Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Árubeszerzések - 219070-2020

Submission deadline has been amended by:  292090-2020
12/05/2020    S92

Magyarország-Budapest: Analitikai műszerek

2020/S 092-219070

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_35246750
Postai cím: Lehel utca 35–37.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1135
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Ballainé Krikker Zsuzsánna
E-mail: beszerzes@hm.gov.hu
Telefon: +36 14338012
Fax: +36 14338007
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://honvedelmibeszerzes.kormany.hu/
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000261762020/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000261762020/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
I.5)Fő tevékenység
Honvédelem

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

MH HAVARIA laboratórium képességének fenntartása

Hivatkozási szám: EKR000261762020
II.1.2)Fő CPV-kód
38432000 Analitikai műszerek
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Adásvételi szerződés /MH HAVARIA laboratórium képességének fenntartása

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

ICP-MS tömegspekrométer/ HPLC-MS foly.kromatográf

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
38432200 Kromatográfok
38433000 Spektrométerek
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

MH Anyagellátó Raktárbázis, Bázis, KHR Vegyivédelmi Raktár 1108 Budapest, Jászberényi út 39-41.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

1.részajánlati kör

ICP- MS (Induktív csatolású plazma-tömegspektrométer), HPLC-MS (nagyhatékonyságú folyadékkromatográf-egyszeres kvadrupol tömegspektrométer)

Mennyisége: 1-1 db.

A részletes műszaki követelményeket a műszaki leírás tartalmazza.

A műszereknek (ICP-MS és HPLC-MS) kompatibilisnek és kapcsolhatónak kell lennie (szoftveresen és hardveresen).

Beszerzési ár (nettó összár/Ft): az eszközök ára, amely a kiszállítás, a csomagolás és a garanciális költségeken felül az alábbiakat is tartalmazza:

— Az üzembe helyezés, installációs készülék tesztek elvégzését, a berendezések működéséhez szükséges üzemi gázutak (max. 15m hosszú) kialakítását a meglévő laboratóriumi helyiségben,

— A készülék kezelőinek alapvető üzemeltetéséhez szükséges oktatás-képzés, betanítás költségeit, a vevő által kijelölt legalább 5 fő részére a beüzemelés helyén, a beüzemelést követő egy hónapon belül, munkaidőben, minimum 3, maximum 7 munkanap alatt (a nyertes ajánlattevő által szállított termék adottságaitól, sajátosságaitól függően, a biztonságos üzemeltetés elsajátításához szükséges időben).

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Többletjótállás időtartama (hónap) (min.0, max.36) / Súlyszám: 1
Ár - Súlyszám: 9
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 3
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

GC-MS/NPD gázkromatográf-tömegspektrométer

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
38432200 Kromatográfok
38433000 Spektrométerek
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

MH Anyagellátó Raktárbázis, Bázis, KHR Vegyivédelmi Raktár 1108 Budapest, Jászberényi út 39-41.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

2. részajánlati kör

GC-MS/NPD készülék gázkromatográf-tömegspektrométerrel (egyszeres kvadrupol analizátorral) és nitrogén, foszfor detektorral

Mennyisége: 1 db.

A részletes műszaki követelményeket a műszaki leírás tartalmazza.

Beszerzési ár (nettó összár/Ft): az eszközök ára, amely a kiszállítás, a csomagolás és a garanciális költségeken felül az alábbiakat is tartalmazza:

— Az üzembe helyezés, installációs készülék tesztek elvégzését, a berendezések működéséhez szükséges üzemi gázutak (max. 15m hosszú) kialakítását a meglévő laboratóriumi helyiségben,

— A készülék kezelőinek alapvető üzemeltetéséhez szükséges oktatás-képzés, betanítás költségeit, a vevő által kijelölt legalább 5 fő részére a beüzemelés helyén, a beüzemelést követő egy hónapon belül, munkaidőben, minimum 3, maximum 7 munkanap alatt (a nyertes ajánlattevő által szállított termék adottságaitól, sajátosságaitól függően, a biztonságos üzemeltetés elsajátításához szükséges időben).

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Többletjótállás időtartama (hónap) (min.0, max.36) / Súlyszám: 1
Minőségi kritérium - Név: Automata mintaadagoló mintatároló tálca hűthetősége (igen/nem) / Súlyszám: 1
Ár - Súlyszám: 8
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 3
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Hordozható XRF röntgen fluoreszcencia spektrométer

Rész száma: 3
II.2.2)További CPV-kód(ok)
38433000 Spektrométerek
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

MH Anyagellátó Raktárbázis, Bázis, KHR Vegyivédelmi Raktár 1108 Budapest, Jászberényi út 39-41.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

3.részajánlati kör (Hordozható XRF készülék röntgen fluoreszcencia spektrométer

Mennyisége: 1 db.

A részletes műszaki követelményeket a műszaki leírás tartalmazza.

Beszerzési ár (nettó összár/Ft): az eszközök ára, amely a kiszállítás, a csomagolás és a garanciális költségeken felül az alábbiakat is tartalmazza:

— Az üzembe helyezés, installációs készülék tesztek elvégzését, a berendezések működéséhez szükséges üzemi gázutak (max. 15m hosszú) kialakítását a meglévő laboratóriumi helyiségben,

— A készülék kezelőinek alapvető üzemeltetéséhez szükséges oktatás-képzés, betanítás költségeit, a vevő által kijelölt legalább 5 fő részére a beüzemelés helyén, a beüzemelést követő egy hónapon belül, munkaidőben, minimum 3, maximum 7 munkanap alatt (a nyertes ajánlattevő által szállított termék adottságaitól, sajátosságaitól függően, a biztonságos üzemeltetés elsajátításához szükséges időben).

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Többletjótállás időtartama (hónap) (min.0, max.36) / Súlyszám: 1
Minőségi kritérium - Név: Két mérés közötti minimális időintervallum (óra) (min.0 max. 12) / Súlyszám: 1
Ár - Súlyszám: 8
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 3
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdésben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 63. § (3) bekezdésére. Öntisztázás: Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 64.§ (1)-(2) bekezdéseire. Igazolás: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm.r.) 1. § (1) bekezdése és a 3. § (1)-(3) bekezdése alapján az Ajánlattevőnek az ajánlatában a Korm.r. II. Fejezetének megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1) és (2) bekezdésének hatálya alá. Az Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokkal együtt elektronikus formában az Ajánlattevők rendelkezésére bocsátja -az EKR-en keresztül -az eljáráshoz tartozó EEKD mintáját. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg a nyilatkozatot. Az Ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott magyarországi letelepedésű Ajánlattevő(k), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 4. § és 8. §-ai szerint kell igazolni a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok fenn nem állását. A nem Magyarországon letelepedett Ajánlattevő esetében az Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 4. és 10. §-a szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el.

A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpont tekintetében Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. tv. 3§ 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát képes-e megnevezni és valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani. Amennyiben Ajánlattevőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.

A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 1.§ (5) bekezdése alapján, a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén az Ajánlatkérő az igazolások hitelességét a VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi. Ajánlatkérő hivatkozik a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) és (8) bekezdésben foglaltakra. A Kbt. 67.§ (4) bekezdés alapján-az EKR-ben biztosított elektronikus űrlapon- be kell nyújtani az Ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont alapján az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 13. § alapján ajánlattevő köteles ajánlatához csatolni a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben Ajánlattevő esetén változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban, annak tényére vonatkozó - az EKR-ben biztosított űrlapon - nyilatkozat becsatolása is szükséges. Ajánlatkérő hivatkozik a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1-16.§-aiban, valamint a 18. § (1) bekezdésben foglaltakra.

Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 69.§ (11a) bekezdésre.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

P1) Az ajánlattevő - figyelemmel a Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontjára - a 321/2015. (X. 30.) 19. § (1) bekezdés a) pontja szerint rendelkezzen valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől nyilatkozattal az alábbiak szerint:

— pénzintézet által vezetett számlák számlaszámai

— mióta vezeti az ajánlattevő számláját

— számláján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított egy éven (12 hónapon) belül előfordult-e 30 napot meghaladó időtartamú sorba állítás, ha igen milyen időtartamban, attól függően, hogy mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

A „sorbaállítás” kitétel alatt Ajánlatkérő a 2009. évi LXXXV. törvény 2.§ 25. pontjában meghatározott fogalmat érti.

Igazolás: A Korm.r. 1.§ (1) bekezdése alapján az Ajánlattevőnek az ajánlatában a Korm.r. II. Fejezetének megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a Korm.r. 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja a gazdasági szereplők egyszerű nyilatkozatát. (Ajánlattevőnek az EEKD IV. rész α szakaszát kell kitöltenie)

A Kbt. 69.§ (4) bekezdések alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az Ajánlatkérő az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető Ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével felhívja az alkalmassági követelmények tekintetében a P1) szerinti, valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől származó igazolás benyújtására.

Ajánlatkérő a vizsgált időszakban megszűnt pénzforgalmi számlákat is vizsgálja, ebben az esetben bármely, a megszűnés dátumát követően kelt igazolás elfogadható az alkalmassági minimumkövetelmény alátámasztására.

Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 65.§ (6) - (8) és (11) bekezdéseire.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Ajánlattevő alkalmatlan, ha:

P1) bármely számlavezető pénzügyi intézménye igazolása alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított egy éven (12 hónapon) belül előfordult 30 napot meghaladó időtartamú sorba állítás.

Amennyiben az Ajánlattevő az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított egy évnél később jött létre, illetve később kezdte meg tevékenységét, valamely számlavezető pénzügyi intézmény igazolása alapján, ezen időtartamra vonatkozóan előfordult 30 napot meghaladó időtartamú sorba állítás.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

M1) 1-3 rk. Ajánlattevő figyelemmel a Kbt. 65.§ (1) bekezdés b) pont.- a 321/2015.(X.30.) Korm. rend. 21.§ (1) bekezdés a) pont értelmében ismertesse az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban befejezett, legfeljebb 72 hónapban megkezdett, a beszerzés tárgyához illeszkedő legjelentősebb szerződésszerűen teljesített szállításait, az alábbi tartalommal:

1. rk. 1db kromatográf és/vagy spektrométer és/vagy tömegspektrométer szállítása és/vagy értékesítése

2. rk. 1db kromatográf és/vagy spektrométer és/vagy tömegspektrométer szállítása és/vagy értékesítése

3. rk. 1db kromatográf és/vagy spektrométer és/vagy tömegspektrométer szállítása és/vagy értékesítése

Legalább a teljesítés kezdő és befejező időpontja (év, hónap, nap); a szerződést kötő másik fél, a szerződés tárgya (az alkalmassági minimumkövetelményeknek megfelelően részletezett tartalommal); a szállítás mennyisége, valamint nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Ajánlatkérő a több szerződésből megvalósuló szállításokat elfogadja.

Több részre történő ajánlattétel esetén ugyanazzal a szerződéssel igazolható a referenciakövetelményeknek való megfelelés Ajánlattevő alkalmasságának megállapításához.

A referenciát a Korm.r. 22.§ (1)-(2) bekezdés szerint kell igazolni.

Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 65.§ (6)-(7) és (11) bekezdéseire.

Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 65. § (9) bekezdés, valamint a 321/2015. Korm. rendelet 24. § (1) és 21/A bekezdésre.

Ajánlatkérő hivatkozik, a 321/2015. Korm. rendelet 22. § (3a) bekezdésére.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M1.) 1.-3. rk.: Alkalmatlan, amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban befejezett, legfeljebb 72 hónapban megkezdett, a beszerzés tárgyához illeszkedő legjelentősebb szerződésszerűen telj. szállítási referenciával.

1. rk. 1db kromatográf és/vagy spektrométer és/vagy tömegspektrométer szállítása és/vagy értékesítése

2. rk. 1db kromatográf és/vagy spektrométer és/vagy tömegspektrométer szállítása és/vagy értékesítése

3. rk. 1db kromatográf és/vagy spektrométer és/vagy tömegspektrométer szállítása és/vagy értékesítése

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételeket, a fizetési - és kötbérfeltételeket a KD részeként kiadott Adásvételi szerződéstervezet tartalmazza.

Késedelmi kötbér: mértéke a késedelmesen szállított termékek nettó értékének 0,3 %-a/nap, maximális mértéke a késedelemmel érintett mennyiség nettó értékének 15 %-a.

Meghiúsulási kötbér: alapja a nem teljesítéssel érintett szerződéses mennyiség nettó értéke, mértéke annak 25 %-a.”

Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdéseire, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseire, a Ptk. 6:155. §-ra, Kbt. 27/A. §-ra.

Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a szerződés megkötésére a mindenkor hatályos jogszabályoknak foglaltaknak megfelelően kerül sor.

AK előleget nem fizet.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 22/06/2020
Helyi idő: 09:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 22/06/2020
Helyi idő: 11:00
Hely:

Az elektronikus ajánlatok felbontása elektronikusan történik az EKR-ben

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az elektronikus bontás szabályait a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a tartalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

— a. Az ajánlat benyújtásának formai köv.-t a KD tartalmazza

— b. A K.r. 30.§ (4) ért.-ben az AK a P1) pont szerinti, valamint M1) pont szerinti alk. fel.t a minősített AT-k (AT) jegyzékéhez képest szigorúbban hat.meg

— c. AK nem követeli meg, és nem teszi lehetővé gazd szerv létrehozását a szerződés telj.hez

— d. Az ajánlatok értékelése

— A 2015. évi CXLIII. tv. 76.§ (2) bek. c) pontja szerint, a legjobb ár-érték arányt megjelenítő gazd.ilag legelőnyösebb ajánlat elve alapján történik az alábbiak szerint

