Pentru informații privind cererile de oferte referitoare la nevoile de echipamente medicale, consultați site-ul specific cu informații despre COVID-19.

Conferința privind viitorul Europei vă oferă șansa de a vă împărtăși ideile și de a modela viitorul Europei. Faceți-vă auzit!

Bunuri - 219128-2020

Submission deadline has been amended by:  283836-2020
12/05/2020    S92

România-Bucureşti: Pachete software şi sisteme informatice

2020/S 092-219128

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: UM 0929 București
Număr naţional de înregistrare: 13624359
Adresă: Str. Franceză nr. 48-50
Localitate: Bucureşti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 030105
Țară: România
Persoană de contact: Luiza Ștefan
E-mail: levardacatalin@dcti.ro
Telefon: +40 21377725476
Fax: +40 213134388
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.e-licitatie.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100095460
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Minister sau orice altă autoritate națională sau federală, inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale acestora
I.5)Activitate principală
Ordine și siguranță publică

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Furnizare echipamente hardware, licențe, instruire

Număr de referinţă: 1
II.1.2)Cod CPV principal
48000000 Pachete software şi sisteme informatice
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Descrierea obiectului contractului: furnizare echipamente hardware, licente, instruire care vor asigura instrumente moderne de management al necesarului de resurse umane pentru imbunatatirea mecanismelor institutionale de planificare strategica a nevoilor de incadrare, cresterea profesionalismului si a a atractivitatii administratiei publice, in vederea consolidarii capacitatii institutiei.

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 14. Autoritatea contractanta va raspunde la clarificari pana in a 10-a zi inainte de termenul-limita de depunere a ofertelor. Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SEAP.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 2 645 966.32 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru numărul maxim de loturi: 11
Numărul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant: 11
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Software colaborativ pentru explorarea si revizuirea codului sursa aferent aplicatiilor software

Lot nr.: 4
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
48000000 Pachete software şi sisteme informatice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Software colaborativ pentru explorarea si revizuirea codului sursa aferent aplicatiilor software, conform caietului de sarcini

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Se vor acorda maxim 20 puncte pentru o durata de furnizare mai mica de 15 zile (perioada maxima solicitata in caietul de sarcini este de 45 zile). / Pondere: 20
Prețul - Pondere: 80
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 10 504.20 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 3
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

INTELLIGENCEin serviciiul cetatenilor

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Sistem server

Lot nr.: 11
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
48820000 Servere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Sistem server, conform caietului de sarcini

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Se vor acorda maxim 20 puncte pentru o durata de furnizare mai mica de 45 zile (perioada maxima solicitata in caietul de sarcini este de 90 zile). / Pondere: 20
Prețul - Pondere: 80
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 504 201.68 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 6
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

INTELLIGENCE in serviciul cetatenilor

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Software pentru analize avansate de date statistice

Lot nr.: 7
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
48000000 Pachete software şi sisteme informatice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Software pentru analize avansate de date statistice, conform caietului de sarcini

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Se vor acorda maxim 20 puncte pentru o durata de furnizare mai mica de 15 zile (perioada maxima solicitata in caietul de sarcini este de 45 zile). / Pondere: 20
Prețul - Pondere: 80
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 15 126.05 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 3
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

INTELLIGENCE in serviciul cetatenilor

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Software pentru realizarea de prezentari interactive

Lot nr.: 9
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
48000000 Pachete software şi sisteme informatice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Software pentru realizarea de prezentari interactive, conform caietului de sarcini

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Se vor acorda maxim 20 puncte pentru o durata de furnizare mai mica de 15 zile (perioada maxima solicitata in caietul de sarcini este de 45 zile). / Pondere: 20
Prețul - Pondere: 80
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 11 344.54 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 3
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

INTELLIGENCE in serviciul cetatenilor

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Software colaborativ pentru managementul proiectelor tehnice, specializat pentru dezvoltare software

