Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Építési beruházás - 21938-2022

14/01/2022    S10

Magyarország-Budapest: Vasútépítés

2022/S 010-021938

Tájékoztató az eljárás eredményéről – Közszolgáltatások

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/25/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Chinese – Hungarian Railway Nonprofit Ltd. / Kínai – Magyar Vasúti Nonprofit Zrt.
Postai cím: Máriássy utca 7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: H-1095
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr Erzsébet Vas
E-mail: beszerzes@bbproject.hu
Telefon: +36 309787900
Fax: +36 15112474
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: www.mavcsoport.hu/bbproject
I.6)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: vasúti infrastruktúra fejlesztés / development of railway infrastructure

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

„Ferencváros állomás (kiz.) - Soroksár (kiz.) vasútvonal fejlesztése (EPC – szerződés)-“Ferencváros railway station (excl.) – Soroksár (excl.) (EPC)”

II.1.2)Fő CPV-kód
45234100 Vasútépítés
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

„Ferencváros állomás (kiz.) - Soroksár (kiz.) vasútvonal fejlesztéshez kapcsolódó beszerzés (EPC - Engineering Procurement Construction szerződés)”- “Ferencváros railway station (excl.) – Soroksár (excl.) (EPC – Engineering Procurement Construction contract)”

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül) (Közzétehető? igen)
Érték áfa nélkül: 173 630 379.00 USD
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
34632200 Vasúti villamos jelzőberendezések
34632300 Vasúti villamos berendezések
34941000 Sínpálya és tartozékai
34946000 Vasúti pályaépítési anyagok és kellékek
45213321 Vasútállomás építése
45221112 Vasúti híd építése
45221213 Fedett vagy részben fedett vasúti földkitermelés
45234000 Vasút és drótköteles szállítóeszköz építése
45234113 Pályabontás
45234114 Vasúti töltés építése
45234115 Vasúti jelzések szerelése
45234116 Pályaépítés
71311230 Vasútmérnöki szolgáltatások
79930000 Különleges tervezési szolgáltatások
79311100 Közvéleménykutatás-tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU Magyarország
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország / Hungary

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Ferencváros állomás (kiz.) – 75+ 00 szelvény a 150-es számú MÁV vasútvonali szakasz fejlesztése a 6+00-75+00 szelvények között, v = 80 km/h sebességre, fő szabály szerint al-és felépítményekkel, 1 db nagyállomás (Soroksári út) érintésével. A szerződés tárgya szerinti vasútvonal hossza kb. 6,9 vkm (cca 14 vágánykilométer)

A beszerzés tárgya az alábbi elemeket tartalmazza:

1. A fő paramétereket a hatályos EU TEN-T hálózatra (P4 osztály) vonatkozó specifikáció szerint kell fejleszteni, vegyes forgalom figyelembevételével.

2. Tervezési sebesség 80 km/h horizontális és vertikális elrendezésben

3. Engedélyezési sebesség: 80 km/h

4. Nyíltvonali vágányok száma: 2

5. Felépítmény típusa: 60-as rendszer

6. Min 28 db (állomási,vonali) kitérő építése és/vagy cseréje

7. Tengelyterhelés: 225 KN

8. Villamosított vonal (25 kV, 50 Hz) FET vezérléssel, váltakozó áramú villamos felsővezeték építése és/vagy átépítése (oszlopok, tartósodronyok, munkavezeték cseréj, kiépítés, stb.).

9. Új állomási és vonali biztosítóberendezés, KÖFI + ETCS L2, GSM-R rendszer létesítése (jelfogó-függéses biztosítóberendezéssel rendelkező nagyállomáson üzemelés alatt)

10. Tehervonatok maximális hossza: 750 m

11. Tengelyátszerelt kocsik közlekedésének figyelembevétele

12. Ideiglenes megállóhelyi peron utasforgalmi és üzemeltetési célú létesítményeinek kialakítása.

13. Utasforgalmi terek PRM előírásoknak való megfeleltetés.

A főbb tervezési és kivitelezési feladatok az alábbiakat foglalják magukba:

1. A teljes tervdokumentáció elkészítése engedélyezésre (Engedélyezési és Kiviteli tervek)

2. Jogszabályoknak megfelelő tanúsítás (NoBo-DeBo)

3. Megrendelő által készített Környezetvédelmi hatástanulmány alapján környezetvédelmi engedély beszerzése

4. A kisajátítási tervek elkészítése a változások földhivatali átvezettetésével együtt

5. Az összes építési engedély megszerzése

6. Az építéshez szükséges minden részletes terv elkészítése, a kezelők jóváhagyásának beszerzése

7. Az építési ütemtervek elkészítése, a kezelői hozzájárulások beszerzése

8. Összhangot kell teremteni az építési tervvel, közreműködés a kisajátítási eljárásban

9. Építés (A munkaterület átadásától a sikeres műszaki átadás-átvétel megtörténtéig)

10. A használatba vételi engedély megszerzésében való részvétel

11. Megvalósítási dokumentáció elkészítése

12. Jótállási kötelezettségek

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Minőségi kritérium/Quality criteria / Súlyszám: 30
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021/S 151-402949
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ az időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
Elnevezés:

„Ferencváros állomás (kiz.) - Soroksár (kiz.) vasútvonal fejlesztése (EPC – szerződés) / “Ferencváros railway station (excl.) – Soroksár (excl.) (EPC)”

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
02/01/2022
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 1
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: V-Híd Építő Zrt.
Postai cím: Hermina út 17.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
E-mail: titkarsag@vhid.hu
Telefon: +36 204789606
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: China Railway Magyarország Kft.
Postai cím: Benczúr utca 32.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1068
Ország: Magyarország
E-mail: zhihuagu@crecgeu.com
Telefon: +36 702162022
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül) (Közzétehető? igen)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 173 695 573.00 USD
A szerződés/rész végleges összértéke: 173 630 379.00 USD
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
V.2.6)Előnyös vásárlások esetén fizetett ár

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

1. A szerződés teljesítéséhez alvállalkozók kerülnek igénybevételre/ Subcontractors to be involved in the execution of the contract.

Kontúr Csoport Kft. (2336 Dunavarsány, Gyóni Géza utca 4.), R-KORD Kft. (8086 Felcsút, Fő utca 65.), Híd-Tám Kft. (2053 Herceghalom, Zsámbéki út 16.), V-Híd Vagyonkezelő Kft. (1146 Budapest, Hungária körút 162-168.), China Railway Design Corporation (No.109 Dongqi Road, (Airport Economic Zone), Tianjin Free Trade Zone, Tianjin, China), China Railway Design Corporation Magyarországi Fióktelepe (1146 Budapest, Thököly út 100. A. ép), China Railway No.9 Group Co., Ltd. (No.3-1, Shenhe District, Shenyang, Liaoning Province, China), China Railway Electrification Engineering Group Co., Ltd. (Room 202, No.139, Fengtailukou, Fengtai District, Beijing, China)

A beszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni

Általános tételek

Biztosítóberendezés, ETCS

Felsővezeték, FET-HETA

Távközlés

Közművezetékek

Előkészítő-és földmunkák

Útépítés és egyéb pályaszerkezet építés

Vízépítés

Híd- és műtárgyépítés

Növénytelepítés, környezetvédelem

Vasútépítés

Work(s) or service(s) under the contract that the bidder intends to perform by relying on subcontractor(s):

General items

Interlocking equipment, ETCS

Catenary, FET-HETA

Telecommunications

Public utilities

Preparatory and earthworks

Road and other track structure construction

Hydraulic engineering

Bridge and structural engineering construction

Planting, environmental protection

Railway construction

2. Ajánlattevő(k) neve, címe/ Name and address of the bidder(s):

- FeSo Konzorcium: V-Híd Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 1146 Budapest, Hermina út 17; China Railway Magyarország Kft. 1068 Budapest, Benczúr utca 32.

- STRABAG Vasútépítő Kft. (1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2. (Infopark D épület)

3. Az Ajánlatkérő feltételes Beszerzési Eljárást indított az Ajánlati Felhívás (TED 2021/S 151-402949) III.2.2. pontjában meghatározottak szerint, mivel a fedezet nem áll rendelkezésre. Az Ajánlatkérő az eljárást lezáró döntést meghozta azzal, hogy a szerződés hatályba lépésének feltétele a fedezet rendelkezésre állása.

3. The Contracting Authority has launched a conditional procurement procedure based on Section III.2.2. of the Call for Bids (TED 2021/S 151-402949) because the financial coverage is not available to the Employer for the time being. The Contracting Authority made the decision on the closing of the procedure with regard to the condition precedent that will have to be met in order for the Contract to take effect is that the financial coverage is available to the Employer.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Fővárosi Törvényszék / Metropolitan Court of Budapest
Postai cím: Markó utca 27.
Város: Budapest
Postai irányítószám: H-1055
Ország: Magyarország
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Due to unavailability of sufficient space in Section II.2.4., the English version of the text in Section II.2.4. has been placed here as follows:

The main subject matter of this contract is the development of the Ferencváros Railway Station (excl.) –section 75+ 00 of MÁV railway line No. 150 with speed v=80km/h between sections 6+00-75+00 . , according to the principal rule, with substructures and superstructures, touching 1 large station (Soroksári út) The length of the contracted railway line is approximately 6.9 tkm (cca. 14 track kilometres.

The subject matter of the procurement includes:

1. The main parameters shall be developed according to the specifications in force for the EU TEN-T network (class P4), taking into account the mixed traffic.

2. Design speed 80 km/h in horizontal and vertical layout.

3. Speed of authorization: 80 km/h

4. Open-line tracks: 2

5. Superstructure: Type 60

6. Construction and / or replacement of at least 28 side-tracks (station, line)

7. Axle load: 225 kN

8. Electrified line (25 kV, 50 Hz) with FET control construction and / or conversion of alternating current power lines (poles, support cables, catenary wire replacement, installation, etc.).

9. Installation of new station and open line interlocking, KÖFI + ETCS L2, GSM-R system (during operation at a large station with relay interlocking)

10. Maximum length of freight trains: 750 m

11. Consideration of the transport of axle-exchanged wagons

12. Establishment of facilities of a temporary stop for passenger and operational purposes.

13. Passenger spaces with PRM compliance

The main planning and construction tasks include:

1. Preparation of the full design documentation for authorization (Permit and Construction Plans)

2. Certificates in compliance with the legal regulations (NoBo-DeBo)

3. Obtaining an environmental permit on the basis of an environmental impact assessment prepared by the Employer

4. Preparation of expropriation plans together with land registry transfer of changes

5. Obtaining all permits to build

6. Preparation of all detailed plans for construction, obtaining approval of operators

7. Preparation of construction schedules, obtaining approval of operators

8. Establishing consistency with the construction plan, assistance in the expropriation process

9. Construction (From access to site to the successful technical handover)

10. Participation in obtaining a permit to put in use

11. Preparation of implementation documentation

12. Warranty obligations

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
11/01/2022