Meillä on ilo ilmoittaa, että TED-portaalin uusi versio otetaan käyttöön 29. tammikuuta 2024 (alustava päivä, vahvistetaan myöhemmin!). Haluatko tietää enemmän uusista toiminnoista ja tehdyistä parannuksista? Tutustu artikkeliimme, josta saat lisätietoa tärkeimmistä muutoksista ja uusista toiminnoista.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Järjestelmässä on tällä hetkellä vika, joka vaikuttaa eForms-ilmoituksissa oleviin URL-osoitteisiin. Vika pyritään korjaamaan mahdollisimman pian. Pilkun (tai muun erikoismerkin) poistaminen URL-osoitteen lopusta voi myös auttaa. Pahoittelemme häiriötä.

Palvelut - 219855-2016

29/06/2016    S123

Irlanti-Dublin: Tutkimus tuotannon tulevaisuudesta – politiikan kehityssuuntaukset ja oppisopimuskoulutusta koskevat käytännöt valituissa EU:n jäsenvaltioissa ja maailman kilpailevilla alueilla

2016/S 123-219855

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Eurofound – Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö
Postiosoite: Wyattville Road
Postitoimipaikka: Dublin
NUTS-koodi: IE021 Dublin
Postinumero: D18 KP65
Maa: Irlanti
Yhteyshenkilö: Lidia Jankowska
Sähköpostiosoite: OSUTenders@eurofound.europa.eu
Puhelin: +353 12043100
Faksi: +353 12826456
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://www.eurofound.europa.eu/about/procurement
Hankkijaprofiilin osoite: http://www.eurofound.europa.eu/about-eurofound/who-we-are
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1649
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä edellä mainittuun osoitteeseen
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Muu toimiala: sosiaalipolitiikka.

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Tutkimus tuotannon tulevaisuudesta – politiikan kehityssuuntaukset ja oppisopimuskoulutusta koskevat käytännöt valituissa EU:n jäsenvaltioissa ja maailman kilpailevilla alueilla

Viitenumero: 150009/4055.
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
73210000 Tutkimustoiminnan konsulttipalvelut
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Erä 1 – analyyttinen katsaus tehdasteollisuuden oppisopimuskoulutuksesta valituissa EU:n jäsenvaltioissa ja maailman kilpailevilla alueilla.

Erä 2 – kaksiosaisten oppisopimusohjelmien mukauttaminen rakenteelliseen muutokseen ja muuttuviin tarpeisiin tehdasteollisuudessa – tapaustutkimukseen liittyvät esimerkit.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 175 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
Tarjoukset voivat koskea kaikkia osia
Yhdelle tarjoajalle myönnettävien osien enimmäismäärä: 2
Hankintaviranomainen varaa oikeuden tehdä sopimuksia, joissa yhdistetään seuraavat osat tai osien ryhmät:

Tarjoajien on oltava sellaisessa asemassa, että ne voivat jättää tarjouksen molemmista eristä. Eurofound varaa oikeuden tehdä 1 yksittäisen sopimuksen molemmista tarjouspyynnön kohteena olevista eristä.

II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Analyyttinen katsaus tehdasteollisuuden oppisopimuskoulutuksesta valituissa EU:n jäsenvaltioissa ja maailman kilpailevilla alueilla

Osa nro: 1
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
73210000 Tutkimustoiminnan konsulttipalvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: IE021 Dublin
Pääasiallinen suorituspaikka:

Pääasiallinen toteutus-, toimitus- tai suorituspaikka: tehtävät suoritetaan sopimusosapuolen ilmoittamissa ja Eurofoundin hyväksymissä toimitiloissa.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Ilmoitetaan hankinta-asiakirjoissa.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 0.01 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 9
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

Tämän suoran sopimuksen toteuttamiseen varattu enimmäisbudjetti on 175 000 euroa molempien erien toteuttamista varten.

II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Kaksiosaisten oppisopimusohjelmien mukauttaminen rakenteelliseen muutokseen ja muuttuviin tarpeisiin tehdasteollisuudessa – tapaustutkimukseen liittyvät esimerkit

Osa nro: 2
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
73210000 Tutkimustoiminnan konsulttipalvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: IE021 Dublin
Pääasiallinen suorituspaikka:

Pääasiallinen toteutus-, toimitus- tai suorituspaikka: tehtävät suoritetaan sopimusosapuolen ilmoittamissa ja Eurofoundin hyväksymissä toimitiloissa.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Ilmoitetaan hankinta-asiakirjoissa.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 0.01 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 16
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

Tämän suoran sopimuksen toteuttamiseen varattu enimmäisbudjetti on 175 000 euroa molempien erien toteuttamista varten.

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Katso tarjouseritelmien kohta 5.3.2 hankinta-asiakirjojen osasta B. Hankinta-asiakirjat ovat saatavilla sähköistä tarjoamista koskevalta e-tendering-verkkosivustolta osoitteesta https://etendering.ted.europa.eu/general/page.html?name=home erityistä tarjouspyyntöä koskevasta kohdasta.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 04/08/2016
Paikallinen aika: 17:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Bulgaria, Tšekki, Tanska, Saksa, Kreikka, Englanti, Espanja, Viro, Suomi, Ranska, Iiri, Kroatia, Unkari, Italia, Liettua, Latvia, Malta, Hollanti, Puola, Portugali, Romania, Slovakki, Sloveeni, Ruotsi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 5 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 11/08/2016
Paikallinen aika: 11:00
Paikka:

tarjoukset avataan Eurofoundin toimistotiloissa, huoneessa LH5.

Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Tarjousten avaustilaisuuteen voi osallistua 1 edustaja tarjoajaa kohden, ja tämä voi toimia ainoastaan tarkkailijana. Tarjousten avaustilaisuuteen osallistumisesta on ilmoitettava etukäteen Lidia Jankowskalle.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.3)Lisätiedot:

Tarjouspyyntömenettelyihin voivat osallistua kaikki luonnolliset henkilöt ja oikeushenkilöt, jotka ovat peräisin Euroopan unionin jäsenvaltioista ja Euroopan unionin kanssa julkisia hankintoja koskevan erityissopimuksen allekirjoittaneista maista.

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Euroopan unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxembourg
Postinumero: 2925
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: cfi.registry@curia.europa.eu
Puhelin: +352 4303-1
Faksi: +352 4303-2100
Internetosoite: http://curia.europa.eu
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
17/06/2016