Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Szolgáltatások - 21959-2020

16/01/2020    S11

Magyarország-Budapest: Jóváhagyási és kiviteli tervek, specifikációk

2020/S 011-021959

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_94215096
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telefon: +36 14368572
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: közlekedési infrastruktúra fejlesztése

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Kecskemét - intermodális csp. kapcs. tervezés

Hivatkozási szám: EKR000764872019
II.1.2)Fő CPV-kód
71245000 Jóváhagyási és kiviteli tervek, specifikációk
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Megbízási szerződés keretében a Kecskemét Megyei Jogú Város intermodális csomópont fejlesztése projekt kapcsán előkészítési és tervezési feladatok ellátására

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 488 500 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71242000 Projekt- és tervelőkészítés, költségbecslés
71243000 Előzetes tervek (rendszerek és integráció)
71245000 Jóváhagyási és kiviteli tervek, specifikációk
71311300 Infrastruktúrával kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások
71312000 Építőmérnöki tanácsadó szolgáltatások
71313000 Környezetvédelmi mérnöki tanácsadó szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

AK mindenkori székhelye (Magyarország, 1134 Budapest, Váci út 45. Átrium Park Irodaház "B" ép.)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Kecskemét intermodális csomópont előkészítése, tervkészítési feladatok ellátása:

1. Engedélyezési tervdokumentáció készítése

2. Előzetes Vizsgálati Dokumentáció készítése

3. Hatósági előírás alapján Környezeti hatástanulmány készítése

4. Előzetes Régészeti Dokumentáció készítése

5. Hatósági engedélyek beszerzése (közművekre vonatkozó engedélyek kivételével)

6. Kiviteli terv-dokumentáció készítése

7. Közművek esetében szakági kiviteli szintű tenderterv készítése

8. Tervezői költségbecslés készítése

9. Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány (RMT) és Költség-haszon elemzés (CBA) szükség szerinti aktualizálása

10. Közúti biztonsági hatásvizsgálat készítése

11. Kisajátítási terv készítése

12. Szabályozási terv készítése

A tervezési terület a város központi-keleti részén található, elsődlegesen a Vasútállomás épületének helyet adó ingatlan és annak közvetlen környezetében, illetve a Vasútállomáshoz funkcionálisan kapcsolódó területeken.

A tervezési feladat során kidolgozandó műszaki tartalom: A tervezési feladatként a Kecskemét Intermodális Csomópont a város új közösségi közlekedési középpontját kell megtervezni, amely egyben az ütemezetten átalakuló autóbusz hálózat centruma lesz.

Buszpályaudvar:A Széchenyi téri buszállomás megszüntetésre kerül, a Noszlopy Gáspár parkban található helyi és helyközi buszpályaudvarának elbontását kell megtervezni, így azt új helyszínen a vasútállomás épületéhez közelebb kell kialakítani. Emellett egy új kiegészítő utasforgalmi épületet is meg kell tervezni. A buszpályaudvari részen a gyalogos-kerékpáros felüljáróhoz kapcsolódó, kb. 200 m2 utasváró létesítményen túl, a peronokon még több, kisebb méretű (összesen mintegy 100 m2-es) „üvegdoboz” fedett-zárt várakozókat kell megtervezni. A buszok tárolásához 21 db helyközi és 16 db helyi járatot kiszolgáló, hátramenet nélkül használható fűrészfog jellegű megállóhelyek kialakítását kell tervezni. A rövidtávú busztároló a meglévő helyszínen felújításra tervezett. A rövidtávú busztárolóhoz kis alapterületű (20-30 m2-es) sofőrpihenő épület/helyiséget kell tervezni.

Parkolók:A buszpályaudvartól délre, 200 db férőhelyes új P+R parkolót kell tervezni a körúthoz közelebb, így a két irányú feltáró út a parkoló déli részén történő elvezetését is meg kell tervezni közel 80 m hosszban, a Nagykőrösi út tengelyében. A feltáró út szintbeni kapcsolata a Bethlen körúttal a meglévő Nagykörősi úti csomópont fejlesztésével valósulna meg, amely szintén a tervezési feladat része. Továbbá 25 férőhelyes üzemi parkoló, valamint 3 db K+R és 3 db taxi parkoló, valamint a kerékpárosok kiszolgálása érdekében 200 férőhelyes B+R parkolókapacitást szükséges megtervezni.

Útépítés:A felvételi épület előtt a Kodály Zoltán téri 2x1 sávos út felújítását kell tervezni a Rákóczi úti csomópontig új járdafelületek kiépítésével, továbbá a Kodály Zoltán téri út - Rákóczi út szintbeni csomópontjának átépítését kell megtervezni.

