse af installationer i bygninger
50711000 Reparation og vedligeholdelse af elektriske installationer i bygninger
51612000 Installation af informationsbehandlingsudstyr
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK041 Vestjylland
Hovedudførelsessted:

Ikast og Herning Kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Parallelle rammeaftaler for udførelse af el- og datainstallationer i forbindelse med løbende drift, vedligehold, reparation og ombygning af ordregivers bygningsmasse, samt installation af anskaffet udstyr.

Rammeaftalen indeholder vagtforpligtelser med kort udkaldevarsel.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 4 200 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/09/2020
Slut: 31/08/2022
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Forlængelse af løbetiden ad en eller flere gange med op til 24 måneder ialt.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 6
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Hvis der foreligger mere end 6 ansøgere, der opfylder mindstekravene indenfor samme delaftale, udvælges tilbudsgiverne med henblik på at opnå optimal konkurrence og størst mulig sikkerhed for ordregiver. Dette betyder at blandt eventuelle ansøgere, der via koncernfællesskab, overlap af ejerkreds, etablerede samarbejdsrelationer eller lignende giver anledning til risiko for reduceret konkurrenceeffektivitet, vil der blive fravalgt enheder indenfor relationen, der har fremlagt de mindst relevante referencer. Hvis der fortsat er flere end 6 principielt egnede ansøgere, søges konkurrencen optimeret ved at udvælge et felt bestående af forskellige størrelse virksomheder, om muligt således at der inviteres såvel 2 små som 2 mellemstore og 2 store virksomheder. Små virksomheder er virksomheder med omsætning i seneste regnskabsår på mindre end 75 mio. DKK. Mellemstore virksomheder har tilsvarende haft en omsætning på mellem 75 og 375 mio. DKK, og store virksomheder over 375 mio. DKK. I denne proces udvælges inden for hver gruppe ansøgere med referencer der er mest sammenlignelige med de typer af opgaver der forventes løst under rammeaftalen, jf. udbudsmaterialets oversigt over typiske opgaver.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Forlængelse af rammeaftalens løbetid som beskrevet i del II.2.7.

II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

VVS

Delkontraktnr.: 3
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45330000 Blikkenslagerarbejde
45331210 Arbejde i forbindelse med ventilationsanlæg
45332000 Blikkenslager- og rørlægningsarbejde
45332400 Arbejde i forbindelse med installation af sanitetsudstyr
50720000 Reparation og vedligeholdelse af centralvarmeanlæg
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK041 Vestjylland
Hovedudførelsessted:

Ikast og Herning Kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Parallelle rammeaftaler for udførelse af ventilations-, varme- og sanitetsarbejder i forbindelse med løbende drift, vedligehold, reparation og ombygning af ordregivers bygningsmasse.

Rammeaftalen indeholder vagtforpligtelser med kort udkaldevarsel.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 200 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/09/2020
Slut: 31/08/2022
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Forlængelse af løbetiden ad en eller flere gange med op til 24 måneder ialt.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 6
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Hvis der foreligger mere end 6 ansøgere, der opfylder mindstekravene indenfor samme delaftale, udvælges tilbudsgiverne med henblik på at opnå optimal konkurrence og størst mulig sikkerhed for ordregiver. Dette betyder at blandt eventuelle ansøgere, der via koncernfællesskab, overlap af ejerkreds, etablerede samarbejdsrelationer eller lignende giver anledning til risiko for reduceret konkurrenceeffektivitet, vil der blive fravalgt enheder indenfor relationen, der har fremlagt de mindst relevante referencer. Hvis der fortsat er flere end 6 principielt egnede ansøgere, søges konkurrencen optimeret ved at udvælge et felt bestående af forskellige størrelse virksomheder, om muligt således at der inviteres såvel 2 små som 2 mellemstore og 2 store virksomheder. Små virksomheder er virksomheder med omsætning i seneste regnskabsår på mindre end 75 mio. DKK. Mellemstore virksomheder har tilsvarende haft en omsætning på mellem 75 og 375 mio. DKK, og store virksomheder over 375 mio. DKK. I denne proces udvælges inden for hver gruppe ansøgere med referencer der er mest sammenlignelige med de typer af opgaver der forventes løst under rammeaftalen, jf. udbudsmaterialets oversigt over typiske opgaver.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Forlængelse af rammeaftalens løbetid som beskrevet i del II.2.7.

