Teenused - 219863-2016

29/06/2016    S123    Euroopa Liidu Kohus - Teenused - Teenuste kontsessioon - Kontsessiooni andmise menetlus 

Luksemburg-Luxembourg: Toitlustusteenuste osutamine ja seotud teenuste tagamine Euroopa Liidu Kohtule

2016/S 123-219863

Kontsessiooniteade

Teenused

Legal Basis:

Direktiiv 2014/23/EL

I osa: Hankija/võrgustiku sektori hankija

I.1)Nimi ja aadressid
Euroopa Liidu Kohus
service du courrier officiel
Luxembourg
2925
Luksemburg
E-post: DL-Achats-Logistique@curia.europa.eu
Faks: +352 43032650
NUTS kood: LU

Internetiaadress(id):

Üldaadress: http://curia.europa.eu

I.3)Teabevahetus
Hankedokumendid on kättesaadavad (tasuta piiramatu ja täielik juurdepääs) aadressil: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7009/#appels_encours
Lisateavet saab eespool nimetatud aadressil
Taotlused või (kohaldatavuse korral) pakkumused tuleb saata eespool nimetatud aadressil
I.4)Hankija liik
Euroopa Liidu institutsioon/amet või rahvusvaheline organisatsioon
I.5)Põhitegevus
Üldised avalikud teenused

II osa: Ese

II.1)Hanke kogus või ulatus
II.1.1)Nimetus:

Toitlustusteenuste osutamine ja seotud teenuste tagamine Euroopa Liidu Kohtule

Viitenumber: COJ-PROC-16/020.
II.1.2)CPV põhikood
55500000
II.1.3)Lepingu liik
Teenused
II.1.4)Lühikirjeldus:

Käesolev leping hõlmab järgmisi teenuseid:

A – kohtus toitlustusteenuste osutamine (kontsessioon);

B – müügi- ja kohviautomaatide paigaldamine ja haldamine (kontsessioon);

C – toitlustusteenuste osutamine ostutellimuste või hinnangute alusel;

D – pesu pesemise / keemilise puhastuse teenuste tagamine (kontsessioon).

II.1.5)Eeldatav kogumaksumus või suurusjärk
Maksumus käibemaksuta: 16 400 000.00 EUR
II.1.6)Teave osade kohta
Käesolev kontsessioon on jaotatud osadeks: ei
II.2)Kirjeldus
II.2.1)Nimetus:
II.2.2)CPV lisakood(id)
98310000
II.2.3)Täitmise koht
NUTS kood: LU
II.2.4)Hanke kirjeldus:

Teenus A: kohtus toitlustusteenuste osutamine (kontsessioon):

kohus usaldab töövõtjale juhtivtöötajate ja töötajate restoranide, kohvikute ja klubisalongide käitamise kogu lepingu kestel.

Teenus B: müügi- ja kohviautomaatide paigaldamine ja haldamine (kontsessioon):

töövõtja paigaldab kohtusse müügi- ja kohviautomaadid, mida ta haldab kogu lepingu kestel.

Teenus C: toitlustusteenuste osutamine ostutellimuste või hinnangute alusel:

kohus tellib toitlustusteenuseid vajaduse korral ärilõunateks, kohvipausideks ning asutusesisesteks kohtumisteks.

Teenus D: pesu pesemise / keemilise puhastuse teenuste tagamine (kontsessioon):

kohus tagab töövõtjale ruumi töötajate pesu pesemise / keemilise puhastuse seadmete käitamiseks.

