Palvelut - 219284-2019

13/05/2019    S91    Palvelut - hankintailmoitus - Avoin menettely 

Suomi-Espoo: Rakentamiseen liittyvät konsulttipalvelut

2019/S 091-219284

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0920632-0
Postiosoite: PL 405 (Keilaranta 14)
Postitoimipaikka: Espoo
NUTS-koodi: FI1 MANNER-SUOMI
Postinumero: 02101
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Jukka-Pekka Partanen
Sähköpostiosoite: jukka-pekka.partanen@csc.fi
Puhelin: +358 94572001
Faksi: +358 94572302

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.csc.fi

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=238318&tpk=96ddf514-7d92-4839-9705-fe3a94783e91
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Muu tyyppi: valtion ja korkeakoulujen osakeyhtiö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Muu toimiala: tieteen tietotekniikka

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

EuroHPC-datakeskus -rakennushankkeen teknisen projektin johtaminen

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
71530000 Rakentamiseen liittyvät konsulttipalvelut
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy pyytää tarjousta kokonaisvaltaisesta taloteknisestä (TATE) - konsultointipalvelusta kohdentuen EuroHPC-datakeskushankkeen tekniseen projektin johtamiseen, sisältäen suunnittelun loppuun viemisen ja käyttöönoton koordinoinnin tarjouspyynnön mukaisesti.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 1 400 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1D8 Kainuu
Pääasiallinen suorituspaikka:

Rakentaminen tapahtuu Kajaanissa, UPM:n omistamalla Renforsin Rannan alueella, RATA-rakennuksessa.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena on TATE- konsultointipalvelut EuroHPC-datakeskukselle, jotka käsittävät seuraavat kokonaisuudet:

1. Projektinhoitopalvelut:

Projektin koordinointi ja johtaminen

Dokumentinhallinta

Rakennuttajapalvelut (sisältäen mm seuraavia tehtäviä: tarjouspyyntöasiakirjojen valmistelu, tarjouspyyntöjen tekeminen, urakkalaskenta, urakkasopimusneuvottelut, urakkasopimusten laatiminen sekä valvontatehtävät, tarvittavien lupa-asioiden hoitaminen rakentamiseen liittyen ja muut vastaavat tehtävät)

Hankintalain mukainen julkinen kilpailutus.

2. Suunnittelu- ja valvontatehtävät:

Konesalin rakentaminen (kuten toteutussuunnittelu)

Konesalin sähköjärjestelmät

Konesalin LVI-järjestelmät

Konesalin automaatiojärjestelmät

Turvatekniikkajärjestelmät

Konesalin vastaan-ja käyttöönotto.

3. Muut asiantuntijapalvelut:

Kunnossapito- ja käyttövarmuusasiantuntijuus

Interior-suunnittelu.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 1 400 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Alkamispäivä: 01/07/2019
päättymispäivä: 30/06/2021
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Tilaaja varaa oikeuden jatkaa sopimusta 6 kk sopimuksen päättymisen jälkeen. Tilaaja ilmoittaa option käytöstä 3 kk ennen sopimuksen päättymistä.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Mahdolliset lisähankintana tarjottavat palvelut:

Energiankäytön ja energiatehokkuuden erityisasiantuntijuus

Mahdolliset muut EuroHPC-hankkeen edellyttämät rakennuttamispalvelut.

II.2.12)Tietoa sähköisistä luetteloista
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: kyllä
Hankkeen nimi tai viite:

EUROHPC-2019-CEI-PE-01

II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
III.1.5)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.1)Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

1. Sitoutuminen hankkeeseen:

Tarjouksessa tarjotaan vain sellaisia henkilöitä, jotka tulevat osallistumaan tilaajan EuroHPC-hankkeeseen. Tarjottuja asiantuntijoita ei voi vaihtaa ilman pakottavaa syytä sopimuskauden aikana. Mikäli kyseisten henkilöiden vaihtaminen olisi toimittajasta riippumattomasta syystä välttämätöntä, toimittajan tulee korvata toimitukseen osallistuvat asiantuntijat tilaajan etukäteen hyväksymillä, vähintään yhtä ammattitaitoisilla muilla asiantuntijoilla.

2. Projektihenkilöt:

Tarjoaja nimeää EuroHPC-hankkeen projektipäällikön ja muut hankkeen toteutukseen osallistuvat henkilöt, joiden asiantuntemus esitetään kohdassa Hankinnan kohteen kriteerit.

III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.4)Tiedot ratkaisujen tai tarjousten määrän rajoittamisesta neuvottelujen aikana
IV.1.6)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 10/06/2019
Paikallinen aika: 12:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 4 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 10/06/2019
Paikallinen aika: 12:15
Paikka:

Avaustilaisuus ei ole julkinen.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
Sähköinen laskutus hyväksytään
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00520
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Faksi: +358 295643314

Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
09/05/2019