Örömmel jelentjük, hogy a TED portál új verziója 2024. január 29-én megkezdi a működését (figyelem: ez tervezett időpont, az üzembe helyezés végleges dátuma még változhat). Szeretné tudni, milyen új funkciók lesznek elérhetők, milyen javításokat eszközöltünk a portálon, és ezek milyen könnyítéseket jelentenek majd a felhasználók számára? Ajánljuk figyelmébe cikkünket, mely ismerteti a legfontosabb újításokat.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Tájékoztatjuk, hogy programozási hiba miatt az URL-címek nem megfelelően jelennek meg az e-hirdetményekben. Már dolgozunk a probléma megoldásán. Addig is azt javasoljuk, hogy távolítsa el az URL végén megjelenő vesszőt (vagy más különleges karaktert). Szíves elnézését kérjük a kellemetlenségért.

Építési beruházás - 218960-2021

03/05/2021    S85

Magyarország-Békéscsaba: Mélyépítési munkák alagút, akna és aluljáró kivételével

2021/S 085-218960

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: AK00861
Postai cím: Szent István tér 7.
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU332 Békés
Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Sódar Anita
E-mail: drsodar@bcsvarosfejlesztes.hu
Telefon: +36 66251464
Fax: +36 66523872
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bekescsaba.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.bekescsaba.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

„Keret-megállapodás keretében mélyépítési és térfelszín rekonstrukciós jellegű valamint azokhoz kapcsolódó tervezési munkák, így különösen parképítés- és felújítás, közműépítés- és felújítás

II.1.2)Fő CPV-kód
45221250 Mélyépítési munkák alagút, akna és aluljáró kivételével
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Vállalkozási szerződés a GF/SZKF/1132/7/2017. azonosítószámú „A Modern Városok Program keretében a Wenckheim turista- és kerékpárút kialakítása” című projekt részét képező Kerekegyházi út - Kígyósi út

II.2.2)További CPV-kód(ok)
45221250 Mélyépítési munkák alagút, akna és aluljáró kivételével
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU332 Békés
A teljesítés fő helyszíne:

Békéscsaba, Kerekegyházi út - Kígyósi út - Kétegyházi út - Temető sor - Bartók Béla út.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

Kerekegyházi út - Kígyósi út - Kétegyházi út - Temető sor - Bartók Béla út kerékpárfogalmi létesítmény és a kapcsolódó közmű építések:

1.1. Kerekegyházi utca szakaszon kerékpárforgalmi létesítmény (mezőgazdasági út) építés.

A Kerekegyházi úton 855 m hosszú 3,0 m széles aszfalt burkolatú 1,0-1,0 m széles padkával ellátott mezőgazdasági út építése.

1.2. Kígyósi úti kerékpárút és csapadékcsatorna építés.

Békéscsaba, Kígyósi út mentén a Kerekegyházi úttól indul és a Fonó utcánál csatlakozik a 4433 j. Közút mellett korábban kiépített kerékpárúthoz. A létesítendő kerékpárút 970 m hosszúságú. Az építendő csapadékcsatorna 980 m hosszban Ø 30 cm méretű, beton anyagú csatorna, 108 m hosszúságú 0,4 m fenékszélességű földmedrű csatorna, 132 m hosszúságú TB 40/50/70 méretű előregyártott elemekkel burkolt csatorna.

1.3. Kétegyházi úti kerékpárút építés.

Békéscsaba Kétegyházi út mentén a vasúti átjáró utáni meglévő kerékpárút és a Tessedik utca között 937 m hosszúságú a meglévő kerékpárút bontása után új burkolat épül.

1.4. Békéscsaba Temető sori - Bartók Béla úti kerékpárút felújítás.

A beavatkozás a jelenlegi szélességben a meglévő aszfalt kopóréteg marásával, és új hengerelt aszfalt kötőréteg építésével jár, a Tessedik utca és a Dózsa György utca között, 1648 m hosszúságban.