II.2.5)Hindamiskriteeriumid
Kontsessioon antakse, tuginedes järgmisele hankedokumentides esitatud kriteeriumid
II.2.6)Eeldatav maksumus või suurusjärk
II.2.7)Kontsessiooni kestus
Kestus kuudes: 48
II.2.13)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei
II.2.14)Lisateave

III osa: Juriidiline, majanduslik, finants- ja tehniline teave

III.1)Osalemistingimused
III.1.1)Kutsetööga tegelemise sobivus, sealhulgas kutse- või äriregistrisse kuulumisega seotud nõuded
Tingimuste loetelu ja lühikirjeldus, märge nõutava teabe ja nõutavate dokumentide kohta:

kandidaadil peab olema lepingus nimetatud kutsealal töötamiseks vajalik õigusvõime (kuulumine kohasesse äri- või kutseregistrisse, sotsiaalkindlustusregistrisse, käibemaksukohustuslaste registrisse, elamisluba jne) kooskõlas asukohariigi õigusaktidega.

Juhul kui leping sõlmitakse pakkujaga, kelle asukohariik ei ole Luksemburgi Suurhertsogiriik, peab ta enne lepingu sõlmimist tõendama, et ta täidab selles lepingus nimetatud teenuste Luksemburgis osutamiseks vajalikud tingimused. Juhul kui Euroopa Kohtu määratud tähtaja jooksul neid tingimusi ei täideta, võib kohus lepingu sõlmimise otsuse uuesti üle vaadata, kõnealuse pakkumise tagasi lükata ja sõlmida lepingu teise pakkujaga kooskõlas lepingu sõlmimise kriteeriumidega.

III.1.2)Majanduslik ja finantsseisund
Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused
III.1.3)Tehniline ja kutsealane suutlikkus
Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused
III.1.5)Teave reserveeritud kontsessioonide kohta
III.2)Kontsessiooniga seotud tingimused
III.2.1)Teave teatava kutseala kohta
III.2.2)Kontsessiooni täitmise tingimused:

Vt iseloomustust.

III.2.3)Teave kontsessiooni täitmise eest vastutavate töötajate kohta

IV osa: Hankemenetlus

IV.2)Haldusalane teave
IV.2.2)Taotluste esitamise või pakkumuste laekumise tähtpäev
Kuupäev: 28/07/2016
Kohalik aeg: 11:00
IV.2.4)Keeled, milles võib esitada pakkumused või osalemistaotlused:
Inglise keel, Bulgaaria keel, Taani keel, Saksa keel, Kreeka keel, Eesti keel, Soome keel, Prantsuse keel, Iiri keel, Horvaadi keel, Ungari keel, Itaalia keel, Läti keel, Leedu keel, Malta keel, Hollandi keel, Poola keel, Portugali keel, Rumeenia keel, Slovaki keel, Sloveenia keel, Hispaania keel, Rootsi keel, Tšehhi keel

VI osa: Lisateave

VI.1)Teave hanke kordumise kohta
See on korduv hange: ei
VI.2)Teave elektrooniliste töövoogude kohta
VI.3)Lisateave:

Kokku korraldatakse 2 asupaiga külastust 12.7.2016 (15:00) ja 14.7.2016 (15:00) järgmisel aadressil: Euroopa Liidu Kohus, plateau de Kirchberg, rue du Fort Niedergrünewald, L-2925 Luxembourg, LUKSEMBURG. Vähemalt 1 külastusel osalemine on kohustuslik. Pakkujad peavad kinnitama oma osalemist kirja teel selleks toiminguks ette nähtud e-posti aadressil DL-Achats-Logistique@curia.europa.eu vähemalt 48 tundi ette. Euroopa Kohus võib kavandada täiendavaid asupaiga külastuse kuupäevi ja kellaaegu, kui ta peab vajalikuks.

VI.4)Läbivaatamise kord
VI.4.1)Läbivaatamise eest vastutav organ
Euroopa Liidu Üldkohus
rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
2925
Luksemburg
VI.4.2)Vahendusmenetluse eest vastutav organ
VI.4.3)Läbivaatamise kord
Täpne teave läbivaatamismenetluse tähtaegade kohta:

2 kuu jooksul hageja teavitamisest või kui teavitamist ei toimu, 2 kuu jooksul päevast, mil ta asjast teada sai.

VI.4.4)Läbivaatamise korra kohta teavet pakkuv asutus
VI.5)Käesoleva teate lähetamise kuupäev:
17/06/2016