Werken - 218383-2015

Beknopt weergeven

24/06/2015    S119    - - Werken - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

België-Brussel: Aanbrengen van tunnelbekleding

2015/S 119-218383

Infrabel — Directie Build, Marcel Broodthaersplein 2, TUC Rail NV, via het forum vraag en antwoord aan het adres van het kopersprofiel, Brussel 1060, België

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 16.5.2015, 2015/S 94-171228)

Betreft:
CPV:45221248, 45231112, 45316100

Aanbrengen van tunnelbekleding

Aanleggen van buisleidingen

Installeren van buitenverlichting

In plaats van: 

I.1) Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op:

Contactpunt(en): Design Support Unit

I.1) Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend bij:

Ter attentie van: Ing. MPA Michel Renard

IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten:

29.6.2015 (13:00)

IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen:

29.6.2015 (13:00)

IV.3.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:

Datum: 29.6.2015 - 13:00

Plaats

TUC Rail NV, Fonsnylaan 39, 1060 Brussel

—.

Te lezen: 

I.1) Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op:

—.

I.1) Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend bij:

—.

IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten:

29.6.2015 (10:30)

IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen:

29.6.2015 (10:30)

IV.3.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:

Datum: 29.6.2015 - 10:30

Plaats

Infrabel, Directie Infrastructuur, I-I. Area NO, Koningin Astridplein 27, 2018 Antwerpen

I.1) Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend bij:

Infrabel — elektronisch indienen van offerte is verplicht, , 1060 Brussel, BE. Internetadres(sen): https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=I-AR.+%28TR%29-TR315362-F05

Overige nadere inlichtingen

Gecorrigeerde of toegevoegde informatie vindt u in de bijbehorende aanbestedingsstukken.

Zie de bijbehorende aanbestedingsstukken voor meer informatie.

Toevoeging van verbeterbericht nr. 1.