A részletes műszaki leírást a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Kezdés: 22/06/2020
Befejezés: 18/04/2021
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020/S 132-322514

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Vállalkozási szerződés a GF/SZKF/1132/7/2017. azonosítószámú „A Modern Városok Program keretében a Wenckheim turista- és kerékpárút kialakítása” című projekt részét képező Kerekegyházi út - Kígyósi út

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
22/06/2020
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Hódút Kft.
Postai cím: Béke u. 150.
Város: Tiszakécske
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
Postai irányítószám: 6060
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 478 974 425.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A módosítás dátuma: 2021.4.16.

VII.2.1) A módosítások ismertetése pont folytatása:

A kivitelezés során a tervezett meszes talajstabilizáció a teljes szakaszon elhagyásra kerül.A pályaszerkezetet az alábbiak szerint kell kiépíteni: 3,5 cm vtg AC-8 50/70 kopó aszfalt, 5cm vtg AC-11 50/70 kötőaszfalt, 5 cm zúzottkő feszültségoldó réteg, 20 cm vtg Ckt-2 útalap,20 cm vtg homokoskavics ágyazat.

A Ckt hidraulikus kötőanyagú alapréteg és az aszfalt kötőréteg közé 5 cm vtg zúzottkő feszültségoldó réteget kell beépíteni az alapréteg által esetlegesen okozott reflexiós repedésgátlása érdekében.

A kopóréteg vastagságát az elmaradó meszes talajstabilizáció kompenzálása érdekében, valamint a hidraulikus alapréteg által esetlegesen okozott reflexiós repedés gátlása érdekében0,5 cm-rel meg kell növelni.

A kötőréteg vastagságát az elmaradó meszes talajstabilizáció kompenzálása érdekében, valamint a hidraulikus alapréteg által esetlegesen okozott reflexiós repedés gátlása érdekében1 cm-rel meg kell növelni.

A Ckt útalap készítésekor a friss hidraulikus alaprétegben, annak 2/3 vastagságig lemélyítetthézagrést kell kialakítani, melyet bitumenemulzióval kell kitölteni (min C60B 1).A hézagrést 3 méterenként az úttengelyre merőlegeshez képest 1/6-od hajlással kell kialakítani.

A pályaszerkezetet mindkét oldalon kerti szegéllyel kell határolni.

A csapadékvíz elvezetés biztosítására a kerékpárút és a közút közé új gravitációs csapadékcsatornát kell kiépíteni, mely csatorna befogadója a XVI sz. öblözet 1-0-0 j. (Cs-4433-Al. j.)nyílt gravitációs csatornája. A Kerekegyházi - Fonó utca között kiépített zárt csatorna NA300 talpas betoncsőből készül. A csatornát a meglévő regionális ivóvíz vezetéktől 2,0 m palásttávolságra kell kiépíteni. A kerékpárút és a közút között a zöldterület rendezésével földvápát kell kialakítani, melynek vonalában 25 méterenként 30 x 30 víznyelő aknákat kell elhelyezni és NA200 KG-PVC csővel kell a tervezett zárt csatornába közvetlen, illetve a tisztító aknaként funkcionáló, átlag 80 méterenként a csatornára épített víznyelő aknákba csatlakoztatni. A víznyelőket 32 x 32 cm-es méretű víznyelő ráccsal és kerettel kell lefedni, valamint 50 cm széles monolit vasbeton gallérral kell ellátni. A fedlap kereteket közvetlenül, az akna falára kell elhelyezni. A zárt csatornán max 80 m távolságra egymástól szintén fenti víznyelő aknákat kell elhelyezni.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. §

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
28/04/2021

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
45221250 Mélyépítési munkák alagút, akna és aluljáró kivételével
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU332 Békés
A teljesítés fő helyszíne:

Békéscsaba, Kerekegyházi út - Kígyósi út - Kétegyházi út - Temető sor - Bartók Béla út.

