Tavarat - 218416-2019

13/05/2019    S91    - - Tavarat - hankintailmoitus - Avoin menettely 

Suomi-Helsinki: Hammashoidon alan välineet ja laitteet

2019/S 091-218416

Hankintailmoitus

Tavarahankinnat

Legal Basis:

Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö
0202637-8
Töölönkatu 37
Helsinki
00260
Suomi
Yhteyshenkilö: Mia Lehmusvaara
Puhelin: +358 408659877
Sähköpostiosoite: mia.lehmusvaara@yths.fi
NUTS-koodi: FI

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: https://permalink.mercell.com/105341777.aspx

Hankkijaprofiilin osoite: http://www.yths.fi/

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://permalink.mercell.com/105341777.aspx
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://permalink.mercell.com/105341777.aspx
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Julkisoikeudellinen laitos
I.5)Pääasiallinen toimiala
Terveydenhuolto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

YTHS:n suunterveydenhuollon hoitokoneiden hankinta

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
33130000
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena ovat YTHS:n tarvitsemat suunterveyden hoitokoneet toimitus- ja asennuspalveluineen. YTHS edellyttää, että palveluihin sisältyvät myös vanhojen laitteiden irrotus, pois kuljettaminen, asianmukainen kierrättäminen tai tuhoaminen sekä huoltopalvelut toistaiseksi voimassa olevalla sopimuksella.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 1 800 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Hoitokoneita hankintaan sekä nykyisiin YTHS:n toimipisteisiin että vuoden 2020 aikana mahdollisesti perustettaviin uusiin toimipisteisiin. Tämä toimipisteiden laajentumiseen liittyvä epävarmuus on huomioitu puitesopimuksen ehdoissa siten, että sopimuksen laajentaminen jo tiedossa olevista paikkakunnista muihin paikkakuntiin vaatii toimittajan suostumuksen kirjallisen sopimusmuutoksen muodossa.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 1 800 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 48
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.12)Tietoa sähköisistä luetteloista
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Kuvattu tarjouspyyntöasiakirjakokonaisuudessa.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Kuvattu tarjouspyyntöasiakirjakokonaisuudessa.

Mahdollisesti vaadittavien standardien vähimmäistaso(t):

Kuvattu tarjouspyyntöasiakirjakokonaisuudessa.

III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Kuvattu tarjouspyyntöasiakirjakokonaisuudessa.

Mahdollisesti vaadittavien standardien vähimmäistaso(t):

Kuvattu tarjouspyyntöasiakirjakokonaisuudessa.

III.1.5)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Kuvattu tarjouspyyntöasiakirjakokonaisuudessa.

III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen
Puitejärjestely useampien toimijoiden kanssa
Puitejärjestelyn osallistujien suunniteltu enimmäismäärä: 3
IV.1.4)Tiedot ratkaisujen tai tarjousten määrän rajoittamisesta neuvottelujen aikana
IV.1.6)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 11/06/2019
Paikallinen aika: 12:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 6 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 11/06/2019
Paikallinen aika: 12:00
Paikka:

Sähköinen järjestelmä (Mercell)

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
Suomi
Puhelin: +358 295643314
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi

Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
10/05/2019