Tjenesteydelser - 217867-2018

23/05/2018    S96    Agenturer - Tjenesteydelser - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud 

Belgien-Bruxelles: Plan for sektorsamarbejde om færdigheder: støtteforanstaltninger til konstruktionssektoren

2018/S 096-217867

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Forvaltningsorganet for Små og Mellemstore Virksomheder (EASME)
Postadresse: Covent Garden 2, Place Charles Rogier 16, Office 10/179
By: Brussels
NUTS-kode: BE100
Postnummer: 1210
Land: Belgien
E-mail: easme-procurement@ec.europa.eu

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://ec.europa.eu/easme/en/tenders

Internetadresse for køberprofilen: https://ec.europa.eu/easme/en

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3519
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3519
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Plan for sektorsamarbejde om færdigheder: støtteforanstaltninger til konstruktionssektoren

Sagsnr.: EASME/COSME/2017/042
II.1.2)Hoved-CPV-kode
71530000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Dette er et udbud i form af en offentlig procedure til indgåelsen af en tjenesteydelseskontrakt til udviklingen af udvalgte europæiske erhvervsmoduler vedrørende sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen i bygge- og anlægssektoren. Dette er på grundlag af identificerede færdighedsbehov inden for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen for særlige beskæftigelsesprofiler inden for bygge og anlæg, særligt vedrørende arbejde med nye konstruktions- og isoleringsmaterialer, -teknologier og individuelle processer (inklusive relevant udstyr).

Hovedformålet med dette tiltag er at bidrage til udviklingen og gennemførelsen af en langsigtet færdighedsstrategi til bygge- og anlægssektoren, styrkelse af dokumentation vedrørende færdighedssituationen og håndtering af færdighedsmangler, -huller og -misforhold. Fokus vil ligge på aktuelle og fremtidige behov, opkvalificering og udviklingen af nye læseplaner, såvel som vurdering af behovet for en gennemgang af beskæftigelsesprofiler.

De opgaver, der skal udføres af kontrahenten, er yderligere beskrevet i udbudsmaterialet i afsnit 1.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 800 000.00 EUR
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: BE100
Hovedudførelsessted:

Opgaverne skal udføres i lokaler udpeget af kontrahenten, undtagen møder, der skal afholdes i EASME's eller Europa-Kommissionens lokaler.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Dette er et udbud i form af en offentlig procedure til indgåelsen af en tjenesteydelseskontrakt til udviklingen af udvalgte europæiske erhvervsmoduler vedrørende sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen i bygge- og anlægssektoren. Dette er på grundlag af identificerede færdighedsbehov inden for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen for særlige beskæftigelsesprofiler inden for bygge og anlæg, særligt vedrørende arbejde med nye konstruktions- og isoleringsmaterialer, -teknologier og individuelle processer (inklusive relevant udstyr).

Hovedformålet med dette tiltag er at bidrage til udviklingen og gennemførelsen af en langsigtet færdighedsstrategi til bygge- og anlægssektoren, styrkelse af dokumentation vedrørende færdighedssituationen og håndtering af færdighedsmangler, -huller og -misforhold. Fokus vil ligge på aktuelle og fremtidige behov, opkvalificering og udviklingen af nye læseplaner, såvel som vurdering af behovet for en gennemgang af beskæftigelsesprofiler.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 800 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 18
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation: Arbejdsprogrammet for Cosme for 2017. Genstanden: GRO/SME/17/C/07 — Plan for sektorsamarbejde om færdigheder. Punkt 6. Bygge og anlæg.
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Se internetadressen anført i afsnit I.3.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Se internetadressen anført i afsnit I.3.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 23/07/2018
Tidspunkt: 15:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Bulgarsk, Tjekkisk, Dansk, Tysk, Græsk, Engelsk, Spansk, Estisk, Finsk, Fransk, Irsk, Kroatisk, Ungarsk, Italiensk, Litauisk, Lettisk, Maltesisk, Nederlandsk, Polsk, Portugisisk, Rumænsk, Slovakisk, Slovensk, Svensk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 9 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 26/07/2018
Tidspunkt: 14:30
Sted:

Forvaltningsorganet for Små og Mellemstore Virksomheder (EASME)

Covent Garden 2

Place Rogier 16

1210 Brussels

Belgien

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Se internetadressen anført i afsnit I.3.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)Yderligere oplysninger:

Se internetadressen anført i afsnit I.3.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten
Postadresse: Rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxembourg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +35 243031
Fax: +35 243032100

Internetadresse: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Se internetadressen anført i afsnit I.3.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
16/05/2018