Lot nr.: 5
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
48000000 Pachete software şi sisteme informatice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Software colaborativ pentru managementul proiectelor tehnice, specializat pentru dezvoltare software, conform caietului de sarcini

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Se vor acorda maxim 20 puncte pentru o durata de furnizare mai mica de 15 zile (perioada maxima solicitata in caietul de sarcini este de 45 zile). / Pondere: 20
Prețul - Pondere: 80
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 25 210.08 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 3
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

INTELLIGENCE in serviciul cetatenilor

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Software pentru facilitarea interpretarii si vizualizarii datelor statistice

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
48000000 Pachete software şi sisteme informatice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Software pentru facilitarea interpretarii si vizualizarii datelor statistice, conform caietului de sarcini

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Se vor acorda maxim 20 puncte pentru o durata de furnizare mai mica de 45 zile (perioada maxima solicitata in caietul de sarcini este de 45 zile). / Pondere: 20
Prețul - Pondere: 80
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 21 176.48 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 3
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

INTELLIGENCE in serviciul cetatenilor

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Software pentru desenarea si prezentarea interfetelor programelor informatice

Lot nr.: 8
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
48000000 Pachete software şi sisteme informatice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Software pentru desenarea si prezentarea interfetelor programelor informatice, conform caietului de sarcini

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Se vor acorda maxim 20 puncte pentru o durata de furnizare mai mica de 15 zile (perioada maxima solicitata in caietul de sarcini este de 45 zile). / Pondere: 20
Prețul - Pondere: 80
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 5 882.35 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 3
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

INTELLIGENCE in serviciul cetatenilor

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Sistem ATS

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
48000000 Pachete software şi sisteme informatice
80533100 Servicii de formare în informatică
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Sistem ATS, conform caietului de sarcini

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Punctajul obtinut la grila de autoevaluare este calculat prin insumarea punctajelor obtinute la evaluarea cerintelor din Anexa 1 la fisa de date, acoperite out-of-the-box de solutia ofertata. / Pondere: 48
Prețul - Pondere: 52
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 126 050.42 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 6
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

INTELLIGENCE in serviciul cetatenilor

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Software pentru analiza de date prin metode calitative si mixte

Lot nr.: 6
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
48000000 Pachete software şi sisteme informatice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Software pentru analiza de date prin metode calitative si mixte, conform caietului de sarcini

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Se vor acorda maxim 20 puncte pentru o durata de furnizare mai mica de 15 zile (perioada maxima solicitata in caietul de sarcini este de 45 zile). / Pondere: 20
Prețul - Pondere: 80
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 14 705.88 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 3
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

INTELLIGENCE in serviciul cetatenilor

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Statii de lucru

Lot nr.: 10
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
30213000 Computere personale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Statii de lucru, conform caietului de sarcini

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Se vor acorda maxim 20 puncte pentru o durata de furnizare mai mica de 45 zile (perioada maxima solicitata in caietul de sarcini este de 90 zile). / Pondere: 20
Prețul - Pondere: 80
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 378 151.20 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 6
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

INTELLIGENCE in serviciul cetatenilor

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Sistem integrat scanare, ocr-izare automate si management documente electronice rezultate in urma scanarii si ocr-izarii-echipament hardware si software

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
48000000 Pachete software şi sisteme informatice
80533100 Servicii de formare în informatică
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Sistem integrat scanare, ocr-izare automate si management documente electronice rezultate in urma scanarii si ocr-izarii-echipament hardware si software, conform caietului de sarcini

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Se vor acorda maxim 20 puncte pentru o durata de furnizare mai mica de 45 zile (perioada maxima solicitata in caietul de sarcini este de 90 zile). / Pondere: 20
Prețul - Pondere: 80
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 1 533 613.44 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 6
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

INTELLIGENCE in serviciul cetatenilor

II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Ofertantul/tertul sustinator/subcontractantul nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164, art. 165 si art. 167 din Legea nr.98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei:operatorii economici vor completa Documentul Unic de Achizitie European (DUAE), potrivit calitatii în care participa la procedura, tinând cont de prevederile din Legea nr. 98/2016: *ofertantul individual prezinta DUAE completat astfel: 1. privind situatia proprie, cu informatii prevazute de art. 193 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 98/2016; 2. privind subcontractantii declarati, conform art. 193 alin. (3) din Legea nr. 98/2016, cu informatiile prevazute de art. 193 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 98/2016, inclusiv cele precizate de art. 150 alin. (2) din H.G. nr. 395/2016: denumirea si datele de contact ale subcontractantilor, partea/ partile din contract care urmeaza a fi îndeplinite de catre acestia, valoarea la care se ridica partea/ partile respective; 3. privind tertii sustinatori, conform art. 193 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, cu informatiile prevazute de art. 193 alin. (1) lit. a) din Legea nr.98/2016. *totodata, ofertantul prezinta: a. DUAE completate de subcontractanti [art. 170 alin. (1) din Legea nr. 98/2016]; b. acordul subcontractantilor cu privire la informatiile mentionate la punctul 2 [art. 150 alin. (2) din H.G. nr. 395/2016]; c. DUAE completate de tertii sustinatori [art. 183 alin. (1) din Legea nr. 98/2016]. d. angajamentele tertilor sustinatori, însotite de documente transmise de acestia, din care sa rezulte modul efectiv în care se va materializa sustinerea lor [art. 182 alin. (3) si (4) din H.G nr. 98/2016]. *pentru ofertantul-asociere, liderul asocierii prezinta: i) în DUAE propriu: informatiile despre subcontractantii declarati si/sau despre tertii sustinatori ai asocierii, dupa caz, asa cum sunt precizate la punctele 2 si 3 de mai sus; ii) DUAE completate de fiecare dintre membrii asociati, cu informatiile prevazute de art. 193 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 98/2016, privind situatia proprie a fiecarui asociat; iii) acordul de asociere si documentele precizate la literele a-d de mai sus Nedepunerea de catre ofertant, odata cu oferta, a DUAE (inclusiv pentru fiecare asociat/subcontractant/tert sustinator, dupa caz), atrage respingerea acesteia ca inacceptabila. -Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sunt: 1.Certificate privind lipsa, la momentul prezentarii, a datoriilor catre bugetul general consolidat (bugetul de stat, bugetul local/bugetele locale), referitoare la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor; 2.Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv, care figureaza la nivelul formularului drept persoane fizice şi/sau juridice împuternicite; 3. Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de exceptiile/derogarile prevazute la art.166 alin. (1) si (2), art. 165 alin. (3), art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2) si art. 171 din Legea nr. 98/2016; 4.Alte documente edificatoare, dupa caz. -Documentele suport mentionate la punctele 1-3, care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, vor fi prezentate numai de ofertantul aflat pe primul loc în clasamentul rezultat dupa aplicarea criteriului de atribuire, la finalizarea evaluarii ofertelor si doar la solicitarea autoritatii contractante. La momentul prezentarii lor, aceste documente trebuie sa fie actualizate, respectiv valabile (cu exceptia certificatelor fiscale, pentru care nu se impune o anumita valabilitate în afara celei prevazute de documentele însesi) si sa cuprinda informatii reale/valabile. Pentru persoanele juridice/fizice straine sunt aplicabile prevederile art. 168 din Legea nr. 98/2016. Documentele doveditoare vor fi însotite de traducere autorizata în limba româna.Persoanele cu functie de decizie în cadrul autoritatii contractante conform prevederilor art. 58 si art. 59 din Legea nr. 98/2016, respectiv art. 61 din Regulamentul (UE) nr. 1046/2018, sunt: Dorobanțu Iulian, Guinea Mirela, Levărdă Cătălin, Ștefan Luiza- Anastasia, Bașca Dan-Mihai si Medeșan Andreea-Adelina.

Ofertantul individual/ fiecare dintre membrii asocierii, subcontractantii declarati, tertii sustinatori, dupa caz, vor oferi dov. ale unei forme de înreg. în conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitate de îndeplinire: Op. ec. vor completa Documentul Unic de Achizitie European (DUAE), potrivit calitatii în care participa la procedura, tinând cont de prevederile din Legea nr. 98/2016: *ofertantul individual/ fiecare dintre membrii asociati prezinta în DUAE propriu situatia personala, completând informatiile prevazute de art.193 alin. (1) lit. b) din Legea 98. *totodata, ofertantul individual/ asocierea, prin liderul sau, vor lua masurile necesare astfel încât: a. în DUAE completate de subcontractanti si b. în DUAE completate de tertii sustinatori [conform art. 173 alin. (1) din Legea 98], sa se regaseasca informatiile privind conditiile de exercitare a activitatii acestora. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sunt: -Pentru persoane juridice române si persoane fizice autorizate sau asociatii familiale române: 1.Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga tribunalul competent teritorial, din care sa rezulte date despre sediul social si obiectul de activitate al operatorului economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent cu capacitatea de exercitare profesionala a operatorului economic, atestata prin certificatul constatator emis de O.R.C.; 2.P.F.A. vor prezenta autorizatia de functionare sau alte documente echivalente din care sa rezulte competenta acestora de a realiza activitatile care fac obiectul prezentei achizitii. -Pentru persoane juridice / fizice straine: 1.Documente relevante care sa dovedeasca o forma de înregistrare ca persoana fizica / juridica sau de înregistrare / atestare sau apartenenta din punct de vedere profesional, în conformitate cu cerintele legale din tara în care este stabilit operatorul economic; sunt aplicabile prevederile art. 168 din Legea nr. 98/2016. Documentele probante vor fi însotite de traducere autorizata în limba româna. Documentele suport mentionate mai sus, care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, vor fi prezentate numai de ofertantul aflat pe primul loc în clasamentul rezultat dupa aplicarea criteriului de atribuire, la finalizarea evaluarii ofertelor si doar la solicitarea autoritatii contractante. La momentul prezentarii lor, aceste documente trebuie sa fie actualizate, respectiv valabile (cu exceptia celor privind înscrierea în registre comerciale/profesionale, pentru care nu se impune o anumita valabilitate în afara celei prevazute de documentele însesi) si sa cuprinda informatii reale/valabile.

III.1.2)Situația economică și financiară
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Loturile: 1,2 Specificati cifra de afaceri medie anuala Se va solicita prezentarea mediei cifrei de afaceri globale in ultimii 3 ani, respectiv pentru anii 2016, 2017 si 2018 care sa fie cel putin egala cu valoarea estimata a lotului ofertat (lot 1-minim126.000 RON, lot 2 -minim 1.500.000 RON). Pentru echivalenta lei/valuta se va tine cont de cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR. Operatorul economic isi poate demonstra capacitatea economica si financiara invocând si sustinerea acordata de catre o alta persoana.