II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Anlæg

Delkontraktnr.: 4
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45214200 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med skolebygninger
45214300 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til videregående uddannelse
45236000 Jord- og belægningsarbejde
45232440 Arbejder i forbindelse med kloakledninger
90470000 Rensning af kloakledninger
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK041 Vestjylland
Hovedudførelsessted:

Ikast og Herning Kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Parallelle rammeaftaler for udførelse af anlægsarbejder (fx jord-, beton- og kloakarbejder i terræn) i forbindelse med løbende drift, vedligehold, reparation og ombygning af ordregivers bygningsmasse.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 200 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/09/2020
Slut: 31/08/2022
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Forlængelse af løbetiden ad en eller flere gange med op til 24 måneder ialt.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 6
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Hvis der foreligger mere end 6 ansøgere, der opfylder mindstekravene indenfor samme delaftale, udvælges tilbudsgiverne med henblik på at opnå optimal konkurrence og størst mulig sikkerhed for ordregiver. Dette betyder at blandt eventuelle ansøgere, der via koncernfællesskab, overlap af ejerkreds, etablerede samarbejdsrelationer eller lignende giver anledning til risiko for reduceret konkurrenceeffektivitet, vil der blive fravalgt enheder indenfor relationen, der har fremlagt de mindst relevante referencer. Hvis der fortsat er flere end 6 principielt egnede ansøgere, søges konkurrencen optimeret ved at udvælge et felt bestående af forskellige størrelse virksomheder, om muligt således at der inviteres såvel 2 små som 2 mellemstore og 2 store virksomheder. Små virksomheder er virksomheder med omsætning i seneste regnskabsår på mindre end 75 mio. DKK. Mellemstore virksomheder har tilsvarende haft en omsætning på mellem 75 og 375 mio. DKK, og store virksomheder over 375 mio. DKK. I denne proces udvælges inden for hver gruppe ansøgere med referencer der er mest sammenlignelige med de typer af opgaver der forventes løst under rammeaftalen, jf. udbudsmaterialets oversigt over typiske opgaver.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Forlængelse af rammeaftalens løbetid som beskrevet i del II.2.7.

II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Murer

Delkontraktnr.: 5
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45214200 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med skolebygninger
45214300 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til videregående uddannelse
45262500 Murværks- og murerarbejder
45262520 Murerarbejde
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK041 Vestjylland
Hovedudførelsessted:

Ikast og Herning Kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Parallelle rammeaftaler for udførelse af murerarbejder i forbindelse med løbende drift, vedligehold, reparation og ombygning af ordregivers bygningsmasse.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 200 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/09/2020
Slut: 31/08/2022
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Forlængelse af løbetiden ad en eller flere gange med op til 24 måneder ialt.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 6
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Hvis der foreligger mere end 6 ansøgere, der opfylder mindstekravene indenfor samme delaftale, udvælges tilbudsgiverne med henblik på at opnå optimal konkurrence og størst mulig sikkerhed for ordregiver. Dette betyder at blandt eventuelle ansøgere, der via koncernfællesskab, overlap af ejerkreds, etablerede samarbejdsrelationer eller lignende giver anledning til risiko for reduceret konkurrenceeffektivitet, vil der blive fravalgt enheder indenfor relationen, der har fremlagt de mindst relevante referencer. Hvis der fortsat er flere end 6 principielt egnede ansøgere, søges konkurrencen optimeret ved at udvælge et felt bestående af forskellige størrelse virksomheder, om muligt således at der inviteres såvel 2 små som 2 mellemstore og 2 store virksomheder. Små virksomheder er virksomheder med omsætning i seneste regnskabsår på mindre end 75 mio. DKK. Mellemstore virksomheder har tilsvarende haft en omsætning på mellem 75 og 375 mio. DKK, og store virksomheder over 375 mio. DKK. I denne proces udvælges inden for hver gruppe ansøgere med referencer der er mest sammenlignelige med de typer af opgaver der forventes løst under rammeaftalen, jf. udbudsmaterialets oversigt over typiske opgaver.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Forlængelse af rammeaftalens løbetid som beskrevet i del II.2.7.

