Pakalpojumi - 219863-2016

29/06/2016    S123    Eiropas Savienības Tiesa - Pakalpojumi - Pakalpojumu koncesija - Koncesijas piešķiršanas procedūra 

Luksemburga-Luksemburga: Ēdināšanas pakalpojumu vadīšana un saistīto pakalpojumu sniegšana Eiropas Savienības Tiesai

2016/S 123-219863

Paziņojums par koncesiju

Pakalpojumi

Juridiskais pamats:
Direktīva 2014/23/ES

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde/līgumslēdzējs

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Eiropas Savienības Tiesa
Pasta adrese: service du courrier officiel
Pilsēta: Luxembourg
NUTS kods: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Pasta indekss: 2925
Valsts: Luksemburga
E-pasts: DL-Achats-Logistique@curia.europa.eu
Fakss: +352 43032650

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: http://curia.europa.eu

I.3)Saziņa
Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā : http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7009/#appels_encours
Papildu informāciju var saņemt iepriekš minētajā adresē
Pieteikumi vai attiecīgā gadījumā piedāvājumi jāsūta uz iepriekš minēto adresi
I.4)Līgumslēdzējas iestādes veids
Eiropas iestāde/aģentūra vai starptautiska organizācija
I.5)Galvenā darbības joma
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Ēdināšanas pakalpojumu vadīšana un saistīto pakalpojumu sniegšana Eiropas Savienības Tiesai.

Atsauces numurs: COJ-PROC-16/020.
II.1.2)Galvenās CPV kods
55500000 Ēdnīcu un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumi
II.1.3)Līguma veids
Pakalpojumi
II.1.4)Īss apraksts:

Šis līgums ietver šādus pakalpojumus:

A – Tiesas ēdināšanas pakalpojumu vadīšana (koncesija);

B – tirdzniecības un kafijas automātu uzstādīšana un pārvaldīšana (koncesija);

C – ēdināšanas pakalpojumu sniegšana saskaņā ar iepirkuma pasūtījumiem vai tāmēm;

D – mazgāšanas / ķīmiskās tīrīšanas pakalpojumu sniegšana (koncesija).

II.1.5)Paredzamā kopējā vērtība
Vērtība bez PVN: 16 400 000.00 EUR
II.1.6)Informācija par daļām
Šī koncesija ir sadalīta daļās: nē
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
98310000 Mazgāšanas un ķīmiskās tīrīšanas pakalpojumi
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
II.2.4)Iepirkuma apraksts:

A pakalpojums: Tiesas ēdināšanas pakalpojumu vadīšana (koncesija):

Tiesa uzticēs darbuzņēmējam tās vadošo darbinieku un personāla restorānu, kafetēriju un kluba atpūtas telpu vadīšanu visā līguma darbības laikā.

B pakalpojums: tirdzniecības un kafijas automātu uzstādīšana un pārvaldīšana (koncesija):

darbuzņēmējs Tiesā uzstādīs tirdzniecības un kafijas automātus, ko tas pārvaldīs visā līguma darbības laikā.

C pakalpojums: ēdināšanas pakalpojumu sniegšana saskaņā ar iepirkuma pasūtījumiem vai tāmēm:

Tiesa pasūtīs ēdināšanas pakalpojumus, ja un kad tie būs vajadzīgi: banketiem, kafijas pauzēm un iestādes iekšējām sanāksmēm.

D pakalpojums: mazgāšanas un ķīmiskās tīrīšanas pakalpojumu sniegšana (koncesija):

Tiesa piešķirs darbuzņēmējam telpu, kurā tas vadīs mazgāšanas / ķīmiskās tīrīšanas punktu Tiesas darbinieku vajadzībām.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Koncesija tiek piešķirta, pamatojoties uz kritērijiem, kas noteikti iepirkuma dokumentos
II.2.6)Paredzamā vērtība
II.2.7)Koncesijas darbības laiks
Ilgums mēnešos: 48
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija

III iedaļa: Juridiskā, saimnieciskā, finansiālā un tehniskā informācija

III.1)Dalības nosacījumi
III.1.1)Piemērotība profesionālās darbības veikšanai, ieskaitot prasības attiecībā uz reģistrāciju profesionālajos reģistros vai komercreģistros
Nosacījumu saraksts un īss apraksts, norāde par vajadzīgo informāciju un dokumentāciju:

kandidātam jābūt rīcībspējai, kas nepieciešama, lai veiktu līgumā minēto profesionālo darbību (jābūt reģistrētam attiecīgajā komercreģistrā vai profesionālajā reģistrā, sociālā nodrošinājuma sistēmā, PVN maksātāju reģistrā, jābūt uzturēšanās atļaujai utt.) saskaņā ar mītnes valsts tiesību aktiem.

Ja līguma slēgšanas tiesības piešķirs pretendentam, kas uzturas citā valstī, nevis Luksemburgas Lielhercogistē, tam pirms līguma parakstīšanas būs jāpierāda, ka tas atbilst nosacījumiem, kuri jāizpilda, lai varētu Luksemburgā sniegt šajā līgumā minētos pakalpojumus. Ja šie nosacījumi netiks izpildīti Tiesas noteiktajā termiņā, tā var pārskatīt piešķiršanas lēmumu, noraidīt attiecīgo piedāvājumu un piešķirt līguma slēgšanas tiesības citam pretendentam saskaņā ar piešķiršanas kritērijiem.

III.1.2)Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
III.1.3)Tehniskās un profesionālās spējas
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
III.1.5)Informācija par privileģēto tiesību koncesijām
III.2)Nosacījumi saistībā ar koncesiju
III.2.1)Informācija par konkrēto profesiju
III.2.2)Koncesijas izpildes nosacījumi:

Skatīt specifikācijas.

III.2.3)Informācija par darbiniekiem, kas atbildīgi par koncesijas izpildi

IV iedaļa: Procedūra

IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.2)Pieteikumu iesniegšanas vai piedāvājumu saņemšanas termiņš
Datums: 28/07/2016
Vietējais laiks: 11:00
IV.2.4)Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumu vai dalības pieteikumu:
Angļu valoda, Bulgāru valoda, Dāņu valoda, Vācu valoda, Grieķu valoda, Igauņu valoda, Somu valoda, Franču valoda, Īru valoda, Horvātu valoda, Ungāru valoda, Itāļu valoda, Latviešu valoda, Lietuviešu valoda, Maltiešu valoda, Holandiešu valoda, Poļu valoda, Portugāļu valoda, Rumāņu valoda, Slovaku valoda, Slovēņu valoda, Spāņu valoda, Zviedru valoda, Čehu valoda

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.1)Informācija par periodiskumu
Šis ir kārtējs iepirkums: nē
VI.2)Informācija par elektronisko darbplūsmu
VI.3)Papildu informācija:

Tiks organizēti 2 vietas apmeklējumi – 12.7.2016 (15:00) un 14.7.2016 (15:00) šādā adresē: Eiropas Savienības Tiesa, plateau de Kirchberg, rue du Fort Niedergrünewald, L-2925 Luxembourg, LUKSEMBURGA. Ir obligāti jāpiedalās 1 no šiem apmeklējumiem. Pretendentiem jāapstiprina dalība, nosūtot e-pastu uz funkcionālo pastkasti: DL-Achats-Logistique@curia.europa.eu vismaz 48 stundas iepriekš. Tiesa var ieplānot papildu datumus un laikus, ja uzskata to par nepieciešamu.

VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Pilns nosaukums: Eiropas Savienības Vispārējā tiesa
Pasta adrese: rue du Fort Niedergrünewald
Pilsēta: Luxembourg
Pasta indekss: 2925
Valsts: Luksemburga
VI.4.2)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanas procedūrām
VI.4.3)Pārskatīšanas procedūra
Precīza informācija par pārskatīšanas procedūru termiņu(-iem):

2 mēnešu laikā no prasītāja informēšanas vai, ja tā nav notikusi, no dienas, kad viņš to uzzinājis.

VI.4.4)Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru
VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
17/06/2016