Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 218147-2021

30/04/2021    S84

Denmark-Højbjerg: Transport services (excl. Waste transport)

2021/S 084-218147

Contract award notice – utilities

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: Midttrafik
National registration number: 29943176
Postal address: Søren Nymarks Vej 3
Town: Højbjerg
NUTS code: DK042 Østjylland
Postal code: 8270
Country: Denmark
Contact person: Jette Schelderup Mathiassen
E-mail: jsn@midttrafik.dk
Telephone: +45 21259302
Internet address(es):
Main address: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/b1aa697b-9271-49e6-8285-758da449026c/homepage
I.6)Main activity
Urban railway, tramway, trolleybus or bus services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

57. udbud - Bybus og lokalrutebusser i Odder Kommune og bybusser i Skanderborg Kommune

II.1.2)Main CPV code
60000000 Transport services (excl. Waste transport)
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Midttrafiks 57. udbud omfatter driften af bybus og lokalrutebusser i Odder Kommune (Pakke 1) samt bybusser i Skanderborg Kommune (Pakke 2).

Pakke 1:

Udbuddet omfatter driften af bybus og lokalruter i Odder Kommune med driftsstart 17. oktober 2021. Dette omfatter ca. 9 325 køreplantimer om året med anvendelse af 9 kontraktbusser og minimum 1 reservebus. Kørslen omfattet af udbuddet planlægges med udgangspunkt i de definerede stationeringssteder, jf. nøgleoplysningerne. Kontrakten omfatter desuden én forpligtet ikke-kontraktbus, jf. nøgleoplysningerne.

Pakke 2:

Udbuddet omfatter driften af Skanderborg bybusser med driftsstart 26. juni 2022. Dette omfatter ca. 6 559 køreplantimer om året med anvendelse af 2 kontraktbusser og en reservebus. Kørslen omfattet af udbuddet planlægges med udgangspunkt i de definerede stationeringssteder, jf. nøgleoplysningerne. Kontrakten omfatter desuden én forpligtet ikke-kontraktbus, jf. nøgleoplysningerne.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakke 1 - Odder bybus og lokalbusruter

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
60112000 Public road transport services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: DK042 Østjylland
Main site or place of performance:

Bybus i Odder og lokale busruter i Odder Kommune.

II.2.4)Description of the procurement:

Pakke 1 omfatter driften af bybus og lokalruter i Odder Kommune med driftsstart 17. oktober 2021. Dette omfatter ca. 9 325 køreplantimer om året med anvendelse af 9 kontraktbusser og minimum 1 reservebus. Kørslen omfattet af udbuddet planlægges med udgangspunkt i de definerede stationeringssteder, jf. nøgleoplysningerne. Kontrakten omfatter desuden én forpligtet ikke-kontraktbus.

Midttrafik har ret til at ændre i eksisterende ruter, herunder linjeføringen, nedlægge ruter mv. samt ret til at ændre i anvendelse af materiel og timer f.eks. til brug på andre ruter inden for det geografiske nærområde. Ved sådanne ændringer sker dette i henhold til krav og bestemmelser i kontrakten, herunder bestemmelser om ændringer i antal busser og køreplaner, regulering for tomkørsel mv.

Der er krav om, at kørslen afvikles med brug af nulemissionsbusser, dvs. brint- eller el-busser. Det er et krav, at der udelukkende tilbydes busser/løsninger, hvor der ikke skal foretages infrastrukturmæssige tiltag i byrummet. Det betyder, at der ved tilbud med el-busser, ikke må afgives tilbud med busser, der kræver installation af ladestationer i by-rummet; opladning af elbusser skal kunne foregå udelukkende på busselskabets busdepot. Ved tilbud med brintbusser gælder det tilsvarende, at tankningsfaciliteter skal etableres på busselskabets depot, dog kan busselskabet også benytte sig af eventuelle almindelige offentligt tilgængelige brinttankstationer.

Tilbudsgiver må fra driftsstart og frem til køreplanskiftet 2022 (ult. juni) køre med busser, der overholder kravene i sideordnet tilbud 2, alternativ 2B. Senest fra køreplanskiftet 2022 skal busselskabet køre med nulemissionsbusser, der overholder kravene i side-ordnet tilbud 1. Kravet om brug af nulemissionsbusser gælder ikke for reservebussen samt den forpligtede ikke-kontraktbus.

Kontrakten løber i knapt 12 år indtil køreplanskiftet i juni 2033. Kontrakten kan forlænges i op til 4 år. Sideordnet tilbud 1 reguleres efter A-kontrakt – nulemission.

.