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

Kerekegyházi út - Kígyósi út - Kétegyházi út - Temető sor - Bartók Béla út kerékpárfogalmi

Létesítmény és a kapcsolódó közmű építések:

1.1. Kerekegyházi utca szakaszon kerékpárforgalmi létesítmény (mezőgazdasági út) építés.

A Kerekegyházi úton 855 m hosszú 3,0 m széles aszfalt burkolatú 1,0-1,0 m széles padkával ellátott

Mezőgazdasági út építése.

1.2. Kígyósi úti kerékpárút és csapadékcsatorna építés.

Békéscsaba, Kígyósi út mentén a Kerekegyházi úttól indul és a Fonó utcánál csatlakozik a 4433 j.

Közút mellett korábban kiépített kerékpárúthoz. A létesítendő kerékpárút 970 m hosszúságú. Az

Építendő csapadékcsatorna 980 m hosszban Ø 30 cm méretű, beton anyagú csatorna, 108 m hosszúságú 0,4 m fenékszélességű földmedrű csatorna, 132 m hosszúságú TB 40/50/70 méretű

Előregyártott elemekkel burkolt csatorna.

1.3. Kétegyházi úti kerékpárút építés.

Békéscsaba Kétegyházi út mentén a vasúti átjáró utáni meglévő kerékpárút és a Tessedik utca

Között 937 m hosszúságú a meglévő kerékpárút bontása után új burkolat épül.

1.4. Békéscsaba Temető sori - Bartók Béla úti kerékpárút felújítás.

A beavatkozás a jelenlegi szélességben a meglévő aszfalt kopóréteg marásával, és új hengerelt

Aszfalt kötőréteg építésével jár, a Tessedik utca és a Dózsa György utca között, 1648 m

Hosszúságban.

A részletes műszaki leírást a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Kezdés: 22/06/2020
Befejezés: 18/04/2021
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 478 974 425.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Hódút Kft.
Postai cím: Béke u. 150.
Város: Tiszakécske
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
Postai irányítószám: 6060
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

A Vállalkozó 2020. nov. végén miután az átadott dokumentáció szerint a létesítendő kerékpárút alatt, ill. mellette húzódik a Békéscsaba ivóvízellátását főrészben biztosító NA 600 mm méretű azbesztcement (AC) ivóvíz távvezeték, ezért szakközeg biztosítását kérte az üzemeltetést végző Alföldvíz Zrt.-től.

2020. dec. 2-án szakközeg jelenlétében kézi földmunkával 100 méterenként, ill. a kerékpárút nyomvonala alatti szakaszon 50 méterenként kézi földmunkával feltárásra került a 1974-ben épült távvezeték nyomvonala. A feltárt helyeken a szakemberek megállapították az ivóvíz-távvezeték tényleges magassági vonalvezetését a terephez viszonyítva, mivel az építése óta a környező terepfelszín megváltozott, majd rögzítették és a tervezőnek átadták azoknak a szakaszoknak a helyzetét, ahol a kerékpárút pályaszerkezete 60 cm-nél jobban megközelíti az ivóvíz-távvezeték csőtető magasságát, figyelemmel arra, hogy a vezeték 5 m-enként gumigyűrűs REKA kötéssel épült, mely kötések a csőtető magassága fölé emelkednek 10 cm-rel.

A kerékpárút építése során, hosszabb párhuzamos vezetés esetén, a 60 cm-nél kisebb takarási távolság a 4,2-4,8 bar nyomás alatt üzemelő ivóvíz-távvezeték stabilitását veszélyezteti, ezért a kerékpárút tükör szintjét ezen biztonságos távolság betartásával kell meghatározni.

