Usługi - 218594-2020

12/05/2020    S92

Belgia-Brussels: Usługi gastronomiczne dla żłobków i przedszkoli Komisji Europejskiej w regionie stołecznym Brukseli

2020/S 092-218594

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 079-185591)

Podstawa prawna:
Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 2018/1046

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komisja Europejska, OIB — Office for Infrastructure and Logistics in Brussels, OIB.02.002
Adres pocztowy: CSM 1, Cours Saint-Michel 23
Miejscowość: Brussels
Kod NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Kod pocztowy: 1040
Państwo: Belgia
E-mail: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: http://ec.europa.eu/info/departments/infrastructure-and-logistics-brussels_en

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Usługi gastronomiczne dla żłobków i przedszkoli Komisji Europejskiej w regionie stołecznym Brukseli

Numer referencyjny: OIB/2020/OP/0035
II.1.2)Główny kod CPV
55500000 Usługi bufetowe oraz w zakresie podawania posiłków
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Zamówienie dotyczy zarządzania infrastrukturą gastronomiczną dla żłobków i przedszkoli Komisji Europejskiej i jej eksploatacji. Usługa ta obejmuje posiłki dla dzieci uczęszczających do żłobków i przedszkoli, z wyłączeniem przygotowania butelek dla niemowląt, a także posiłki dla (dorosłych) pracowników żłobków i przedszkoli obecnych na terenie obiektu.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/05/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 079-185591

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Zamiast:
Data: 25/05/2020
Czas lokalny: 15:00
Powinno być:
Data: 29/06/2020
Czas lokalny: 15:00
Numer sekcji: IV.2.7)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 26/05/2020
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 30/06/2020
Czas lokalny: 10:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: