Supplies - 217658-2022

26/04/2022    S81

Croatia-Osijek: Hospital beds

2022/S 081-217658

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Klinički bolnički centar Osijek
National registration number: 89819375646
Postal address: Josipa Huttlera 4
Town: Osijek
NUTS code: HR025 Osječko-baranjska županija
Postal code: 31000
Country: Croatia
Contact person: Kristina Pisačić, mag.oec.
E-mail: javna.nabava@kbco.hr
Telephone: +385 31511149
Fax: +385 31512210
Internet address(es):
Main address: www.kbco.hr
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2022/S+0F2-0016364
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

BOLNIČKI ELEKTRIČNI KREVETI za potrebe Kliničkog bolničkog centra Osijek

Reference number: VV-22/43
II.1.2)Main CPV code
33192120 Hospital beds
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

BOLNIČKI ELEKTRIČNI KREVETI za potrebe Kliničkog bolničkog centra Osijek

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 1 760 000.00 HRK
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
33192120 Hospital beds
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HR025 Osječko-baranjska županija
Main site or place of performance:

Klinički bolnički centar Osijek, J. Huttlera 4, 31000 Osijek

II.2.4)Description of the procurement:

BOLNIČKI ELEKTRIČNI KREVETI za potrebe Kliničkog bolničkog centra Osijek

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Rok isporuke robe / Weighting: 20%
Price - Weighting: 80%
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 760 000.00 HRK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 14
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Gospodarski subjekt mora dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

Za potrebe utvrđivanja gore navedenog, gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:

? ispunjeni ESPD obrazac: Dio IV. Kriteriji za odabir, odjeljak A: Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti: točka 1.

Naručitelj će prije donošenja odluke o odabiru od ponuditelja koji je dostavio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od pet (5) dana, dostavi ažurirane popratne dokumente kojim dokazuje uvjete sposobnosti:

1. Izvadak iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana.

U slučaju zajednice gospodarskih subjekata svi članovi zajednice gospodarskih subjekata moraju dostaviti zaseban ESPD i pojedinačno dokazati traženo.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Sukladno Dokumentaciji o nabavi

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 27/05/2022
Local time: 12:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Croatian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 4 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 27/05/2022
Local time: 12:00
Place:

Služba za poslove nabave Kliničkog bolničkog centra Osijek, J. Huttlera 4, 31000 Osijek

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Postal address: Koturaška cesta 43/IV
Town: Zagreb
Postal code: 10000
Country: Croatia
E-mail: dkom@dkom.hr
Telephone: +385 14559930
Fax: +385 14559933
Internet address: www.dkom.hr
VI.5)Date of dispatch of this notice:
21/04/2022