Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Tjänster - 217871-2018

23/05/2018    S96

Luxemburg-Luxemburg: Anbudsinfordran nr Chafea/2017/Health/01 avseende EU-dimensionen rörande förebyggande av alkoholrelaterade skador, att följa upp den standardiserade europeiska alkohol-bevakningen och att bistå medlemsstater

2018/S 096-217871

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Tjänster

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2018/S 057-125183)

Rättslig grund:

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Genomförandeorganet för konsument-, hälso-, jordbruks- och livsmedelsfrågor (Chafea), Health and Food Safety Unit, som verkar under befogenhet som har delegerats till den av kommissionen
Ort: Luxembourg
Nuts-kod: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Postnummer: L-2920
Land: Luxemburg
Kontaktperson: Georgios Margetidis
E-post: chafea-hp-tender@ec.europa.eu
Telefon: +352 4301-37228
Internetadress(er):
Allmän adress: http://ec.europa.eu/chafea/

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Anbudsinfordran nr Chafea/2017/Health/01 avseende EU-dimensionen rörande förebyggande av alkoholrelaterade skador, att följa upp den standardiserade europeiska alkohol-bevakningen och att bistå medlemsstater

Referensnummer: Chafea/2017/Health/01
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
73110000 Forskning
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

För att minska alkoholrelaterade skador i EU behöver Chafea erhålla regelbundna tjänster för att bistå EU:s medlemsstater i åtgärder inom detta område. Denna anbudsinfordran rörande tjänster för uppföljning av den standardiserade europeiska alkoholundersökningen 2018/2019 för att bistå medlemsstaternas kapacitetsuppbyggnad inom området för alkoholpolitik och att förbereda en pilotimplementering för korta alkoholinterventioner (ABI - Alcohol Brief Interventions).

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
18/05/2018
VI.6)Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 057-125183

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1)Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2)Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.2
I stället för:
Datum: 25/05/2018
Ska det stå:
Datum: 15/06/2018
Avsnitt nummer: IV.2.7
I stället för:
Datum: 05/06/2018
Lokal tid: 09:30
Ska det stå:
Datum: 26/06/2018
Lokal tid: 09:30
VII.2)Övriga upplysningar: