Lucrări - 218010-2019

13/05/2019    S91

România-Suceava: Lucrări de drumuri

2019/S 091-218010

Erată

Anunţ referitor la modificări sau informaţii suplimentare

Lucrări

(Supliment la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 2019/S 088-209986)

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Consiliul Județean Suceava
Număr naţional de înregistrare: 4244512
Adresă: Str. Ştefan cel Mare nr. 36
Localitate: Suceava
Cod NUTS: RO215 Suceava
Cod poștal: 720026
Țară: România
Persoană de contact: Gheorghe Flutur
E-mail: achizitii@cjsuceava.ro
Telefon: +40 230222548
Fax: +40 230222839

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: www.cjsuceava.ro

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Asfaltare DJ 178C, Rădăuți — Frătăuții Vechi — Frătăuții Noi — Bilca — Vicovu de Sus, km 1+800 — 23+276 județul Suceava

Număr de referinţă: 4244512/2019/C1 (PNDL II - 3915/2017)
II.1.2)Cod CPV principal
45233140 Lucrări de drumuri
II.1.3)Tipul contractului
Lucrări
II.1.4)Descriere succintă:

Contractul are ca scop: execuția lucrărilor pentru obiectivul de investiție „Asfaltare DJ 178C Rădăuți — Frătăuții Vechi — Frătăuții Noi — Bilca — Vicovu de Sus, km 1+800 — 23+276, județul Suceava”.

Prin documentația tehnică, se propun a se realiza următoarele lucrări:

— asfaltare drum pe o lungime de 21 476 ml,

— executarea de șanțuri de pământ pe o lungime de 7 152 ml,

— executarea de șanțuri pereate = 12 680 ml,

— rigole carosabile = 4 400 ml,

— amenajare drumuri laterale,

— poduri noi din beton armat = 2 buc.,

— reparații poduri din b.a. = 8 buc.,

— reparații podețe din b.a. = 2 buc.,

— execuție podețe dalate noi = 23 buc.,

— podețe tubulare PREMO cu D 800 mm la drumuri laterale = 7 buc.,

— podețe tubulare PREMO cu D 600 mm la drumuri laterale = 90 buc.,

— podețe dalate la drumuri laterale = 5 buc.,

— lucrări de siguranța circulației.

Durata contractului: 36 de luni de la emiterea ordinului scris de începere a lucrărilor.

Valoarea estimată a contractului conform [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
08/05/2019
VI.6)Nr. de referință al anunțului original
Numărul anunțului în JO S: 2019/S 088-209986

Secțiunea VII: Modificări

VII.1)Informaţii care urmează să fie modificate sau adăugate
VII.1.2)Text care urmează să fie corectat în anunțul original
Numărul secţiunii: IV.2.2)
Locul textului ce urmează să fie modificat: Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
În loc de:
Data: 03/06/2019
A se citi:
Data: 10/06/2019
Numărul secţiunii: IV.2.7)
Locul textului ce urmează să fie modificat: Condiții de deschidere a ofertelor
În loc de:
Data: 03/06/2019
A se citi:
Data: 10/06/2019
Numărul secţiunii: IV.2.6)
Locul textului ce urmează să fie modificat: Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
În loc de:
Data: 03/12/2019
A se citi:
Data: 10/12/2019
VII.2)Alte informații suplimentare: