Services - 219482-2017

09/06/2017    S109    - - Services - Contract notice - Open procedure 

Bulgaria-Vidin: Construction-site supervision services

2017/S 109-219482

Contract notice

Services

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Obshtina Vidin
000159508
pl. „Bdintsi“ No. 2, Informatsionen tsentar
Vidin
3700
Bulgaria
Contact person: Lidiya Panayotova — Nachalnik otdel „Obshtestveni porachki“
Telephone: +359 94609473
E-mail: kmet@vidin.bg
Fax: +359 94601132
NUTS code: BG311

Internet address(es):

Main address: www.vidin.bg

Address of the buyer profile: http://vidin.bg//pages/Izbor-na-konsultant-za-izgotvqne-na-kompleksen-dok-2459

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://vidin.bg//pages/Izbor-na-konsultant-za-izgotvqne-na-kompleksen-dok-2459
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Избор на консултант за изготвяне комплексен доклад за оценка на съотв-то и упражняване на независим строителен надзор при изпълнение на строителство, във вр. с реал-ята на НПЕЕМЖС по 5 об-ни позиции.

II.1.2)Main CPV code
71521000
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Предметът на настоящата обществена поръчка, обхваща избор на консултант за изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на независим строителен надзор при изпълнение на строителството на одобрени за финансиране по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради /Програмата/ по пет обособени позиции, както следва:

Обособена позиция 1: „гр. Видин, ж.к. „Вида“ блок 3“;

Обособена позиция 2: „гр. Видин, ж.к. „Вида“ блок 5, вх. А, вх. Б и вх. В“;

Обособена позиция 3: „гр. Видин, ж.к. „Вида“ блок 6, вх. А, вх. Б и вх. В“;

Обособена позиция 4: „гр. Видин, ж.к. „ Крум Бъчваров“ блок 5“;

Обособена позиция 5: „гр. Видин, ж.к. „Панония“ блок 8“.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 88 886.20 BGN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Обособена позиция № 1 — „гр. Видин, ж.к. „Вида” блок 3“

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
71521000
71530000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG311
Main site or place of performance:

Гр. Видин, Община Видин, ж.к. „Вида“ блок 3.

II.2.4)Description of the procurement:

Предметът на настоящата обществена поръчка, обхваща избор на консултант за изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на независим строителен надзор при изпълнение на строителството на одобрена за финансиране по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Организация на екипа и персонала за изпълнение на поръчката / Weighting: 50 т.
Price - Weighting: 50 т.
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 15 756.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 210
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Финансовите средства по настоящата обществена поръчка ще бъдат осигурени по Програмата, а разплащането по дейностите ще а разплащането по дейностите ще става от Българска банка за развитие, чрез администрацията на Община Видин, при наличен свободен финансов ресурс. С оглед на горното обстоятелство настоящата процедура за възлагане на обществената поръчка се обявява при условията на чл. 114 от ЗОП.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Обособена позиция № 2 — „гр. Видин, ж.к. „Вида“, блок 5, вх. А, Б и В“

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
71521000
71530000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG311
Main site or place of performance:

Гр. Видин, Община Видин, ж.к. „Вида“, блок 5, вх. А, Б и В.

II.2.4)Description of the procurement:

Предметът на настоящата обществена поръчка, обхваща избор на консултант за изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на независим строителен надзор при изпълнение на строителството на одобрена за финансиране по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Организация на екипа и персонала за изпълнение на поръчката / Weighting: 50 т.
Price - Weighting: 50 т.
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 14 825.20 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 210
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Финансовите средства по настоящата обществена поръчка ще бъдат осигурени по Програмата, а разплащането по дейностите ще а разплащането по дейностите ще става от Българска банка за развитие, чрез администрацията на Община Видин, при наличен свободен финансов ресурс. С оглед на горното обстоятелство настоящата процедура за възлагане на обществената поръчка се обявява при условията на чл. 114 от ЗОП.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Обособена позиция № 3 — „ гр. Видин, ж.к. „Вида“ блок 6, вх. А, Б и В“

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
71521000
71530000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG311
Main site or place of performance:

Гр. Видин, Община Видин, ж.к. „Вида“ блок 6, вх. А, Б и В.

II.2.4)Description of the procurement:

Предметът на настоящата обществена поръчка, обхваща избор на консултант за изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на независим строителен надзор при изпълнение на строителството на одобрена за финансиране по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Организация на екипа и персонала за изпълнение на поръчката / Weighting: 50 т.
Price - Weighting: 50 т.
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 15 802.80 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 210
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Финансовите средства по настоящата обществена поръчка ще бъдат осигурени по Програмата, а разплащането по дейностите ще а разплащането по дейностите ще става от Българска банка за развитие, чрез администрацията на община Видин, при наличен свободен финансов ресурс. С оглед на горното обстоятелство настоящата процедура за възлагане на обществената поръчка се обявява при условията на чл. 114 от ЗОП.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Обособена позиция № 4 — „гр. Видин, ж.к. „Крум Бъчваров“ блок 5“

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
71521000
71530000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG311
Main site or place of performance:

Гр. Видин, Община Видин, ж.к. „Крум Бъчваров“ блок 5.

II.2.4)Description of the procurement:

Предметът на настоящата обществена поръчка, обхваща избор на консултант за изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на независим строителен надзор при изпълнение на строителството на одобрена за финансиране по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Организация на екипа и персонала за изпълнение на поръчката / Weighting: 50 т.
Price - Weighting: 50 т.
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 15 007.20 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 210
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Финансовите средства по настоящата обществена поръчка ще бъдат осигурени по Програмата, а разплащането по дейностите ще а разплащането по дейностите ще става от Българска банка за развитие, чрез администрацията на община Видин, при наличен свободен финансов ресурс. С оглед на горното обстоятелство настоящата процедура за възлагане на обществената поръчка се обявява при условията на чл. 114 от ЗОП.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Обособена позиция № 5 — „ гр. Видин, ж.к. „Панония“ блок 8“

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
71521000
71530000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG311
Main site or place of performance:

Гр. Видин, Община Видин, ж.к. „Панония“ блок 8.

II.2.4)Description of the procurement:

Предметът на настоящата обществена поръчка, обхваща избор на консултант за изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на независим строителен надзор при изпълнение на строителството на одобрена за финансиране по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Организация на екипа и персонала за изпълнение на поръчката / Weighting: 50 т.
Price - Weighting: 50 т.
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 27 495.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 300
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Финансовите средства по настоящата обществена поръчка ще бъдат осигурени по Програмата, а разплащането по дейностите ще а разплащането по дейностите ще става от Българска банка за развитие, чрез администрацията на Община Видин, при наличен свободен финансов ресурс. С оглед на горното обстоятелство настоящата процедура за възлагане на обществената поръчка се обявява при условията на чл. 114 от ЗОП.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1.1. Всеки участник в процедурата трябва да притежава валиден Лиценз/и, издаден/и от министъра на регионалното развитие и благоустройството (съобразно изискванията на ЗУТ, в редакция до ДВ бр. 82 от 26.10.2012 г.) или валидно Удостоверение/я съгласно чл. 166, ал. 2 от ЗУТ, издадено от началника на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) за упражняване на дейностите: 1.оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и 2.упражняване на строителен надзор. Когато участник в процедурата е чуждестранно лице, същия следва да притежава документ, удостоверяващ правото да извършва такива дейности, издаден от компетентен орган на държава — членка на Европейския съюз, или на друга държава — страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство съгласно чл. 166, ал. 7 от ЗУТ

Важно. В случай, че участникът участва като обединение/консорциум, удостоверение/лиценз/ за упражняване на дейност/тите по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ трябва да има всеки член на обединението/консорциума, който ще извършва строителен надзор и/или оценка за съответствието на инвестиционния проект, съобразно разпределението на участието при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. Изискването се прилага и за подизпълнителите, които ще извършват съответните дейности.

1.2. Участникът е необходимо да отговаря на изискванията на чл. 43, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност /ЗЕЕ/ и да бъде вписан в регистъра по чл. 44, ал. 1 от ЗЕЕ, получил удостоверение за извършване на дейността оценяване на съответствието на инвестиционните проекти, или да е вписан в аналогичен регистър, съгласно законодателството на държавата членка, в която е установен участника.

Важно. В случай, че участникът участва като обединение/консорциум, такъв документ трябва да има всеки член на обединението/консорциума, който ще извършва оценка за съответствието на инвестиционния проект. Изискването се прилага и за подизпълнителите, които ще извършват съответните дейности.

Обстоятелствата се удостоверяват като се попълва се част IV „Критерии за подбор“, раздел А „Годност“, т. 1 от ЕЕДОП, информация относно вписването на участника в съответния професионален регистър в държавата членка, в която е установен, с точно позоваване на документа, в т.ч. номер, дата и обхват, като се посочва дали съответните документи са на разположение в електронен формат, както и уеб адрес, орган или служба, издаващи документа за регистрация.

Горните изисквания са приложими за всяка една от петте обособени позиции. Всеки участник следва да докаже кумулативно изискванията и за двете дейности, като липсата на доказателства за наличие на едно от горепосочените обстоятелства е основание за отстраняване. В случай, че участникът е обединение на физически и/или юридически лица критериите за подбор се прилагат за обединението като цяло, като доказателствата се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Участникът следва да има валидна застраховка „Професионална отговорност“ за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на дейностите по извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и за упражняване на строителен надзор, с общо покритие не по-малко от предвидените в чл. 5, ал. 3 и ал. 4 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (обн., ДВ., бр.17 от 2.3.2004 г.). Чуждестранните участници в процедурата представят еквивалентен документ съобразно действащото законодателство в държавата, в която са регистрирани;

При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването за застраховка „Професионална отговорност“ се доказва от всеки участник в обединението, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. При участие на подизпълнители, същите следва да отговарят на горепосоченото изискване съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.

Обстоятелството се удостоверява в Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел „Б“: „Икономическо и финансово състояние“, т. 5) от ЕЕДОП, като се прави точно позоваване на документа, в т.ч. номер, дата и обхват /когато е приложимо се посочват публични регистри/.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Участникът следва да има валидна застраховка „Професионална отговорност“ за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на дейностите по извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и за упражняване на строителен надзор, с общо покритие не по-малко от предвидените в чл. 5, ал. 3 и ал. 4 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (обн., ДВ., бр.17 от 2.3.2004 г.). Чуждестранните участници в процедурата представят еквивалентен документ съобразно действащото законодателство в държавата, в която са регистрирани.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1. Всеки от участниците следва да има опит в изпълнението на услуги, еднакви или сходни с предмета и обема на обособената/ните позиция/ии (за която/които кандидатства) на настоящата обществена поръчка, изпълнени през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата.

Под услуги „сходни” с предмета и обема на обособената позиция” следва да се разбира за:

Обособена позиция № 1 - услуги по изготвяне на доклад за оценка на съответствието на инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор при изграждане и/или реконструкция и/или основен ремонт на жилищна сграда или сгради, с общо РЗП (разгъната застроена площ) минимум 5 000 м2 и минимум ІII-та категория на сградата/ите, съгласно чл. 137, ал. 1 от ЗУТ.

Обособена позиция № 2 - услуги по изготвяне на доклад за оценка на съответствието на инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор при изграждане и/или реконструкция и/или основен ремонт на жилищна сграда или сгради, с общо РЗП (разгъната застроена площ) минимум 4 500 м2 и минимум ІII-та категория на сградата/ите, съгласно чл. 137, ал. 1 от ЗУТ.

Обособена позиция № 3 - услуги по изготвяне на доклад за оценка на съответствието на инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор при изграждане и/или реконструкция и/или основен ремонт на жилищна сграда или сгради, с общо РЗП (разгъната застроена площ) минимум 5 000 м2 и минимум ІII-та категория на сградата/ите, съгласно чл. 137, ал. 1 от ЗУТ.

Обособена позиция № 4 - услуги по изготвяне на доклад за оценка на съответствието на инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор при изграждане и/или реконструкция и/или основен ремонт на жилищна сграда или сгради, с общо РЗП (разгъната застроена площ) минимум 4 500 м2 и минимум ІII-та категория на сградата/ите, съгласно чл. 137, ал. 1 от ЗУТ.

Обособена позиция № 5 - услуги по изготвяне на доклад за оценка на съответствието на инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор при изграждане и/или реконструкция и/или основен ремонт на жилищна сграда или сгради, с общо РЗП (разгъната застроена площ) минимум 9 000 м2 и минимум ІII-та категория на сградата/ите, съгласно чл. 137, ал. 1 от ЗУТ.

Горните изисквания са приложими за всяка 1 от петте обособени позиции поотделно. Всеки участник следва да докаже кумулативно изискванията за обособените позиции, за които кандидатства.

2. Всеки участник в процедурата следва да разполага минимум със следните технически лица (собствени или наети), притежаващи съответната професионална квалификация:

— Ключов експерт — Архитект или еквивалентна;

— Ключов експерт — Инженер Строителен — конструктор или еквивалентна;

— Ключов експерт — Инженер Електро или еквивалентна;

— Ключов експерт — Инженер ВиК или еквивалентна;

— Ключов експерт — Инженер ОВК или еквивалентна;

— Ключов експерт — Координатор по безопасност и здраве — Инженер или строителен техник или еквивалентна;

— Ключов експерт — Инженер „Пожарна техника и безопасност“ или еквивалентна.

Забележки: Под „еквивалентна специалност” да се разбира придобита специалност приравнена към посочените.

Ключовите експерти предложени от участника задължително трябва да са включени в основния заверен списък на правоспособните физически лица, които упражняват дейността, неразделна част от лиценза/удостоверението за упражняване на дейността съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗУТ.

Изискванията за екипа, са еднакви независимо дали участниците кандидатстват за една или за няколко обособени позиции.

3. Участникът трябва да има внедрена система за управление на качеството съгласно стандарта ISO 9001:2008 или ISO 9001:2015 или еквивалент, с обхват включващ оценка на съответствието на инвестиционни проекти и/или строителен надзор.

Както и внедрена система за управление на околната среда съгласно стандарта ISO 14001:2004 или еквивалент, с обхват включващ оценка на съответствието на инвестиционни проекти и/или строителен надзор.

Minimum level(s) of standards possibly required:

1. Всеки от участниците следва да има опит в изпълнението на услуги, еднакви или сходни с предмета и обема на обособената/ните позиция/ии (за която/които кандидатства) на настоящата обществена поръчка, изпълнени през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата.

Обстоятелството се удостоверява в Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел „В: Технически и професионални способности“, т. 1б) от ЕЕДОП, като се посочва услугата /с кратко описание, обема на услугата, вкл. РЗП и категорията строеж на сградата/те/, получателите, за които е изпълнена услугата, стойността, датите на които е започнало и приключило изпълнението на услугата, номер и дата на доказателствените документи /когато е приложимо се посочат публичните регистри, в които се съдържа информацията/, която информация включва данни за получателите, за които е изпълнена услугата, стойността, датите на които е започнало и приключило изпълнението на услугата.

2. Участникът трябва да разполага с екип от правоспособни физически лица за изпълнение на поръчката, като едно и също лице не може да съвместява длъжности. Лицата посочени от участниците за упражняване на строителен надзор следва да не са участвали или да не участват пряко или посредством наетия от тях персонал при строителството и/или доставката на машини, съоръжения, технологично оборудване, за съответните обектите, както и свързаните с тях лица по смисъла на Търговския закон.

Лицата посочени от участниците за извършване на дейността оценка за съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите следва да не са участвали или да не участват пряко или посредством наетия от тях персонал при проектирането и/или строителството и/или доставката на машини, съоръжения, технологично оборудване, за съответните обектите, както и свързаните с тях лица по смисъла на Търговския закон.

Обстоятелството се удостоверява в ЕЕДОП като се посочат изчерпателни данни и информация с точно позоваване на документите, свързани с придобиване от екипа на изискуемата професионална компетентност и опитност — имената; позицията, която ще изпълнява; професионалната компетентност — вид (наименование) на документ за квалификация, номер на документа, дата на издаване; дата на валидност на документа (когато е приложимо); орган или служба, издала документа; професионален опит с дати и години и обекти/работни места с позиция/длъжност, както и дали лицето е работник на участника или е осигурено от подизпълнителя или трето лице /месторабота/. /попълва се част IV раздел В, т. 2 и т. 6 от ЕЕДОП/;

3. Участникът трябва да има внедрена система за управление на качеството съгласно стандарта ISO 9001:2008 или ISO 9001:2015 или еквивалент, с обхват включващ оценка на съответствието на инвестиционни проекти и/или строителен надзор. Както и внедрена система за управление на околната среда съгласно стандарта ISO 14001:2004 или еквивалент, с обхват включващ оценка на съответствието на инвестиционни проекти и/или строителен надзор.

Обстоятелството се удостоверява в Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел „Г: Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“ от ЕЕДОП, като се прави точно позоваване на документа, в т.ч. номер, дата, обхват и срок на валидност /когато е приложимо се посочат публичните регистри, в които се съдържа посочената информация/.

III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.1)Information about a particular profession
III.2.2)Contract performance conditions:

Съгласно чл. 101, ал. 11 от ЗОП свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в процедурата за възлагане на обществена поръчка, в това число и като участници в обединения.

Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, за когото е налице някое от обстоятелства, посочени в чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1 от ЗОП, както и когато същият е дружество, регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим, и на контролираните от тях лица се забранява пряко и/или косвено да участват в процедури по ЗОП,включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, освен при изключенията, предвидени в чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС.

Участникът определен за изпълнител, при подписване на договора представя гаранция за изпълнение на договора в размер на 3% (3 на 100) от общата стойност за изпълнение на договора /по обособената позиция/.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 12/07/2017
Local time: 17:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Bulgarian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 6 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 13/07/2017
Local time: 11:00
Place:

Гр. Видин, Община Видин, Заседателна зала 6 етаж.

Information about authorised persons and opening procedure:

Участници или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
VI.3)Additional information:

За доказване на поставените изисквания за критерии за подбор преди сключването на договора по обособената позиция, участникът, определен за изпълнител представя актуални:

— Заверено от участника копие на удостоверение/лиценз за упражняване на дейност/тите по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, издадено на името на Изпълнителя (участника/ците в обединението, съобразно разпределението на участието при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението), или еквивалентен документ на друга държава страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство, с обхват на дейностите съответстващи на изпълнението.

— Заверено от участника копие на удостоверение за вписване в регистъра по чл. 44, ал. 1 от ЗЕЕ за извършване на дейността оценяване на съответствието на инвестиционните проекти, издадено на името на Изпълнителя (участника/ците в обединението, съобразно разпределението на участието при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението), или еквивалентен документ на друга държава страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство, с обхват на дейностите съответстващи на изпълнението;

— Доказва се със заверено копие на валидна застрахователна полица за застраховка „Професионална отговорност“, съгласно чл. 171 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума съобразно професионалната дейност на изпълнение за категорията строеж, съответстващ на предмета на настоящата поръчка или еквивалентен документ, съгласно националното законодателство на участника.

— Списък по чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП на услуги, които са идентични или сходни с предмета на обособената позиция, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за извършените услуги;

— Списък на специалистите, които ще изпълняват обществената поръчка, в който е посочена професионалната компетентност на лицата в това число:

1. Служител/експерт (трите имена и позиция/длъжност, която ще заема лицето при изпълнение на обществената поръчка);

2. Образование (степен, специалност, година на дипломиране, № на диплома, учебно заведение);

3. Професионална квалификация (направление, година на придобиване, № на издадения документ, издател);

4. Професионален опит (месторабота, период, длъжност, основни функции);

5. Специфичен опит (месторабота, период, длъжност, основни функции, посочване на конкретен изпълнен обект).

— Заверено копие на валидни сертификати ISO 9001:2008 или еквивалент, с обхват сходен с предмета на поръчката, и ISO14001:2004 или еквивалент, с обхват сходен с предмета на поръчката, издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда, когато участникът не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини.

Преди подписване на договора по обособената позиция, участникът представя актуални документи за доказване на липсата за отстраняване съгласно чл. 58 от ЗОП, в случай че обстоятелствата в тях не са достъпни чрез публичен безплатен регистър или достъпът до тях не се предоставя на Община Видин по служебен път.

Забележка: Документите се представят и за подизпълнителите и за третите лица, ако има такива.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgaria
Telephone: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Internet address: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Чл. 197 от Закона за обществените поръчки.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5)Date of dispatch of this notice:
06/06/2017