The TED website is eForms-ready since 2.11.2022. The search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Supplies - 217699-2022

26/04/2022    S81

Slovenija-Murska Sobota: Proizvodi za medicinsko uporabo

2022/S 081-217699

Obvestilo o naročilu

Blago

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: ZDRAVSTVENI DOM MURSKA SOBOTA
Nacionalna identifikacijska številka: 5801915000
Poštni naslov: Grajska ulica 24
Kraj: Murska Sobota
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 9000
Država: Slovenija
Kontaktna oseba: Mateja Kar Dcosta, univ.dipl.prav.
E-naslov: zdravstveni.dom@zd-ms.si
Telefon: +386 25341355
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.zd-ms.si/
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/442705/razpisna_dokumentacija_DOBAVA_SANITETNEGA_MATERIALA_ZDMS_2022(3).zip
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko prek: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=12456
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov
I.4)Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5)Glavna področja dejavnosti
Zdravje

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Dobava sanitetnega in ostalega materiala

Referenčna številka dokumenta: JN-OP-B-2/2022
II.1.2)Glavna koda CPV
33140000 Proizvodi za medicinsko uporabo
II.1.3)Vrsta naročila
Blago
II.1.4)Kratek opis:

Predmet javnega naročila je dobava sanitetnega in ostalega materiala za potrebe naročnika pri izvajanju zdravstvene dejavnosti na primarni ravni za obdobje enega leta in je razdeljeno na pet sklopov. Dodatne informacije o predmetu JN in posamezne specifikacije blaga ter ostali pogoji dobave so razvidni iz dokumentacije vezane na predmetno JN.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Obvezilni material

Št. sklopa: 1
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
33141110 Obvezilni material
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Murska Sobota, Grajska ulica 24 in ostali dogovorjeni kraji

II.2.4)Opis javnega naročila:

Predmet javnega naročila je sukcesivna dobava blaga - Obvezilni material - po ponudbenem predračunu, sklop 1, za obdobje 12 mesecev. Ostale značilnosti in zahteve JN so podrobneje opredeljene v dokumentaciji vezani na predmetno JN.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Cena
II.2.6)Ocenjena vrednost
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: da
Opis podaljšanj:

Izjemoma in samo v primeru in najdlje do izbora novega izvajalca za izvajanje istovrstnega JN za naslednje obdobje, največ za 3 mesece.

II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Sredstva za dezinfekcijo

Št. sklopa: 2
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
33140000 Proizvodi za medicinsko uporabo
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Murska Sobota, Grajska ulica 24 in ostali dogovorjeni kraji

II.2.4)Opis javnega naročila:

Predmet javnega naročila je sukcesivna dobava blaga - Sredstva za dezinfekcijo - po ponudbenem predračunu, sklop 2, za obdobje 12 mesecev. Ostale značilnosti in zahteve JN so podrobneje opredeljene v dokumentaciji vezani na predmetno JN.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Cena
II.2.6)Ocenjena vrednost
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: da
Opis podaljšanj:

Izjemoma in samo v primeru in najdlje do izbora novega izvajalca za izvajanje istovrstnega JN za naslednje obdobje, največ za 3 mesece.

II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Brizge, igle, kanile

Št. sklopa: 3
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
33141320 Medicinske igle
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Murska Sobota, Grajska ulica 24 in ostali dogovorjeni kraji

II.2.4)Opis javnega naročila:

Predmet javnega naročila je sukcesivna dobava blaga - brizge, igle, kanile - po ponudbenem predračunu, sklop 3, za obdobje 12 mesecev. Ostale značilnosti in zahteve JN so podrobneje opredeljene v dokumentaciji vezani na predmetno JN.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Cena
II.2.6)Ocenjena vrednost
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: da
Opis podaljšanj:

Izjemoma in samo v primeru in najdlje do izbora novega izvajalca za izvajanje istovrstnega JN za naslednje obdobje, največ za 3 mesece.

II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Rokavice

Št. sklopa: 4
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
33141420 Kirurške rokavice
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Murska Sobota, Grajska ulica 24 in ostali dogovorjeni kraji

II.2.4)Opis javnega naročila:

Predmet javnega naročila je sukcesivna dobava blaga - Rokavice - po ponudbenem predračunu, sklop 4, za obdobje 12 mesecev. Ostale značilnosti in zahteve JN so podrobneje opredeljene v dokumentaciji vezani na predmetno JN.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Cena
II.2.6)Ocenjena vrednost
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: da
Opis podaljšanj:

Izjemoma in samo v primeru in najdlje do izbora novega izvajalca za izvajanje istovrstnega JN za naslednje obdobje, največ za 3 mesece.

II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Ostali sanitetni material

Št. sklopa: 5
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
33140000 Proizvodi za medicinsko uporabo
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Murska Sobota, Grajska ulica 24 in ostali dogovorjeni kraji

II.2.4)Opis javnega naročila:

Predmet javnega naročila je dobava sanitetnega in ostalega materiala za potrebe naročnika pri izvajanju zdravstvene dejavnosti na primarni ravni za obdobje enega leta in je razdeljeno na pet sklopov. Dodatne informacije o predmetu JN in posamezne specifikacije blaga ter ostali pogoji dobave so razvidni iz dokumentacije vezane na predmetno JN.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Cena
II.2.6)Ocenjena vrednost
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: da
Opis podaljšanj:

Izjemoma in samo v primeru in najdlje do izbora novega izvajalca za izvajanje istovrstnega JN za naslednje obdobje, največ za 3 mesece.

II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.1)Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Seznam in kratek opis pogojev:

Natančneje opredeljeni v dokumentaciji vezani na predmetno javno naročilo, do katere lahko zainteresirani ponudniki dostopajo brezplačno na povezavi objavljeni pod tč. 1.3 tega obvestila.

III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.2)Pogoji za izvedbo javnega naročila:

Natančneje opredeljeni v dokumentaciji vezani na predmetno javno naročilo, do katere lahko zainteresirani ponudniki dostopajo brezplačno na povezavi objavljeni pod tč. 1.3 tega obvestila.

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 31/05/2022
Lokalni čas: 09:00
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Slovenščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 31/05/2022
Lokalni čas: 10:00
Kraj:

V informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:

Avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.2)Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov
Uporabljeno bo elektronsko plačilo
VI.3)Dodatne informacije:

Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 19.05.2022 12:00:00

VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Poštni naslov: Slovenska cesta 54
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Uradno ime: ZDRAVSTVENI DOM MURSKA SOBOTA
Poštni naslov: Grajska ulica 24
Kraj: Murska Sobota
Poštna številka: 9000
Država: Slovenija
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
21/04/2022