II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Gulvlæggere

Delkontraktnr.: 6
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
44112200 Gulvbelægninger
45432100 Lægning og belægning af gulve
45432110 Lægning af gulve
45432130 Belægning af gulve
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK041 Vestjylland
Hovedudførelsessted:

Ikast og Herning Kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Parallelle rammeaftaler for udførelse af gulvarbejder i forbindelse med løbende drift, vedligehold, reparation og ombygning af ordregivers bygningsmasse.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 600 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/09/2020
Slut: 31/08/2022
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Forlængelse af løbetiden ad en eller flere gange med op til 24 måneder ialt.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 6
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Hvis der foreligger mere end 6 ansøgere, der opfylder mindstekravene indenfor samme delaftale, udvælges tilbudsgiverne med henblik på at opnå optimal konkurrence og størst mulig sikkerhed for ordregiver. Dette betyder at blandt eventuelle ansøgere, der via koncernfællesskab, overlap af ejerkreds, etablerede samarbejdsrelationer eller lignende giver anledning til risiko for reduceret konkurrenceeffektivitet, vil der blive fravalgt enheder indenfor relationen, der har fremlagt de mindst relevante referencer. Hvis der fortsat er flere end 6 principielt egnede ansøgere, søges konkurrencen optimeret ved at udvælge et felt bestående af forskellige størrelse virksomheder, om muligt således at der inviteres såvel 2 små som 2 mellemstore og 2 store virksomheder. Små virksomheder er virksomheder med omsætning i seneste regnskabsår på mindre end 75 mio. DKK. Mellemstore virksomheder har tilsvarende haft en omsætning på mellem 75 og 375 mio. DKK, og store virksomheder over 375 mio. DKK. I denne proces udvælges inden for hver gruppe ansøgere med referencer der er mest sammenlignelige med de typer af opgaver der forventes løst under rammeaftalen, jf. udbudsmaterialets oversigt over typiske opgaver.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Forlængelse af rammeaftalens løbetid som beskrevet i del II.2.7.

II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Maler

Delkontraktnr.: 7
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45442100 Malearbejde
45442110 Maling af bygninger
45442121 Maling af konstruktioner
45442180 Nymaling
45442190 Fjernelse af maling
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK041 Vestjylland
Hovedudførelsessted:

Ikast og Herning Kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Parallelle rammeaftaler for udførelse af malerarbejder i forbindelse med løbende drift, vedligehold, reparation og ombygning af ordregivers bygningsmasse.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/09/2020
Slut: 31/08/2022
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Forlængelse af løbetiden ad en eller flere gange med op til 24 måneder ialt.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 6
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Hvis der foreligger mere end 6 ansøgere, der opfylder mindstekravene indenfor samme delaftale, udvælges tilbudsgiverne med henblik på at opnå optimal konkurrence og størst mulig sikkerhed for ordregiver. Dette betyder at blandt eventuelle ansøgere, der via koncernfællesskab, overlap af ejerkreds, etablerede samarbejdsrelationer eller lignende giver anledning til risiko for reduceret konkurrenceeffektivitet, vil der blive fravalgt enheder indenfor relationen, der har fremlagt de mindst relevante referencer. Hvis der fortsat er flere end 6 principielt egnede ansøgere, søges konkurrencen optimeret ved at udvælge et felt bestående af forskellige størrelse virksomheder, om muligt således at der inviteres såvel 2 små som 2 mellemstore og 2 store virksomheder. Små virksomheder er virksomheder med omsætning i seneste regnskabsår på mindre end 75 mio. DKK. Mellemstore virksomheder har tilsvarende haft en omsætning på mellem 75 og 375 mio. DKK, og store virksomheder over 375 mio. DKK. I denne proces udvælges inden for hver gruppe ansøgere med referencer der er mest sammenlignelige med de typer af opgaver der forventes løst under rammeaftalen, jf. udbudsmaterialets oversigt over typiske opgaver.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Forlængelse af rammeaftalens løbetid som beskrevet i del II.2.7.

II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Tilbudsgiver må ikke være omfattet af nogen af de udelukkelsesgrunde, der er nævnt i udbudslovens § 135, stk. 1-3 eller § 137, stk. 1, nr. 2.

Dette omfatter blandt andet at tilbudsgiver ikke må være under konkurs mv., og må ikke have forfalden ubetalt gæld til det offentlige på over 100 000 DKK.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal oplyse samlet omsætning i henhold til seneste afsluttede årsregnskab.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Der stilles ingen mindstekrav til økonomisk og finansiel kapacitet.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Der kræves fremlagt en liste over de maksimalt 5 betydeligste opgaver af sammenlignelig karakter, som ansøger har udført inden for de seneste 3 år. Sammenlignelige opgaver skal forstås som vedligeholdelsesopgaver på eksisterende bygninger/arealer, især mens disse er i brug.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Der kræves reference fra minimum 2 sammenlignelige opgaver indenfor de seneste 3 år. Ved sammenlignelige opgaver forstås reparations-, vedligeholdelses- eller ombygningsopgaver på bygninger.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Jf. udbudsdokumenterne. For delaftale 1-3 indeholder kontrakten en vagtforpligtelse.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 3
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 09/06/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 12/06/2020
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 2 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Anmodning om deltagelse i udbuddet sker ved at udfylde og uploade et ESPD. Denne formular findes sammen med udbusmaterialet på iBinder:

https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=moffmzuhkz

Formularen er tilgængelig dels som en pdf-fil til orientering, dels som en xml-fil til udfyldelse. Filen downloades på egen computer. På iBinders udbudsplatform klikkes på fanen "ESPD", derefter vælges "Jeg er en økonomisk aktør", hvorefter formularen hentes ved at browse sig frem til xml-filen på egen computer. Herefter udfyldes formularen med de oplysninger, der er krævet i bekendtgørelsens del III.1. Når formularen er færdigudfyldt, gemmes den udfyldte fil (gerne som både pdf- og xml-fil) på egen computer, hvorfra den uploades på iBinders platform. Det er tilladt at uploade en referenceliste som særskilt dokument ved siden af ESPD-formularen, men højst 5 referencer kan tages i betragtning ved vurderingen.

Der afholdes et informationsmøde på Herningsholm Erhvervsskole og Gymnasier d. 3. juni 2020 kl. 10.00, hvor der blandt andet vil blive gennemgået hvordan ESPD udfyldes. Der kræves tilmelding senest 1. juni kl. 10.00 pr. e-mail til bent.raben@sweco.dk, jf. udbudsbetingelserne.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Frister for og procedurer for klager fremgår af "Bekendtgørelse af lov om Klagenævnet for udbud", LBK nr. 593 af 2. juni 2016, med senere ændringer. Klager over afslag på prækvalifikation skal indgives til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har afsendt underretning om beslutningen til de berørte ansøgere. Klager, som ikke vedrører afslag på prækvalifikation, skal indgives til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter, at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk/

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
07/05/2020