Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Építési beruházás - 219037-2017

09/06/2017    S109

Magyarország-Balatonfüred: Parkolóház építése

2017/S 109-219037

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Balatonfüred Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: AK00615
Postai cím: Szent István tér 1.
Város: Balatonfüred
NUTS-kód: HU213 Veszprém
Postai irányítószám: 8230
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kosler Zoltán
E-mail: kosler_zoltan@balatonfured.com
Telefon: +36 87581220
Fax: +36 87343457
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.balatonfured.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.balatonfured.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

A FINA 2017. Úszó-, Vízilabda-, Műugró-, Műúszó- és Nyíltvízi Világbajnokság megrendezéséhez kapcsolódó parkoló fejlesztése Balatonfüreden.

II.1.2)Fő CPV-kód
45213312 Parkolóház építése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

A FINA 2017. Úszó-, Vízilabda-, Műugró-, Műúszó- és Nyíltvízi Világbajnokság megrendezéséhez kapcsolódó parkoló fejlesztése Balatonfüreden

II.2.2)További CPV-kód(ok)
45213312 Parkolóház építése
45223310 Föld alatti parkolóhely építése
45111100 Bontási munka
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU213 Veszprém
A teljesítés fő helyszíne:

Alapmennyiség: 8230 Bfüred, hrsz: 95/8.

Opcionális: 8230 Bfüred, hrsz: 117/2.

telekalakítás utáni hrsz-ek, melyre a 2015. XXXIII. tv. vonatkozik,tekintettel a 2015. XXXIII. törvény 1. § (1)-ben foglaltakra.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

Alapmennyiség (I. feladatcsoport):

Zákonyi F. utcai parkoló-8230 Bfüred,Zákonyi F. u., hrsz.:95/8:

— telek: 6 996 m².

Bruttó beépítettség:

— térfelszín alatt: 6 016 m²,

— térfelszín felett: 500,49 m²,

— hasznos m2: 5 517,69 m²,

— 2db akadálymentes lift,

— bekötő útszakasz garázshoz 20 m²,

— Écsy L. utca, bejárat: 683 m².

Ezen kívül elvégzendő főbb munkanemek:

— beléptető rendszer, forgalomvezérlés,

— közműkiváltások, járda.

Opcionális Mennyiség (II. feladatcsoport):

Széchenyi I. utcai parkoló – 8230 Bfüred, Széchenyi u., hrsz.: 117/2,

— telek: 5 344 m²,

— bruttó terület: 11 366 m²,

— hasznos m2: 10 784,07 m²,

— zöldtető: 3 650 m²,

— épület körüli zöldterület: 750 m²,

— 1db akadálymentesített lift,

— 30db elektromos töltő,

— 3 szintes lépcsős kialakítás,

— aszfaltozott út,járda: 869 m²,

— térkő burkolat: 86 m².

Ezen kívül elvégzendő főbb munkanemek:

— beléptető rendszer, forgalomvezérlés,

— közműkiváltások, járda.

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Kezdés: 24/11/2016
Befejezés: 31/05/2017
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016/S 239-435173

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
Elnevezés:

Kivitelezési szerződés a FINA 2017. Úszó-, Vízilabda-, Műugró-, Műúszó- és Nyíltvízi Világbajnokság

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
21/11/2016
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: „GÓTIKA” Balatonfüred és Környéke Építőipari Kft.
Postai cím: Fürdő u. 20.
Város: Balatonfüred
NUTS-kód: HU213 Veszprém
Postai irányítószám: 8230
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 3 435 141 428.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Az V.2.4) pontba beírt érték az alap és az opciós mennyiség összértéke, melyből az alapmennyiség nettó 1 695 420 716 HUF, az opciós mennyiség nettó 1 739 720 712 HUF. Az opció lehívása kizárólag abban az esetben lehetséges, ha a szerződés megkötésétől számított 1 hónapon belül a fedezet e tekintetben rendelkezésre áll.

A szerződésmódosítás időpontja: 18.5.2017.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
08/06/2017

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
45213312 Parkolóház építése
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
45213312 Parkolóház építése
45223310 Föld alatti parkolóhely építése
45111100 Bontási munka
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU213 Veszprém
A teljesítés fő helyszíne:

Alapmennyiség: 8230 Bfüred, hrsz.: 95/8.

Opcionális: 8230 Bfüred, hrsz.: 117/2.

telekalakítás utáni hrsz.-ek, melyre a 2015. XXXIII. tv. vonatkozik,tekintettel a 2015. XXXIII. törvény 1. § (1)-ben foglaltakra.

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

Alapmennyiség (I. feladatcsoport):

Zákonyi F. utcai parkoló-8230 Bfüred, Zákonyi F. u., hrsz.: 95/8:

— telek: 6 996 m².

Bruttó beépítettség:

— térfelszín alatt: 6 016 m²,

— térfelszín felett: 500,49 m²,

— hasznos m2: 5 517,69 m²,

— 2db akadálymentes lift,

— bekötő útszakasz garázshoz 20 m²,

— Écsy L. utca, bejárat: 683 m².

Ezen kívül elvégzendő főbb munkanemek:

— beléptető rendszer, forgalomvezérlés,

— közműkiváltások, járda.

