TED-websitet har været klar til eForms siden den 2. november 2022. Søgefunktionen er ændret – husk at tilpasse dine foruddefinerede ekspertsøgninger. Se ændringerne under sitets nyheder og på de opdaterede hjælpesider

Tjenesteydelser - 219855-2016

29/06/2016    S123

Irland-Dublin: Undersøgelse af den fremtidige produktion — udvikling af politikker og praksisser for lærlingeuddannelser i udvalgte EU-medlemsstater og verdenskonkurrerende regioner

2016/S 123-219855

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Eurofound — Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene
Postadresse: Wyattville Road
By: Dublin
NUTS-kode: IE021 Dublin
Postnummer: D18 KP65
Land: Irland
Kontaktperson: Lidia Jankowska
E-mail: OSUTenders@eurofound.europa.eu
Telefon: +353 12043100
Fax: +353 12826456
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.eurofound.europa.eu/about/procurement
Internetadresse for køberprofilen: http://www.eurofound.europa.eu/about-eurofound/who-we-are
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1649
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: socialpolitik.

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Undersøgelse af den fremtidige produktion — udvikling af politikker og praksisser for lærlingeuddannelser i udvalgte EU-medlemsstater og verdenskonkurrerende regioner.

Sagsnr.: 150009/4055.
II.1.2)Hoved-CPV-kode
73210000 Konsulentvirksomhed inden for forskning
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Parti 1 — analytisk gennemgang af lærlingeuddannelserne i produktionssektoren i udvalgte EU-medlemsstater og verdenskonkurrerende regioner.

Parti 2 — tilpasning af programmer vedrørende dobbelte lærlingeuddannelser til strukturforandringer og ændringer i efterspørgslen i produktionssektoren — eksempler på casestudier.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 175 000.00 EUR
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
Maksimalt antal delkontrakter, der kan blive tildelt en tilbudsgiver: 2
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakter, der kombinerer de følgende delkontrakter eller grupper af delkontrakter:

Tilbudsgivere skal være i stand til at afgive bud på begge partier. Eurofound forbeholder sig ret til at tildele 1 enkelt kontrakt for begge partier, hvilket er formålet med dette udbud.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Analytisk gennemgang af lærlingeuddannelserne i produktionssektoren i udvalgte EU-medlemsstater og verdenskonkurrerende regioner

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
73210000 Konsulentvirksomhed inden for forskning
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: IE021 Dublin
Hovedudførelsessted:

Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: Opgaverne skal udføres i lokaler, som kontrahenterne udpeger, og som Eurofound godkender.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Som angivet i udbudsmaterialet.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 0.01 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 9
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Maksimumsbudgettet for gennemførelsen af denne direkte kontrakt er 175 000 EUR for gennemførelsen af begge partier.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Tilpasning af programmer vedrørende dobbelte lærlingeuddannelser til strukturforandringer og ændringer i efterspørgslen i produktionssektoren — eksempler på casestudier

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
73210000 Konsulentvirksomhed inden for forskning
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: IE021 Dublin
Hovedudførelsessted:

Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: Opgaverne skal udføres i lokaler, som kontrahenterne udpeger, og som Eurofound godkender.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Som angivet i udbudsmaterialet.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 0.01 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 16
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Maksimumsbudgettet for gennemførelsen af denne direkte kontrakt er 175 000 EUR for gennemførelsen af begge partier.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Se venligst punkt 5.3.2 i udbudsmaterialet, som findes i afsnit B i udbudsdokumenterne, der er tilgængelige på e-tendering-webstedet https://etendering.ted.europa.eu/general/page.html?name=home under det specifikke udbud.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 04/08/2016
Tidspunkt: 17:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Bulgarsk, Tjekkisk, Dansk, Tysk, Græsk, Engelsk, Spansk, Estisk, Finsk, Fransk, Irsk, Kroatisk, Ungarsk, Italiensk, Litauisk, Lettisk, Maltesisk, Nederlandsk, Polsk, Portugisisk, Rumænsk, Slovakisk, Slovensk, Svensk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 5 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 11/08/2016
Tidspunkt: 11:00
Sted:

Buddene vil blive åbnet hos Eurofound i lokale LH5.

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

1 person, der repræsenterer tilbudsgiveren, kan deltage i åbningen. Deltagelse vil være begrænset til rollen som observatør. Deres tilstedeværelse ved åbningen af buddene bedes venligst meddelt i forvejen til fr. Lidia Jankowska.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:

Udbudsrunden er åben for alle fysiske og juridiske personer fra EU-medlemsstater og fra lande, som har indgået en særlig aftale med Den Europæiske Union på området for offentlige tjenesteydelser.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Den Europæiske Unions Ret
Postadresse: rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxembourg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadresse: http://curia.europa.eu
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
17/06/2016