Lieferungen - 217908-2021

30/04/2021    S84

Tschechien-Prag: Schienenfahrzeuge

2021/S 084-217908

Bekanntmachung vergebener Aufträge – Sektoren

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: České dráhy, a.s.
Nationale Identifikationsnummer: 70994226
Postanschrift: Nábřeží L. Svobody 1222/12
Ort: Praha 1
NUTS-Code: CZ01 Praha
Postleitzahl: 110 15
Land: Tschechien
Kontaktstelle(n): Ing. Martin Stejskal
E-Mail: StejskalM@gr.cd.cz
Telefon: +420 724049035
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.cd.cz
Adresse des Beschafferprofils: https://www.tenderarena.cz/profily/CD
I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Správa železnic, státní organizace
Nationale Identifikationsnummer: 70994234
Postanschrift: Dlážděná 1003/7
Ort: Praha 1
NUTS-Code: CZ01 Praha
Postleitzahl: 110 00
Land: Tschechien
Kontaktstelle(n): Ing. Martin Stejskal
E-Mail: StejskalM@gr.cd.cz
Telefon: +420 724049035
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.spravazeleznic.cz/
I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
Der Auftrag betrifft eine gemeinsame Beschaffung
I.6)Haupttätigkeit(en)
Eisenbahndienste

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Rámcová dohoda na dodávky osobních železničních vozů pro dálkovou mezinárodní dopravu pro rychlost 230 km/h.

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34620000 Schienenfahrzeuge
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcových dohod, na základě nichž budou uzavírány zakázky na (i) výrobu a dodávky až celkem 182 osobních železničních vozů s rychlostí nejméně 230 km/h umožňujících spojení do netrakční pevné soupravy s tlakotěsnými mezivozovými přechody, plně způsobilých k provozu na železničních tratích normálního rozchodu 1 435 mm na území Evropy včetně všech povolení, schválení, souhlasů a registrací, jež jsou dle legislativy nezbytné k provozu a používání dodávaných vozů na území ČR, Slovenska, Maďarska, Německa (včetně vysokorychlostních tratí na území Německa, na kterých je bez dalších zpřísňujících, výhradně lokálních požadavků na drážní vozidla povolen přístup i pro soupravy osobních vozů tažených lokomotivou), Rakouska, Polska a Dánska společně s dodávkou servisních dílů prvního vybavení k příslušným vozům a dodávkou technické dokumentace náležející k příslušným vozům nebo (ii) dodávky náhradních dílů a konstrukčních celků výměnného systému pro tyto vozy.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34620000 Schienenfahrzeuge
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: CZ01 Praha
Hauptort der Ausführung:

Provozní jednotka Praha jih, Chodovská 1476/3b, Praha.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcových dohod, na základě nichž budou uzavírány zakázky na (i) výrobu a dodávky až celkem 182 osobních železničních vozů s rychlostí nejméně 230 km/h umožňujících spojení do netrakční pevné soupravy s tlakotěsnými mezivozovými přechody, plně způsobilých k provozu na železničních tratích normálního rozchodu 1 435 mm na území Evropy včetně všech povolení, schválení, souhlasů a registrací, jež jsou dle legislativy nezbytné k provozu a používání dodávaných vozů na území ČR, Slovenska, Maďarska, Německa (včetně vysokorychlostních tratí na území Německa, na kterých je bez dalších zpřísňujících, výhradně lokálních požadavků na drážní vozidla povolen přístup i pro soupravy osobních vozů tažených lokomotivou), Rakouska, Polska a Dánska společně s dodávkou servisních dílů prvního vybavení k příslušným vozům a dodávkou technické dokumentace náležející k příslušným vozům nebo (ii) dodávky náhradních dílů a konstrukčních celků výměnného systému pro tyto vozy.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Kostenkriterium - Name: Souhrnná nabídková cena bez DPH / Gewichtung: 92
Kostenkriterium - Name: Ovlivnění nákladů na dopravní cestu / Gewichtung: 5
Kostenkriterium - Name: Navýšení délky záruční lhůty nad zadavatelem požadovanou minimální délku záruční lhůty 24 měsíců / Gewichtung: 3
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Dovybavení vozů ve vztahu k Dánsku systémem ETCS nebo ETCS a současně národním zabezpečovačem.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Verhandlungsverfahren mit vorherigem Aufruf zum Wettbewerb
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 210-514387
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer regelmäßigen nichtverbindlichen Bekanntmachung

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Rámcová dohoda na dodávky osobních železničních vozů pro dálkovou mezinárodní dopravu pro rychlost 230 km/h

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
12/04/2021
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Siemens Mobility, s.r.o.
Nationale Identifikationsnummer: 06931995
Postanschrift: Siemensova 2715/1
Ort: Praha 5
NUTS-Code: CZ01 Praha
Postleitzahl: 155 00
Land: Tschechien
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Škoda Transportation a.s.
Nationale Identifikationsnummer: 62623753
Postanschrift: Emila Škody 2922/1
Ort: Plzeň
NUTS-Code: CZ032 Plzeňský kraj
Postleitzahl: 301 00
Land: Tschechien
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
Es können Unteraufträge vergeben werden
Wert oder Anteil des Auftrags, der an Dritte vergeben werden soll
Wert ohne MwSt.: 11 178 626 301.00 CZK
Kurze Beschreibung des Anteils des an Unterauftragnehmer vergebenen Auftrags:

Oblast konstrukce, dodávky materiálu, výroba, část uvádění do provozu, homologace, podpora v rámci záruční doby a náhradní díly, části montáže a zkoušení vozů, dodávky materiálu a náhradní díly

V.2.6)Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postanschrift: tř. Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
E-Mail: posta@uohs.cz
Telefon: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet-Adresse: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postanschrift: tř. Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
E-Mail: posta@uohs.cz
Telefon: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet-Adresse: https://www.uohs.cz/
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
26/04/2021