1. részsz.nál: Beszerzési ár (nettó összár/Ft):

Ajánlati ár esetében AK a nettó összárakat értékeli. Legal. ár kap 10 p.ot

A többi ajánlat p.számát fordított arányosítás mód.vel számítja AK

2. részsz.nál: AK kizárólag az érv.i küszöb feletti többlet jótállást értékeli, azaz a teljesítéstől szám.12 hó(alapjótállás) jótállást szerződéses feltételként, mint min.isan vállalni szükséges mértéket rögzít, az értékelés során csak 0-36 hó. között kéri a TJ-ra vonatkozó megajánlásokat

AK a legkedvezőtlenebb értéknek 0 hó.t, legkedvezőbb értékének 36 hó.t határoz meg.

A legkedvezőbb (36 hó.), v.annál kedvezőbb értéket tartalmazó ajánlat az értékelés során adható p.szám felső határával megegyező p.számot kap (10p). A legkedvezőtlenebb érték 0p.

A többi ajánlat p.számát egyenes a. mód.-vel számítja AK

AK egyes tartalmi elemekre adott értékelési p.számot megszorozza, a súlysz.al a szorzatokat pedig ajánlatonként összeadja

Az az ajánlat a legjobb ár-érték arányú, amelynek az összp.száma a legnagyobb

Ha több ajánlatnak azonos az összp.száma az az ajánlat minősül a legjobb ár-érték arányúnak, amely az alacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmaz

Azonos ell.szolg. esetében az AK sorsolás alapján válassza ki.

2.rész 3.r.sz.nál: Amennyiben a műszer m. tálcája hűthető akkor 10p., amennyiben nem: 0p

3.rész. 3.r.sz.nál: AK az ionforrások közötti váltások gyorsaságát értékeli, azaz a mérések közötti nagyvákuum elvesztése nélküli időtartamot méri

Az értékelés során 0-12 ó. közötti időtartamot értékeli

Legkedvezőtlenebb:12óra.-0p.

Legkedvezőbb: 0 óra-10p.

A többi ajánlat p.számát fordított a.módszerével számítja AK

AK egyes tartalmi elemekre adott értékelési p.számot megszorozza, a súlyszámmal a szorzatokat pedig ajánlatonként összeadja

— További inf-t a KD tartalmazza

— e. AK hiv. a Kbt. 47.§(2)

— f. AT nyújtsa be:

— az ajánlatban szereplő nyil.okat aláíró, az AT és az alk.igazolásában résztvevő gazd. szereplő írásbeli képviseletére jogosult szem. aláírási címpéldányát v. ügyvéd/kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás mintáját, adott esetben meghatalmazást

— nyilatkozatát a 2011.évi CXCVI.tv. átl.ó szervezet fogalmára vonatkozó feltételeknek való megfelelőségről az összegezés megküldését követő 2 munkanapon belül

— nyertes AT ISO 9001:2015 tanú.t. az írásbeli összegezés megküldését követő 20napon belül

— a KD II.7/A. és 7.C p. szerinti nyilatkozatokat

— AT az ajánlattétel során nyújtsa be a megajánlott termék termékleírását (műszaki köv.szerint)

g. IV.2.6.) pontban megadott ajánlati kötöttség vonatk.ban AK 2 hó alatt 60 naptári napot ért

h. AK a jelen közbesz elj.ban nem alk a Kbt. 75. § (2) bek e) pontja szerinti eredménytelenségi okot

i. FAKSZ adatai

Csépányiné dr. Farkas Éva; lajstromszáma:00554. Székesi Tamás; lajstromszáma:00877.

j. E.inf:

1.AK a Kbt.40.§(1) bek. alapján az eljárás az EKR-ben való lebonyolítását írja elő a 424/2017.(XII.19.) K.r.szab.szerint.

2.Az EKR-ben továbbított dok.okkal, az EKR-ben el. úton megtett nyil.kkal szemben támasztott köv.ekkel, vmint képviselet el. úton megtett nyil.okkal kapcsolatos előírásokat a 424/2017.(XII.19.) K.r. 11-12.§-ai tartalmazzák.

3. Nyertes AT-nek NCAGE kóddal kell rendelkeznie v. annak megszerzésére köt. kell vállalnia a KD-ban foglaltak szerint

4. 321/2015. (X.30.) K.r. 13.§ alapján AT köt. ajánlatához csat. a foly.ban lévő vált.bej.elj. esetében a cégbír.hoz benyújtott vált.bejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbír. által megküldött ig. AT köt. a 321

AK hiv.a 320/2015(X.30.)K.r.re

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
08/05/2020