Roboty budowlane - 218656-2020

Submission deadline has been amended by:  275782-2020
TITytułPolska-Wojkowice: Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
NDNumer publikacji ogłoszenia218656-2020
PDData publikacji12/05/2020
OJNumer wydania Dz.U. S92
TWMiejscowość nabywcyWOJKOWICE
AUNazwa urzędowa nabywcyWojkowickie Wody Sp. z o.o. (6252465724)
OLJęzyk oryginałuPL
CYKraj nabywcyPL
AARodzaj nabywcy8 - Inne
HAInstytucja/agencja UE-
DSDokument wysłany08/05/2020
DTTermin składania ofert26/06/2020
NCRodzaj zamówienia1 - Roboty budowlane
PRRodzaj procedury1 - Procedura otwarta
TDRodzaj ogłoszenia3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RPLegislacja4 - Unia Europejska
TYRodzaj oferty1 - Wniosek dotyczący wszystkich partii
ACKryteria udzielenia zamówienia2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PCWspólny Słownik Zamówień (CPV)45232440 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków
45231110 - Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów
45111200 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
71351910 - Usługi geologiczne
45231300 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45232400 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
45231400 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45232423 - Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków
71355000 - Usługi pomiarowe
72310000 - Usługi przetwarzania danych
71320000 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
45111240 - Roboty w zakresie odwadniania gruntu
45233120 - Roboty w zakresie budowy dróg
45233220 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45200000 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
RCMiejsce realizacji (NUTS)PL22A
IAAdres internetowy (URL)https://wojkowickiewody.pl/
DIPodstawa prawnaDyrektywa w sprawie zamówień publicznych 2014/24/UE