Felüljáró:A projekt keretében tervezendő, mintegy 150 méter hosszú vasút feletti kerékpáros és gyalogos közúti felüljáró a Hunyadiváros városrész gyalogos és kerékpáros kapcsolatát biztosítja majd. A legkeskenyebb áthidalandó akadály 8 db vágány, közel 60 méter hosszan. A vágányok felett legalább 85 méter méter hosszú felüljárót a vasúti vágány mező érintése nélkül, azok felett rátámasztás nélküli műtárgyszerkezetként szükséges megtervezni. A javasolt keresztmetszeti szélessége 7,0 méter, a műtárgy elején és végén további mintegy 65 méter hosszúságban a forgalom akadálymentes rámpával történő levezetést kell tervezni a terepszintre, térvilágítás és kamerarendszer kiépítésével.

Karakterszám korlátozás miatt II.2.4) pont folytatása a VI.3) További információk pontban!

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: AF III.1.3. M/2.1. pont alk. köv. ig. bem. szakember 36 hónap feletti pv-i. többlettap.helyi és/v. orsz. közútépítési beruh. eng. és/vagy kiv. terveinek elk. terén (hó.-ban megadva, max. 36 h.)/ / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: AF III.1.3. M/2.2. pont alk. köv. ig. bemutatott szakember 36 hónap feletti tervezői többlettapasztalata ált. építmények tervezése területen (hónapban megadva, max. 36 hónap)/ / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: AF III.1.3. M/2.3. pont alk. köv. ig. bemutatott szakember 36 hónap feletti tervezői többlettapasztalata ált. építmények tervezése és/v. híd tervezés területen (hó-ban megadva, max. 36 h.)/ / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 1 fő környezetvédelmi szakértő megajánlása (AF VI.3) 17. pontjának megfelelő szakember) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 1 fő „É” jogosultsággal rendelkező tervező megajánlása (AF VI.3) 17. pontjának megfelelő szakember) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Részajánlatétel kizárva:A feladat több szakágat magába foglaló tervezési és háttértanulmány készítési feladat.A különböző tervdokumentumok és háttértanulmányok egymásra épülnek és egymást egészítik ki.A háttértanulmányok és tervdokumentációk egy vállalkozó által történő készítése kevesebb kockázatot hordoz magában a késésben,amely negatívan befolyásolná a projekt határidőre történő megvalósítását.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019/S 131-322174
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Kecskemét - intermodális csp. kapcs. tervezés

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
06/01/2020
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: VIKÖTI Mérnök Iroda Kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_46604927
Postai cím: Ceglédi út 2.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
E-mail: tender@vikoti.hu
Telefon: +36 306748558
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: UNITEF'83 Műszaki Tervező és Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_66538837
Postai cím: Bornemissza tér 12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@unitef.hu
Telefon: +36 12056330
Fax: +36 12056325
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 488 500 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Nem ismert

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

a) -

b) a nyertes ajánlattevő adószáma:

12308161-2-03 és 12108129-2-43.

c) az ajánlattevők neve, címe és adószáma:

1.

Ajánlattevő neve: VIKÖTI Mérnök Iroda Kft.

Ajánlattevő címe 6000 Kecskemét, Ceglédi út 2.

Adószáma: 12308161-2-03

És

Ajánlattevő neve: UNITEF-83 Műszaki Tervező és Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Ajánlattevő címe: 1119 Budapest, Bornemissza tér 12.

Adószáma: 12108129-2-43.

Közös ajánlattevők

Karakterszám korlátozás miatt a II.2.4) [A közbeszerzés ismertetése] pont folytatása:

Felvételi épület: Az átalakításhoz kapcsolódóan az épület külső tömeg megjelenését és fő szerkezeti rendszerét megtartva, a funkciók racionalizálásával egy új több funkciós közlekedési felvételi épületet kell megtervezni. A tervezés során az előzetes tanulmányok alapján a földszinten és az emeleti szinten összesen mintegy 2 050 m2 területen kell a funkciókat megtervezni. A tervezett épület műszaki átalakításánál a külső homlokzati felújítását, homlokzat részleges hőszigetelését és nyílászárók és a tető héjazat cseréjét szükséges megtervezni. A belső részeken az utólagos hozzáépítések bontásával és néhol új átjáró részek kialakításával, teljes körű, az épület gépészeti és villamossági rendszerét is magába foglaló műszaki felújítást kell tervezni. Az utasfelvételi épületen belül 180 m2-en a Posta, illetve másik 150-200 m2-en helyi és helyközi buszközlekedési üzemi funkciók elhelyezését is meg kell tervezni.

Posta épület: A vasút feletti kerékpáros és gyalogos közúti felüljáró optimális elhelyezése érdekében a jelenlegi Posta épület elbontását kell megtervezni.

Utastájékoztatás: Az utastájékoztatás fejlesztése során az intermodális csomópont teljes területén, minden szintjén audio és vizuális tájékoztató rendszert kell megtervezni.

A felüljáró tervezése során meg kell vizsgálni, hogy olyan kialakítás lehetőségét, amely nem érinti bontással a Posta épületét.

A részletes feladatleírást a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.

PST kód: 1000.10.01., 1000.10.11., 1000.10.12., 1000.10.13., 1000.10.14., 1000.10.15., 1000.10.16., 1000.10.17., 1000.10.18.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § rendelkezése szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
14/01/2020