Storitve - 217890-2018

23/05/2018    S96

Belgija-Bruselj: Študija o prenosu Direktive 2016/943 o poslovnih skrivnostih s strani držav članic

2018/S 096-217890

Obvestilo o naročilu

Storitve

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Evropska komisija, DG Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, Directorate F: Innovation and Advanced Manufacturing
Poštni naslov: N105 9/023
Kraj: Brussels
Šifra NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Poštna številka: 1049
Država: Belgija
Kontaktna oseba: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3462
E-naslov: grow-dir-f-financial-team@ec.europa.eu
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://ec.europa.eu/growth/index_en.htm
Internetni naslov profila kupca: http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders/index_en.htm
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3462
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko prek: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3462
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Študija o prenosu Direktive 2016/943 o poslovnih skrivnostih s strani držav članic

Referenčna številka dokumenta: 690/PP/GRO/IMA/18/1133/10358
II.1.2)Glavna koda CPV
73000000 Storitve na področju raziskav in razvoja ter s tem povezane svetovalne storitve
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Cilj te študije je pomagati Komisiji pri ocenjevanju prenosa in izvajanja s strani držav članic Direktive (EU) 2016/943 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8.6.2016 o varstvu nerazkritega strokovnega znanja in izkušenj ter poslovnih informacij (poslovnih skrivnosti) pred njihovo protipravno pridobitvijo, uporabo in razkritjem (direktiva o poslovnih skrivnostih).

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 250 000.00 EUR
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.2)Opis
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: 00 Not specified
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Naloge se bodo izvajale v prostorih izvajalca ali v katerih koli drugih prostorih, navedenih v ponudbi, z izjemo prostorov Komisije.

II.2.4)Opis javnega naročila:

Da bi dosegel cilje študije, bo moral izvajalec izvesti naslednje:

(1) opraviti „preverjanje popolnosti“, tj. preveriti, ali ustrezni nacionalni ukrepi 28 držav članic EU prenašajo vse določbe direktive o poslovnih skrivnostih;

(2) zagotoviti visokokakovosten prevod nacionalnih ukrepov 28 držav članic EU v zvezi s prenosom in izvajanjem direktive o poslovnih skrivnostih v angleščino;

(3) opraviti „preverjanje skladnosti“, tj. preveriti, ali so ustrezni nacionalni ukrepi 28 držav članic EU v skladu z direktivo o poslovnih skrivnostih;

(4) oceniti spremljevalne določbe, tj. opredeliti nacionalne določbe, ki presegajo zadevne zahteve direktive o poslovnih skrivnostih, oceniti njihovo skladnost z direktivo o poslovnih skrivnostih in podati mnenje o njihovem praktičnem učinku in pravnih posledicah;

(5) opredeliti najboljše prakse v zvezi z izvajanjem direktive o poslovnih skrivnostih.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 250 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 13
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.3)Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: da
IV.2)Upravne informacije
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 11/07/2018
Lokalni čas: 16:00
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Bolgárščina, Češčina, Danščina, Nemščina, Grščina, Angleščina, Španščina, Estonščina, Finščina, Francoščina, Irščina, Hrvaščina, Madžarščina, Italijanščina, Litvanščina, Latvijščina, Malteščina, Nizozemščina, Poljščina, Portugalščina, Romunščina, Slovaščina, Slovenščina, Švedščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 13/07/2018
Lokalni čas: 10:00
Kraj:

Avenue des Nerviens 105 — 1040 Brussels, Belgija.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:

Odpiranja ponudb se lahko udeleži 1 pooblaščeni zastopnik vsakega ponudnika. Podjetja, ki se želijo udeležiti odpiranja ponudb, morajo poslati obvestilo o svoji nameri vsaj 48 ur vnaprej po e‑pošti na naslov grow-dir-f-financial-team@ec.europa.eu. To obvestilo mora podpisati pooblaščeni uradnik ponudnika in navesti ime osebe, ki se bo udeležila odpiranja ponudb.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.3)Dodatne informacije:
VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Splošno sodišče
Poštni naslov: Rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: L-2925
Država: Luksemburg
E-naslov: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 43032100
Internetni naslov: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postopek revizije
Natančne informacije o roku(-ih) za postopke revizije:

Glejte spletni naslov v oddelku I.3.

VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
16/05/2018