Webové sídlo TED je od 2. 11. 2022 pripravené na používanie elektronických formulárov. Došlo k zmenám vo vyhľadávaní: upravte si svoje preddefinované kritériá expertného vyhľadávania. Informácie o zmenách nájdete na stránke s aktualitami a na aktualizovaných stránkach Pomocníka.

Služby - 218068-2016

TINázovBelgicko-Brusel: Ekologický potenciál kolaboratívnej ekonomiky
NDČíslo zverejnenia oznámenia218068-2016
PDDátum uverejnenia28/06/2016
OJČíslo vydania série S úradného vestníka122
TWMesto kupujúcehoBRUSEL
AUOficiálny názov kupujúcehoEurópska komisia, Directorate-General for the Environment, SRD.2 – Finance
OLPôvodný jazykEN
CYKrajina kupujúcehoBE
AATyp kupujúceho5 - Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
HAInštitúcia/agentúra EÚEurópska komisia
DSDokument bol zaslaný16/06/2016
DTLehota na predloženie22/08/2016
NCTyp zmluvy4 - Služby
PRTyp postupu1 - Verejná súťaž
TDTyp oznámenia3 - Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
RPNariadenie3 - Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
TYTyp ponuky1 - Ponuka pre všetky časti
ACKritériá pridelenia zákazky2 - Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
PCSpoločný slovník obstarávania (CPV)90700000 - Environmentálne služby
RCMiesto plnenia (NUTS)00
IAInternetová adresa (URL)http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm
DIPrávny základSmernica o verejnom obstarávaní 2014/24/EÚ