II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Varigheden af kontrakten, jf. pkt. II.2.7) baserer sig på Sideordnet tilbud 1. For sideordnet tilbud 2 er kontraktperioden hhv. knapt 8 år i alternativt tilbud 2A og knapt 4 år i alternativt tilbud 2B.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakke 2 - Skanderborg bybusser

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
60112000 Public road transport services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: DK042 Østjylland
Main site or place of performance:

Bybusser i Skanderborg

II.2.4)Description of the procurement:

Pakke 2 omfatter driften af Skanderborg bybusser med driftsstart 26. juni 2022. Dette omfatter ca. 6 559 køreplantimer om året med anvendelse af 2 kontraktbusser og en reservebus. Kørslen omfattet af udbuddet planlægges med udgangspunkt i de definerede stationeringssteder, jf. nøgleoplysningerne. Kontrakten omfatter desuden én forpligtet ikke-kontraktbus, jf. nøgleoplysningerne.

Midttrafik har ret til at ændre i eksisterende ruter, herunder linjeføringen, nedlægge ruter mv. samt ret til at ændre i anvendelse af materiel og timer f.eks. til brug på andre ruter inden for det geografiske nærområde. Ved sådanne ændringer sker dette i henhold til krav og bestemmelser i kontrakten, herunder bestemmelser om ændringer i antal busser og køreplaner, regulering for tomkørsel mv.

Kontrakten løber i 11 år indtil køreplanskiftet i juni 2033. Kontrakten kan forlænges i op til 4 år.

Pakke 2 reguleres efter A-kontrakt – nulemission.

II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2020/S 220-541536
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a periodic indicative notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Lot No: 1
Title:

Pakke 1

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
15/04/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 5
Number of tenders received from SMEs: 5
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 5
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Lokalbus A/S
National registration number: 33758006
Town: Køge
NUTS code: DK02 Sjælland
Postal code: 4600
Country: Denmark
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
V.2.5)Information about subcontracting
V.2.6)Price paid for bargain purchases

Section V: Award of contract

Contract No: 2
Lot No: 2
Title:

Pakke 2

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
15/04/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 4
Number of tenders received from SMEs: 4
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 4
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Lokalbus A/S
National registration number: 33758006
Town: Køge
NUTS code: DK02 Sjælland
Postal code: 4600
Country: Denmark
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
V.2.5)Information about subcontracting
V.2.6)Price paid for bargain purchases

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem, jf. adressen i punkt I.3).

Midttrafik afholder informationsmøde vedrørende udbuddet, hvor de væsentligste detaljer omkring udbuddet og tilbudsafgivelse vil blive gennemgået. Informationsmødet afholdes virtuelt via platformen Microsoft Teams på den dato og tidspunkt, der er angivet i tidsplanen for udbuddet, jf. udbudsbetingelserne pkt. 4. Tilmelding til informationsmødet er nødvendig.

Tilbudsgiver opfordres til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder afklaret ved at stille spørgsmål til udbuddet. Alle spørgsmål skal stilles i udbudssystemet Ethics.

Det er tilbudsgivers eget ansvar at holde sig ajour med materialet i udbudssystemet.

Tilbudsgiver, andre enheder og konsortier skal på ordregivers opfordring fremlægge dokumentation i henhold til udbudslovens § § 144 og 152 for de oplysninger, som er afgivet i ESPD i forbindelse med tilbudsafgivelsen .Hvis tilbudsgiver er fra Danmark fremlægges dokumentationen i form af en serviceattest fra Erhvervsstyrelsen. Serviceattesten må maksimalt være 6 måneder gammel regnet fra tilbudsfristen.

Hvis tilbudsgiver, en eller flere af deltagerne i konsortiet eller andre enheder ikke er fra Danmark, skal denne som udgangspunkt fremlægge de former for dokumentation, som fremgår af e-Certis. Såfremt disses lande ikke udsteder de relevante certifikater eller dokumenter, eller dækker disse ikke alle de relevante tilfælde, kan de erstattes af en erklæring under ed. Anvendes edsaflæggelse ikke i det pågældende land, kan der i stedet anvendes en erklæring på tro og love. Oplysninger om økonomiske nøgletal kan ske gennem årsregnskaber eller fremlæggelse af en erklæring om tilbudsgivers egenkapital medmindre ordregiver kan skaffe de relevante oplysninger direkte gennem adgang til en national database eller ordregiver allerede er i besiddelse af den fornødne dokumentation fra tidligere gennemførte udbudsprocedurer.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Klagenævnet for Udbud
Postal address: Toldboden 2
Town: Viborg
Postal code: 8800
Country: Denmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telephone: +45 72405600
Internet address: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Klage over tildeling af kontrakt skal være indgivet til Klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postal address: Carl Jacobsens Vej 35
Town: Valby
Postal code: 2500
Country: Denmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telephone: +45 41715000
Internet address: www.kfst.dk
VI.5)Date of dispatch of this notice:
27/04/2021