Loturile: 10,11,3,4,5,6,7,8,9 Specificati cifra de afaceri medie anuala Se va solicita prezentarea mediei cifrei de afaceri globale in ultimii 3 ani, respectiv pentru anii 2016, 2017 si 2018 care sa fie cel putin egala cu valoarea estimata a lotului ofertat (lot 3-minim 21.000 RON, lot 4 -minim 10.500 RON, lot 5-minim 25.000 RON, lot 6 -minim 14.700 RON, lot 7-minim 15.000 RON, lot 8 -minim 5.800 RON, lot 9 -minim 11.300 RON, lot 10 -minim 370.000 RON, lot 11-minim 500.000 RON).Pentru echivalenta lei/valuta se va tine cont de cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR. Operatorul economic isi poate demonstra capacitatea economica si financiara invocând si sustinerea acordata de catre o alta persoana.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sunt bilanturile contabile (inclusiv contul de profit si pierdere) aferente anilor 2017 si 2018 vizate si înregistrate (nu se solicită şi bilanţul pentru anul 2016, întrucât media cifrei de afaceri globale aferentă acestui an se regăseşte în bilanţul contabil pentru anul 2017), conform prevederilor legale sau alte documente care pot proba indeplinirea cerintei. Operatorii economici nerezidenti (straini) vor prezenta traducerea autorizată a documentelor solicitate mai sus. În măsura în care publicarea bilanțurilor contabile nu este prevăzută de legislația țării de origine/țării în care este stabilit operatorul economic, sau bilanțurile aferente anilor de raportare 2017 si 2018 nu oferă informații cu privire la nivelul mediu al cifrei de afaceri aferente anului 2016, atunci acesta va prezenta alte documente edificatoare care să reflecte o imagine fidelă a situației economice și financiare a operatorului economic, în vederea verificarii cerințelor solicitate. Operatorul economic isi poate demonstra capacitatea economica si financiara invocând și sustinerea acordată de către o altă persoană juridică.Documentele justificative (inclusiv angajamentul ferm privind sustinerea financiara a ofertantului, documente transmise de catre tertul sustinator operatorului economic din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul sustinator va asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui ca anexe la respectivul angajament) care probeaza indeplinirea celor asumate prin DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre operatorul economic clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Angajamentul trebuie sa fie explicit, scris si neconditionat, precizand fara echivoc cerinta pentru care tertul intelege sa acorde sustinerea, precum si modalitatea concreta de acordare a sustinerii, in conditiile legii. Angajamentul ferm prezentat de ofertant trebuie sa prevada care sunt resursele care sunt aduse in sustinere si sa evidentieze faptul ca disponibilizarea acestora se va realiza neconditionat in functie de necesitatile care apar pe parcursul indeplinirii contractului in cauza, in conditiile si in termenele acestuia. În cazul în care mai multi operatori economici participa în comun la procedura de atribuire acestia vor raspunde în mod solidar pentru executarea contractului.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sunt bilanturile contabile (inclusiv contul de profit si pierdere) aferente anilor 2017 si 2018 vizate si înregistrate (nu se solicită şi bilanţul pentru anul 2016, întrucât media cifrei de afaceri globale aferentă acestui an se regăseşte în bilanţul contabil pentru anul 2017), conform prevederilor legale sau alte documente care pot proba indeplinirea cerintei. Operatorii economici nerezidenti (straini) vor prezenta traducerea autorizată a documentelor solicitate mai sus. În măsura în care publicarea bilanțurilor contabile nu este prevăzută de legislația țării de origine/țării în care este stabilit operatorul economic, sau bilanțurile aferente anilor de raportare 2017 si 2018 nu oferă informații cu privire la nivelul mediu al cifrei de afaceri aferente anului 2016, atunci acesta va prezenta alte documente edificatoare care să reflecte o imagine fidelă a situației economice și financiare a operatorului economic, în vederea verificarii cerințelor solicitate. Operatorul economic isi poate demonstra capacitatea economica si financiara invocând și sustinerea acordată de către o altă persoană juridică.Documentele justificative (inclusiv angajamentul ferm privind sustinerea financiara a ofertantului, documente transmise de catre tertul sustinator operatorului economic din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul sustinator va asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui ca anexe la respectivul angajament) care probeaza indeplinirea celor asumate prin DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre operatorul economic clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Angajamentul trebuie sa fie explicit, scris si neconditionat, precizand fara echivoc cerinta pentru care tertul intelege sa acorde sustinerea, precum si modalitatea concreta de acordare a sustinerii, in conditiile legii. Angajamentul ferm prezentat de ofertant trebuie sa prevada care sunt resursele care sunt aduse in sustinere si sa evidentieze faptul ca disponibilizarea acestora se va realiza neconditionat in functie de necesitatile care apar pe parcursul indeplinirii contractului in cauza, in conditiile si in termenele acestuia. În cazul în care mai multi operatori economici participa în comun la procedura de atribuire acestia vor raspunde în mod solidar pentru executarea contractului.

III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Loturile: 1,2 Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat Ofertantii vor prezenta o lista a produselor livrate in cursul unei perioade care acopera ultimii 3 ani, insotita de certificari/procese verbale de receptie/documente constatatoare sau echivalent. Ultimii 3 ani vor fi calculati pana la data limita de primire a ofertelor. In cazul decalarii termenului de depunerer al ofertei, se va extinde corespunzator (cu zilelel de decalare) si perioada aferenta experientei similare. Ofertantii trebuie să facă dovada că în ultimii 3 ani au livrat produse similare din punct de vedere al complexitatii cu cele care fac obiectul achizitiei, la nivelul unui contract sau mai multor contracte, in valoare cumulata de cel putin: pentru lotul 1-minim 126.000 RON fara TVA, pentru lotul 2-minim 1.500.000 RON fara TVA. Dovada îndeplinirii cerintelor minime se poate realiza prin prezentarea unuia sau mai multor documente din care sa rezulte livrarea produselor. Documentele reprezentând certificări/documente constatatoare vor trebui sa indice: obiectul contractului; beneficiarii (autoritati contractante sau clienti privati); valoarea in lei fara TVA; perioada in care s-a prestat contractul, infomatii ce trebuie mentionate si la nivelul DUAE. Nota 1: Certificările vor fi emise sau contrasemnate de beneficiar (autoritate contractantă sau client privat). Intră în categoria documentelor reprezentând certificări de bună execuţie procese verbale de recepţie/recomandări/documente constatatoare sau alte documente similare în măsura în care acestea sunt emise sau contrasemnate de beneficiar şi furnizează toate informaţiile solicitate pentru demonstrarea îndeplinirii cerinţei de calificare privind experienţa similară. Nota 2: Documentele edificatoare vor fi prezentate în copie lizibilă cu menţiunea "conform cu originalul". Persoanele juridice străine vor prezenta certificatele/documentele edificatoare în copie lizibilă cu menţiunea "conform cu originalul" însoţite de traducere autorizată în limba română. Nota 3: Pentru contractele exprimate în euro se va folosi pentru conversie rata medie lunară de schimb comunicată de către Banca Centrală Europeană pe site-ul http://ec.europa.eu/budget/inforeuro. Nota 4: Pentru contractele exprimate în alte monede decât în Euro, se transformă mai întâi în Euro, utilizându-se cursurile medii publicate pe site-ul http://ec.europa.eu/budget/inforeuro pentru luna decembrie a anilor în care contractele au fost semnate. Pentru transformarea Euro în Lei se vor urma indicaţiile de la nota 3. Nota 5: Autoritatea contractantă are dreptul de a se adresa inclusiv beneficiarului final al produselor care fac obiectul contractului prezentat drept experienţă similară, pentru confirmarea celor prezentate de ofertant. Operatorul economic isi poate demonstra capacitatea tehnica si profesionala invocând si sustinerea acordata de catre o alta persoana.

Loturile: 1,2 Proportia de subcontractare Ofertantul trebuie sa precizeze in oferta partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de identificare ale subcontractantilor propusi. Operatorul economic va depune o data cu oferta si DUAE si Acordul de subcontractare. Nedepunerea acordului de subcontractare odata cu DUAE constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventuale inadvertente de forma ale inf cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului cat si ale subontractantului, acest lucru fiind necesar pt a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire.