Opcionális Mennyiség (II. feladatcsoport):

Széchenyi I. utcai parkoló – 8230 Bfüred, Széchenyi u., hrsz.: 117/2:

— telek: 5 344 m²,

— bruttó terület: 11 366 m²,

— hasznos m2: 10 784,07 m²,

— zöldtető: 3 650 m²,

— épület körüli zöldterület: 750 m²,

— 1db akadálymentesített lift,

— 30 db elektromos töltő,

— 3 szintes lépcsős kialakítás,

— aszfaltozott út,járda: 869 m²,

— térkő burkolat: 86 m².

Ezen kívül elvégzendő főbb munkanemek:

— beléptető rendszer, forgalomvezérlés,

— közműkiváltások, járda.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Kezdés: 24/11/2016
Befejezés: 15/06/2017
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 1 851 506 331.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: „GÓTIKA” Balatonfüred és Környéke Építőipari Kft.
Postai cím: Fürdő u. 20.
Város: Balatonfüred
NUTS-kód: HU213 Veszprém
Postai irányítószám: 8230
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

A. Erősáramú kábelek kiváltása KZV,KIF,KÖF és új transzformátor állomás telepítése.

A mélygarázs új közvilágítási, a 0,4 KV-os kisfeszültségű, a 20 KV-os középfeszültségű elektromos hálózatának költségnövekedését alapvetően a közműadatszolgáltatásra alapozott dokumentáció és a kivitelezés közben feltárt valós közműhelyzet előre nem prognosztizálható állapota, a meglévő ingatlanokkal szorosan körbevett munkaterületi és munkatér lehatárolási adottságokból adódóan – a meredek földpartok kerülete mentén – megmaradó szükséges terület rendelkezésre állásának hiánya módosított nyomvonalú elektromos hálózatépítést és ezzel együtt a meglévő földkábelek kiváltását eredményezte, melynek megnövekedett költségével és kivitelezési idejével sem a Megrendelő sem a Kivitelező nem tudott előre kalkulálni.

b. Gyengeáramú kábelek kiváltása.

A valós közműállapotoknak megfelelő UPC-Telekom meglévő kábelek helyzete az ajánlati szakaszban nem volt ismert, a költségvetés nem tartalmazta. A meglévő kábelek kiváltásának költségnövekedését a valós közműhelyzet indokolja.

c. Gázvezeték áthelyezés.

A meglévő gázvezeték környezetében tervezett tűzivíztározó és a lépcsőház megépítésével nem biztosított az érintett vezetékszakasz és a mélygarázs építmény között szükséges védőtávolság. A valós közműállapotból adódóan a meglévő gázvezetékszakasz áthelyezése szükséges, mellyel biztosítható a hatályos jogszabály szerinti előírás. Az előre nem látható kivitelezési munka sem a tenderben, sem a költségvetésben nem szerepelt.

d. Viziközművek, meglévő víz- szennyvíz- és csapadékvízvezetékek kiváltása.

A meglévő víziközmű hálózat kiváltásának költségnövekedése alapja közműszolgáltatói adatszolgáltatás és nyilvántartás alapján meghatározott dokumentáció és a tényleges közműhelyzet eltéréséből, a tender szakaszában rendelkezésre álló közműalátámasztó munkarész és a kivitelezéssel párhuzamos kiviteli tervszolgáltatási munkarész egyes szakaszainak különbségéből adódóan a tender során kiváltásra javasolt vezetékszakaszok és a konkrét szakági kivitelezés során ettől eltérő kiváltások elvégzéséből keletkezik.

e. Zsugorodás csökkentő anyag alkalmazása.

MAPECURE SRA 25 alkalmazásából adódó költségtöbblet.

A szerződéskötéskor ismert vízzáró (VZ) minőség és repedéstágasság általános vízzárósági és repedéstágassági tulajdonságain túlmenő további követelmények, vagy más speciális előírások nem voltak ismertek.

f. PEIKKO szerelvények alkalmazása.

A tender információiból az volt tudható, hogy az épület majd továbbépítésre kerül, viszont nem szerepelt a konkrét terhelési többlet, így nem volt megbízhatóan megbecsülhető a vasalás mennyisége.

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

Felek a közöttük fentiek szerint létrejött Szerződés 13.1.9. pontjában rögzítették a tartalékkeret mértékét nettó Vállalkozási Díj 5 %-a (öt százaléka) erejéig és összegszerűségét 84 771 035 HUF-ban határozták meg.

Az elrendelt Pótmunkákat eltérő megállapodás hiányában felmérés alapján tételesen kell – a rögzített, egységárak változtatása nélkül – elszámolni. Az egységár képzés elvei tekintetében rögzíti a Szerződés, hogy azok alapjául fő szabályként az ajánlat egységárai szolgálnak, illetve abban az esetben, ha olyan munkálat merül fel, melyre vonatkozóan nincs egységár, akkor a Kivitelező a költségvetési tételként nem szereplő újszerű megvalósítás (új műszaki tartalom), vagy anyagválasztás jellegétől, időigényétől, technológiai vonzatától függően korrekt piaci árajánlatot köteles adni.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 1 695 420 716.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 1 851 506 331.00 HUF