Supplies - 217699-2022

26/04/2022    S81

Slovenia-Murska Sobota: Medical consumables

2022/S 081-217699

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: ZDRAVSTVENI DOM MURSKA SOBOTA
National registration number: 5801915000
Postal address: Grajska ulica 24
Town: Murska Sobota
NUTS code: SI Slovenija
Postal code: 9000
Country: Slovenia
Contact person: Mateja Kar Dcosta, univ.dipl.prav.
E-mail: zdravstveni.dom@zd-ms.si
Telephone: +386 25341355
Internet address(es):
Main address: http://www.zd-ms.si/
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/442705/razpisna_dokumentacija_DOBAVA_SANITETNEGA_MATERIALA_ZDMS_2022(3).zip
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=12456
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dobava sanitetnega in ostalega materiala

Reference number: JN-OP-B-2/2022
II.1.2)Main CPV code
33140000 Medical consumables
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Predmet javnega naročila je dobava sanitetnega in ostalega materiala za potrebe naročnika pri izvajanju zdravstvene dejavnosti na primarni ravni za obdobje enega leta in je razdeljeno na pet sklopov. Dodatne informacije o predmetu JN in posamezne specifikacije blaga ter ostali pogoji dobave so razvidni iz dokumentacije vezane na predmetno JN.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for one lot only
II.2)Description
II.2.1)Title:

Obvezilni material

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141110 Dressings
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SI Slovenija
Main site or place of performance:

Murska Sobota, Grajska ulica 24 in ostali dogovorjeni kraji

II.2.4)Description of the procurement:

Predmet javnega naročila je sukcesivna dobava blaga - Obvezilni material - po ponudbenem predračunu, sklop 1, za obdobje 12 mesecev. Ostale značilnosti in zahteve JN so podrobneje opredeljene v dokumentaciji vezani na predmetno JN.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Izjemoma in samo v primeru in najdlje do izbora novega izvajalca za izvajanje istovrstnega JN za naslednje obdobje, največ za 3 mesece.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Sredstva za dezinfekcijo

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SI Slovenija
Main site or place of performance:

Murska Sobota, Grajska ulica 24 in ostali dogovorjeni kraji

II.2.4)Description of the procurement:

Predmet javnega naročila je sukcesivna dobava blaga - Sredstva za dezinfekcijo - po ponudbenem predračunu, sklop 2, za obdobje 12 mesecev. Ostale značilnosti in zahteve JN so podrobneje opredeljene v dokumentaciji vezani na predmetno JN.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Izjemoma in samo v primeru in najdlje do izbora novega izvajalca za izvajanje istovrstnega JN za naslednje obdobje, največ za 3 mesece.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Brizge, igle, kanile

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141320 Medical needles
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SI Slovenija
Main site or place of performance:

Murska Sobota, Grajska ulica 24 in ostali dogovorjeni kraji

II.2.4)Description of the procurement:

Predmet javnega naročila je sukcesivna dobava blaga - brizge, igle, kanile - po ponudbenem predračunu, sklop 3, za obdobje 12 mesecev. Ostale značilnosti in zahteve JN so podrobneje opredeljene v dokumentaciji vezani na predmetno JN.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Izjemoma in samo v primeru in najdlje do izbora novega izvajalca za izvajanje istovrstnega JN za naslednje obdobje, največ za 3 mesece.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Rokavice

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141420 Surgical gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SI Slovenija
Main site or place of performance:

Murska Sobota, Grajska ulica 24 in ostali dogovorjeni kraji

II.2.4)Description of the procurement:

Predmet javnega naročila je sukcesivna dobava blaga - Rokavice - po ponudbenem predračunu, sklop 4, za obdobje 12 mesecev. Ostale značilnosti in zahteve JN so podrobneje opredeljene v dokumentaciji vezani na predmetno JN.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Izjemoma in samo v primeru in najdlje do izbora novega izvajalca za izvajanje istovrstnega JN za naslednje obdobje, največ za 3 mesece.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Ostali sanitetni material

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SI Slovenija
Main site or place of performance:

Murska Sobota, Grajska ulica 24 in ostali dogovorjeni kraji

II.2.4)Description of the procurement:

Predmet javnega naročila je dobava sanitetnega in ostalega materiala za potrebe naročnika pri izvajanju zdravstvene dejavnosti na primarni ravni za obdobje enega leta in je razdeljeno na pet sklopov. Dodatne informacije o predmetu JN in posamezne specifikacije blaga ter ostali pogoji dobave so razvidni iz dokumentacije vezane na predmetno JN.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Izjemoma in samo v primeru in najdlje do izbora novega izvajalca za izvajanje istovrstnega JN za naslednje obdobje, največ za 3 mesece.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Natančneje opredeljeni v dokumentaciji vezani na predmetno javno naročilo, do katere lahko zainteresirani ponudniki dostopajo brezplačno na povezavi objavljeni pod tč. 1.3 tega obvestila.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Natančneje opredeljeni v dokumentaciji vezani na predmetno javno naročilo, do katere lahko zainteresirani ponudniki dostopajo brezplačno na povezavi objavljeni pod tč. 1.3 tega obvestila.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 31/05/2022
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Slovenian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 31/05/2022
Local time: 10:00
Place:

V informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2

Information about authorised persons and opening procedure:

Avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 19.05.2022 12:00:00

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Postal address: Slovenska cesta 54
Town: Ljubljana
Postal code: 1000
Country: Slovenia
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: ZDRAVSTVENI DOM MURSKA SOBOTA
Postal address: Grajska ulica 24
Town: Murska Sobota
Postal code: 9000
Country: Slovenia
VI.5)Date of dispatch of this notice:
21/04/2022