Loturile: 10,11,3,4,5,6,7,8,9 Proportia de subcontractare Ofertantul trebuie sa precizeze in oferta partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de identificare ale subcontractantilor propusi. Operatorul economic va depune o data cu oferta si DUAE si Acordul de subcontractare. Nedepunerea acordului de subcontractare odata cu DUAE constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventuale inadvertente de forma ale inf cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului cat si ale subontractantului, acest lucru fiind necesar pt a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Se va prezenta DUAE in conformitate cu prevederile art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, iar documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. La nivelul DUAE ofertantul va prezenta urmatoarele informatii: numarul si data contractului invocat drept experienta similara, beneficiarul contractului si datele sale de contact, perioada in care s-a executat contractul, data si numarul documentului de receptie, obiectul, precum si ponderea si/sau activitatile pentru care a fost responsabil, impreuna cu valoarea acestora, fara TVA.Operatorul economic isi poate demonstra capacitatea tehnica si profesionala invocând și sustinerea acordată de către o altă persoană juridică.Documentele justificative (inclusiv angajamentul ferm privind sustinerea tehnica a ofertantului, documente transmise de catre tertul sustinator operatorului economic din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul sustinator va asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui ca anexe la respectivul angajament) care probeaza indeplinirea celor asumate prin DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre operatorul economic clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Angajamentul trebuie sa fie explicit, scris si neconditionat, precizand fara echivoc cerinta pentru care tertul intelege sa acorde sustinerea, precum si modalitatea concreta de acordare a sustinerii, in conditiile legii. Angajamentul ferm prezentat de ofertant trebuie sa prevada care sunt resursele care sunt aduse in sustinere si sa evidentieze faptul ca disponibilizarea acestora se va realiza neconditionat in functie de necesitatile care apar pe parcursul indeplinirii contractului in cauza, in conditiile si in termenele acestuia. În cazul în care mai multi operatori economici participa în comun la procedura de atribuire acestia vor raspunde în mod solidar pentru executarea contractului.

Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 23/06/2020
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 23/10/2020
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 23/06/2020
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

Nu.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

Oferta are caracter obligatoriu pe toata perioada de valabiltate stabilita de catre autoritatea contractanta si asumata de ofertant.Ofertantul va elabora oferta in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire si va indica, respectiv proba, in cuprinsul acesteia care informatii din propunerea tehnica si/sau din propunerea financiara sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala. Comisia de evaluare are obligatia de a stabili oferta câstigatoare, dintre ofertele admisibile, pe baza aplicarii criteriului pentru atribuirea contractului de achizitie publica. Înainte de atribuirea contractului de achizitie publica autoritatea contractanta solicita ofertantului clasat pe primul loc, dupa aplicarea criteriului de atribuire, sa prezinte fara intarziere documente justificative actualizate prin care sa demonstreze indeplinirea tuturor criteriilor de calificare, in conformitate cu informatiile cuprinse în DUAE. Se vor completa in DUAE informatii cu privire la persoana imputernicita sa reprezinte operatorul economic in scopul participarii la aceasta procedura de achizitie publica. Stabilirea ofertei câştigătoare se va realiza numai prin compararea punctajelor ofertelor admisibile, fără să fie cuantificate alte elemente de natură tehnică sau alte avantaje care rezultă din modul de îndeplinire a contractului de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire. În cazul în care în urma stabilirii clasamentului final conform criteriului de atribuire, comisia de evaluare constată că sunt două sau mai multe oferte cu acelaşi punctaj, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situaţia în care egalitatea se menţine, autoritatea contractantă va solicita prin intermediul SEAP, în vederea încărcării electronice de către operatorii economici respectivi, documente care conţin noi preţuri iar oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică. Orice comunicare, solicitare, informare, notificare si altele asemenea vor fi incarcate in SEAP si vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat în conditiile legii.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Conform Legii nr. 101/2016 cu modificarile și completările ulterioare

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Unitatea Militară 0929 București
Adresă: Str. Franceză nr. 48-50, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030105
Țară: România
E-mail: luiza_stefan@dcti.ro
Telefon: +40 21377725476
Adresă internet: www.e-licitatie.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
08/05/2020