Varer - 219094-2019

13/05/2019    S91    - - Varer - Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed - Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse 

Danmark-Viborg: Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller)

2019/S 091-219094

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Region Midtjylland
29190925
Skottenborg 26
Viborg
8800
Danmark
Kontaktperson: Morten Amby Østergaard
Telefon: +45 24851449
E-mail: morten.oestergaard@stab.rm.dk
NUTS-kode: DK04

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.rm.dk

I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Indkøb af automatiserede indstøbningssystemmer

II.1.2)Hoved-CPV-kode
38000000
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Kontrakten omfatter anskaffelse af 4 stk. automatiserede indstøbningssystemer (Autotec a120) inklusiv forbrugsvarer og service.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 25 000 000.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK04
Hovedudførelsessted:

Patologisk Institut: Aarhus Universitetshospital, Regionshospitalet Randers og Hospitalsenheden Midt.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Kontrakten omfatter anskaffelse af 4 stk. automatiserede indstøbningssystemer (Autotec a120) inklusiv forbrugsvarer og service.

II.2.5)Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Serviceoptioner

Uddannelses optioner

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

Patologisk Institut på Aarhus Universitetshospital, Regions Hospitalet Randers og Hospitalsenheden Midt, ønsker at anskaffe nyt fuldautomatiseret indstøbningsudstyr, inklusiv udstyrsafhængige forbrugsvarer og service fra Sakura Finetek Denmark ApS. Der er behov for dedikeret indstøbningsudstyr, som er fuldautomatisk, og som kan foretage 750 indstøbninger pr. dag. pr. udstyr.

Ordregiver agter grundet ovenstående at indgå kontrakt med Sakura Finetek Denmark ApS om levering af 4. stk. Automatisk indstøbningsmaskiner (Tissue-TEC Auto A 120), da anskaffelsen er omfattet af reglerne om udbud med forhandling uden forudgående udbudsbekendtgørelse, jf. Udbudslovens § 80, Stk. 3, nr 2, idet kontrakten af tekniske grunde kun kan overdrages til én bestemt økonomisk aktør. Der findes ifølge Region Midtjyllands markedsafdækning ikke andre aktører på markedet, som har en dedikeret og fuldautomatiseret indstøbningsmaskine kommercielt tilgængeligt pr. dags dato.

IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2)Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
07/05/2019
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Sakura Finetek Danmark ApS
29599823
Vibeholms Allé 15
København S
2605
Danmark
Telefon: +45 88969480
NUTS-kode: DK01
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 25 000 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291095
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: www.klfu.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Samtidig med klagens fremsendelse til Klagenævnet for Udbud skal klageren sende en kopi af klagen med bilag til Ordregiveren, gerne pr. e-mail.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk/

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/05/2019