A víztávvezeték üzemeltetőjének előírása, hogy 60 cm megbontatlan takarás mindig legyen a vezeték felett, és csak statikus tömörítést alkalmazzon a kivitelező a vezeték és a kötések sérülése kockázatának csökkentése érdekében. Olyan rövid szakaszoknál, mint a keresztező földutak, ahol a kerékpárút burkolatszintje rögzített, a vezeték felett megfelelő vastagságú kavicsréteg készüljön a vezeték felett, statikus tömörítéssel stabilizálva. Amikor ezek a szakaszok épülnek, az üzemeltető szakközeg jelenlétét biztosítja a vezeték állékonysági stabilitásának ellenőrzése, és a meghibásodás kockázatának csökkentése érdekében.

A felek által megkötött vállalkozási szerződés alapját a GYULAI KÖZ-TERV Kft. (a továbbiakban Tervező) által készített 252019. tervszámú, „Wenckheim turista-, és kerékpárút kialakítása Szabadkígyós Wenckheim kastély - Békéscsaba Kígyósi út összekötő szakasz" megnevezésű kiviteli tervdokumentáció és az abban meghatározott műszaki tartalom képezi.

Projekt műszaki tartalma a megkötött vállalkozási szerződés értelmében: A kerékpárút szakasz a Kerekegyházi úton tervezett szilárd burkolatú úttól indul és a Fonó utcánál csatlakozik a 443 3 j. közút mellett kiépített kerékpárúthoz. A kerékpárút a telekhatárt követi, attól 0,5 - 2,0 m távolságra, közúttól 3-4 m távolságra, hossza 970 m, szélessége: 2,25m (burkolat szélesség), a földpadka szélessége 0,5 m.

A kerékpárút pályaszerkezete: 3 cm vtg AC-11 50/70 kopó aszfalt, 4 cm vtg AC-11 50/70 kötő aszfalt, 20 cm vtg FZKA 0155 réteg, 20 cm vtg homokoskavics ágyazat, 30 cm vtg meszes-cementes (50-50 %) talajstabilizáció, melynek bekeverése helyszínen történik vibrációs tömörítés mellett.

A szakközeg jelenlétében elvégzett feltárások azt bizonyították, hogy a Tervező által az általa elérhető nyilvántartások ismeretében megtervezett műszaki tartalom nem biztosítja az ivóvíz távvezeték állékonysági stabilitását és növeli a vezeték meghibásodásának esélyét.

A fenti tények ismeretében az Önkormányzat megbízta a Tervezőt, hogy a helyszíni feltáráson megismert tények ismeretében készítsen fedvénytervet, amely megfelel az elvárásoknak.

Az új műszaki tartalom:

A Tervező az Önkormányzat megrendelésére elkészítette a 62/2020 terv számú Wenckheim Turista-, és kerékpárút kialakítása Szabadkígyós Wenckheim kastély - Békéscsaba Kígyósi útösszekötő szakasz Kígyósi úti kerékpárút Kiviteli tervdokumentáció megnevezésű fedvénytervet, az alábbi tartalommal:.....

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

Előre nem láthatóság: Sem az Önkormányzat, sem a Vállalkozó részéről nem volt előre látható, hogy a regionális ivóvíz távvezeték fektetési mélysége eltér a meglévő nyilvántartásban szereplő adatoktól és az eredeti műszaki dokumentációban meghatározott megoldás nem megvalósítható, mert veszélyezteti az ivóvíz távvezeték állékonysági stabilitását és növeli a vezeték meghibásodásának esélyét.

A módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét: A javasolt műszaki változtatás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, mivel a kerékpárút a szerződésben szereplő hosszal és keresztmetszeti paraméterekkel a megtervezett biztonsági elemekkel (korlát, felfestés) valósul meg. A kerékpárút vízelvezetése nem változik meg, mivel továbbra is a kerékpárút mellett épülő zárt csapadékcsatornába kerül a csapadékvíz. A kerékpárút mellett húzódó országos közút csapadékvíz elvezetése a közút és kerékpárút között kialakított vápa segítségével történik.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 478 974 425.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 478 974 425.00 HUF